módos szinonimái

melléknév
 • gazdag, jómódú, tehetős, vagyonos, zsíros (régies), bírós (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): tetszetős, csinos, szemrevaló, rendes

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kérődzik

ige
 • rágódik, rág, rágcsál, rágicsál, nyámmog, csócsál (tájnyelvi), kérődik (tájnyelvi), kérődzködik (tájnyelvi), emészt, böfög (régies)
 • (valamin): ismétel, emleget, átgondol, töpreng, megemészt, elmélkedik, tűnődik, mereng, megfontol, elmélázik, mérlegel, latolgat, gondolkozik, fontolóra vesz, tanakodik

hentereg

ige
 • hempereg, hempergőzik, forgolódik, hánykolódik, fetreng, hencsereg (tájnyelvi), henereg (tájnyelvi), perengél (tájnyelvi)
 • heverészik, henyél, lustálkodik, fetreng, tunyálkodik (régies), döglődik (pejoratív)
 • (bizalmas): szeretkezik, szerelmeskedik, bujálkodik, cicázik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a módos szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

méret

főnév
 • nagyság, terjedelem, kiterjedés, dimenzió, szám (ruháé, lábbelié)
 • mérték, arány

megdagad

ige
 • feldagad, felduzzad, felpuffad, megduzzad, felpüffed, felfúvódik, dobzik (régies), bedagad, deformálódik, felpöcced (tájnyelvi), meggebed (tájnyelvi)
 • megárad
 • megkel, meggyűlik

másutt

határozószó
 • máshol, másfelé, egyebütt (tájnyelvi), más helyütt

legyőz

ige
 • lever, leteper, kiüt, meghódít, két vállra fektet, megsemmisít, lehengerel, kenterbe ver, lebír, kifog (valakin), felülmúl, diadalmaskodik, túlszárnyal, letipor, alávet, felmorzsol, felülkerekedik, lehagy, megver, túltesz (valakin), megfékez, megelőz
 • elhárít, lenulláz (szleng), lefőz (bizalmas), lepipál (bizalmas), leradíroz (szleng), letöröl, megtetejéz (tájnyelvi), fölöz (tájnyelvi)
 • lelép (szleng), lemos (szleng) Sz: kiüt a nyeregből; zsebre tesz; diadalmaskodik felette; felmossa vele a padlót
 • (valamit): leküzd, megbirkózik, legyűr, lenyom, elfojt

mindegyre

határozószó
 • egyre, minduntalan, újra meg újra, egyre tovább, állandóan, örökké, folyvást, folyton, folytonosan, mindig, mindenkor, egyfolytában, egyhuzamban, szünet nélkül, szünös-szüntelen, szüntelen, unos-untalan, éjjel-nappal, vég nélkül, mindinkább

neheztel

ige
 • apprehendál (régies), orrol (bizalmas), haragszik, duzzog, dühös (valakire), pikkel (bizalmas), nehezkedik (tájnyelvi), tüszköl (tájnyelvi), rossz néven vesz, zokon vesz, felhúzza az orrát, durcáskodik (bizalmas), méltatlankodik, konyít (tájnyelvi)

kőolaj

főnév
 • ásványolaj, nyersolaj, nafta (régies), gázolaj, petróleum (régies), petró (régies)

kormánykerék

főnév
 • kormány, kormánymű, volán (idegen)

hosszában

határozószó
 • mentén, mentében, hosszirányban, hosszant, folytában, mellett, elejétől utójáig, elejétől végéig, háthosszában (tájnyelvi)

közfigyelem

főnév
 • közérdeklődés, rivaldafény

nettó

melléknév
 • tiszta, tényleges, megmaradó

oláh

melléknév, főnév
 • román
 • (tájnyelvi): görög katolikus

diszkrét

melléknév
 • titoktartó
 • tapintatos, finom érzésű, kíméletes, gyengéd, tartózkodó
 • bizalmas, kényes, kínos
 • egyszerű, észrevétlen, visszafogott

rendhagyó

melléknév
 • eltérő, szabálytalan, szokatlan, meglepő, rendkívüli, szabályszerűtlen, szabályellenes, szabályozatlan, rendszertelen, rendhagyó, rendellenes, elütő, furcsa

pendül

ige
 • csendül, kondul, zendül
 • (tájnyelvi): gyarapodik, növekedik
 • fejlődik, okosodik

mohó

melléknév
 • falánk, telhetetlen, mértéktelen, nagyétkű, torkos, habzsi (tájnyelvi), zódé (tájnyelvi), pákosztos (bizalmas), faló, nyalakodó, mohos (tájnyelvi), lados (tájnyelvi)
 • kapzsi, sóvár, harácsoló, haszonleső, észér (tájnyelvi), pénzsóvár, pénzéhes, nyereséghajhász
 • (régies): hirtelen, gyors, sebes

mentség

főnév
 • kifogás, ürügy, kibúvó, igazolás, alibi, mentegetőzés, védekezés, exkuzálás
 • kiút, kiskapu (bizalmas)
 • (régies): megmenekülés, szalmaszál, menedék

nagyasszony

főnév
 • fejedelemasszony (régies), úrnő, asszony

pásztortáska

főnév
 • istentáskája, kanálfű, kanálka, paptarsoly, pásztorerszény, pásztortarsoly

motorkerékpár

főnév
 • motor, motorbicikli, robogó, moci (bizalmas), moped

megfájdul

ige
 • fájni kezd, befájdul (tájnyelvi), megsajdul (tájnyelvi)

napirend

főnév
 • program, ügyrend, munkarend, tárgysorozat, műsor (bizalmas), előterjesztés, agenda (régies)
 • időbeosztás

példakép

főnév
 • példa, eszménykép, eszmény, mintakép, minta, ideál, példánykép (régies), mustra (régies)