megtakarítás szinonimái

főnév
 • megspórolás
 • betét, készlet, tartalék

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

érdekeltség

főnév
 • elfogultság, érintettség, érdek
 • részvétel, részesedés
 • (régies): érdeklődés

rendszer

főnév
 • elmélet, tan, szisztéma, doktrína (szaknyelvi)
 • berendezkedés, forma, rezsim, kormányzat
 • felépítés, szervezet, organizáció (idegen), struktúra, hálózat, mechanizmus, organizmus (idegen)
 • rendszeresség, szabályosság
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megtakarítás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

meglágyít

ige
 • főz, puhít, megpuhít
 • gyúr, hajlít, porhanyít, megolvaszt, elolvaszt, megereszt
 • megenyhít, megindít, elérzékenyít, meghat, elerőtlenít, lecsendesít, elernyeszt (választékos)

liberalizmus

főnév
 • szabadelvűség, szabadgondolkodás
 • engedékenység, elnézés, türelem, tolerancia
 • (régies): nagyvonalúság, bőkezűség

lepedő

főnév
 • ágylepedő, ágyterítő, lepel, takaró
 • (tréfás): mozivászon, vetítővászon
 • (tréfás): papírlap, űrlap
 • (szleng): ezerforintos, ezres, rongy (szleng), misi (szleng)
 • százas (bizalmas), százforintos

közlekedés

főnév
 • forgalom, közforgalom
 • (folyadéké): áramlás, átjárás, áthatolás
 • (régies): kapcsolat, érintkezés, összeköttetés

megríkat

ige
 • megindít, elérzékenyít, megrendít, könnyekre fakaszt, megnyíkat (tájnyelvi), megvirgat (tájnyelvi), síróba költ (tájnyelvi)

mindenkor

határozószó
 • mindig, bármikor, mindenha (régies), koroskint (régies)(bizalmas)

zökkenő

főnév
 • gödör, kátyú, bukkanó
 • fennakadás, nehézség, akadály, zavar, probléma

kiszaglász

ige
 • (bizalmas): megtud
 • kifürkész, kikutat, kiszagol (bizalmas), kikémlel, kiszimatol

kinyomtat

ige
 • közöl, közzétesz, megjelentet, kiad, publikál
 • sokszorosít

határozatlan

melléknév
 • meghatározatlan, eldöntetlen, indeterminált (idegen), kétes, kétséges, pontatlan, körvonalazatlan
 • ingadozó, ingatag, labilis, bizonytalan, bizonytalankodó, tétova, tétovázó, erélytelen, habozó Sz: akar is valamit, nem is
 • elmosódó, elmosódott, ködös, homályos, kialakulatlan, téveteg, semmilyen

kóborol

ige
 • járkál, jár-kel, jön-megy, csatangol, csavarog, kószál, kódorog, kóborog, tévelyeg, bolyong, tekereg, ténfereg, kujtorog, mászkál, cselleng, lődörög, kóricál, lóg (valahol) (bizalmas), őgyeleg, ődöng, lézeng, barangol, vándorol, csalinkázik, flangíroz (régies), bumlizik (bizalmas), flangál (bizalmas), császkál, csámborog, csamangol (tájnyelvi), csatrangol (tájnyelvi), lórász (tájnyelvi), bitangol (tájnyelvi) Sz: a csavargyárban dolgozik; az országot kerüli; bolyong, mint a vadludak; kalészol, mint a dongóbogár; kavillóban van; mindig a soron ül, mint az árva malac; nyakába veszi a világot; oda van kavillóban; odajár az ebadóba

molett

melléknév
 • teltkarcsú, telt, kövérkés, gömbölyű, gömbölyded, párnás, testes, dundi, dundus (bizalmas), duci (bizalmas), pufók, pufi (bizalmas), jó húsban levő, terebélyes

nekidől

ige
 • nekitámaszkodik, nekiesik, nekiveti a hátát (valaminek), rátehénkedik (bizalmas), ránehezedik
 • (tájnyelvi): nekifog, nekilát, hozzáfog, nekiáll, belefekszik

csendőr

főnév
 • fogdmeg (bizalmas), zsandár, pandúr, poroszló (régies), porkoláb (régies), pacsirta (régies)

pörget

ige
 • forgat, pödör, csavar, teker, percít, perget, megforgat, megperdít, centrifugál (idegen)
 • (filmet) vetít

őszibarack

főnév
 • barack, szőrösbarack (tájnyelvi)
 • nektarin (idegen)

megtántorodik

ige
 • meginog, megbotlik, meghederedik (tájnyelvi)
 • elbizonytalanodik, meginog, megtorpan, megrendül

megkeseredik

ige
 • megromlik, megavasodik, élvezhetetlenné válik
 • elkeseredik, csalódik, örömtelenné válik

merevedik

ige
 • dermed, szilárdul, keményedik
 • erektál (szaknyelvi), feláll, ágaskodik

őrangyal

főnév
 • védangyal, védőszellem, védő, nemtő (régies), kerub, védőangyal, őrzőangyal, jóangyal (tájnyelvi), angyal

megveszekedett

melléknév
 • veszett, vad, dühödt, elvetemült, komisz, ádáz

lót-fut

ige
 • futkos, szaladgál, szaladozik, rohangál, futkároz, futkározik, futkorász, futkorászik, lohol, inal, futos (tájnyelvi)
 • talpal, jár, cafrangol (tájnyelvi), karistol (tájnyelvi), lókhecel (tájnyelvi), lóstat (tájnyelvi), trappol (bizalmas)

metszőolló

főnév
 • nyesőolló, kerti olló

örv

főnév
 • sáv, csík, gallér
 • nyakörv
 • ürügy, ok, álca (régies)