plomba szinonimái

főnév
 • ólomzár, ólom zárjegy, ólompecsét, ólombélyeg
 • tömés, fogtömés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

csat

főnév
 • kapocs, ruhakapocs, zár, zárókapocs, fibula (szaknyelvi), kösöntyű (régies), boglár (régies)
 • hajcsat, hajcsipesz

nyomán

névutó
 • alapján, segítségével, következtében, kiindulva (valamiből)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a plomba szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

pehely

főnév
 • pehelytoll, tollpihe, pihe, pöhöly (tájnyelvi), pihőke (tájnyelvi), pelyh (régies)
 • hópehely, hópihe
 • szakáll, legénytoll (tájnyelvi)

orátor

főnév
 • szónok, előadó, beszélő

odamutat

ige
 • megmutat, felmutat
 • (valamire): utal, rámutat, vall, következtetni enged

műfordítás

főnév
 • fordítás, művészi fordítás, irodalmi fordítás, transzláció (szaknyelvi), tradukció (szaknyelvi)
 • tolmácsolás

pillanatnyi

melléknév
 • másodpercnyi, percnyi, futólagos, átmeneti, efemer (idegen), szempillantásnyi, szemvillanásnyi, múló, provizórikus (idegen), ideiglenes, illékony, kurta, röpke
 • momentán (bizalmas), mostani, aktuális, mai, jelenlegi

rajzol

ige
 • megrajzol, felvázol, skiccel, ábrázol, illusztrál, firkál (bizalmas)
 • ír, följegyez, kanyarít, leír, ró (választékos)
 • körvonalaz, kontúroz (idegen)
 • vonalaz, megvonalaz, becsíkoz, meghúz, megvon
 • bemutat, előad, lefest, elbeszél, ecsetel, elmond, elmesél, jellemez, érzékeltet
 • (szleng): rabol, lop, kizsebel, elsinkófál, elcsen

megtelik

ige
 • telítődik, betelik, feltelik (tájnyelvi), betöltődik, feltöltődik, telemegy (tájnyelvi), telegyűl (tájnyelvi)
 • benépesedik, benépesül
 • kikerekedik, kigömölyödik, kitelik, meggömbölyödik (tájnyelvi), megerősödik

megrágalmaz

ige
 • meggyanúsít, bemocskol, befeketít, megvádol, bevádol, besároz, bepiszkol, leránt, eláztat (bizalmas), meghurcol, meggyaláz, megbecsmél (tájnyelvi), becsületébe gázol, sárral dobál, hírbe hoz, áskálódik Sz: kígyót-békát kiált rá; veszett nevét költi; csorbát ejt a becsületén; cégérré teszi; a nyelvén hordja

kitérő I.

melléknév
 • kerülő, kerülgető, elterelő, kanyargós, eltérítő, elvezető, tekervényes
 • kertelő, körülményes, hosszadalmas, terjengős, köntörfalazó, csavaros, nyakatekert, közvetett, indirekt

mélyvasút

főnév
 • metró, földalatti vasút

ravaszság

főnév
 • furfang, fortély, csalafintaság, góbéság, fondorlat, fondorlatosság, ördöngösség, körmönfontság, álnokság, fifika (bizalmas), finesz (bizalmas), gógyi (szleng), huncutság, turpisság, rafinéria (választékos), suskus (bizalmas), trükk, praktika, csel, cselfogás, csempesség (tájnyelvi)

rozs

főnév
 • rozsbúza (tájnyelvi)

féktávolság

főnév
 • fékút, fékezési úthossz

tanulás

főnév
 • elsajátítás, készülés, memorizálás, emlézés (régies)

szegény I.

melléknév
 • szerencsétlen, sajnálatra méltó
 • szegényes, hiányos, dísztelen, egyszerű
 • megboldogult

poén1

főnév
 • csattanó, pláne (bizalmas)

pattanás

főnév
 • pukkanás, csattanás, kattanás, reccsenés, roppanás, sercenés, koppanás, repedés, rianás
 • pörsenés, bőrgöb (szaknyelvi), mitesszer, papula (szaknyelvi), vimedli (bizalmas), bibircsók (tájnyelvi), csurják (tájnyelvi), ormó (tájnyelvi), szökedék (tájnyelvi), szökés, ötlés
 • kelevény (régies), kelés, furunkulus (szaknyelvi), fakadás (tájnyelvi)

pulpitus

főnév
 • olvasóállvány
 • kottatartó állvány
 • emelvény, tribün, katedra
 • szószék, ambo (idegen)

szaporít

ige
 • dugványoz
 • termeszt, tenyészt
 • növel, gyarapít, bővít, sokszoroz, többszöröz, többít, sokasít, fokoz, nagyobbít

portásfülke

főnév
 • porta, kapusfülke

oszcillál

ige
 • (szaknyelvi): rezeg, reng, remeg, vibrál
 • leng, ing, ide-oda mozog, himbálódzik
 • váltakozik, hullámzik, fluktuál (szaknyelvi), ingadozik

rádob

ige
 • ráhajít, rálök, rávet, rácsap (bizalmas), ráhány (bizalmas), rávág (bizalmas), rátaszít (választékos)

szédelgő I.

melléknév
 • szédülő, kóválygó, kába
 • szélhámoskodó, csaló