rajt szinonimái

főnév
 • kezdet, indulás, indítás, kezdés, start

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

különnemű

melléknév
 • különféle, különfajú, különfajta, másféle, másfajta, más-más jellegű, különböző, diszparát (idegen), heterogén
 • másnemű

ezer

számnév
 • sok, rengeteg, töméntelen, számtalan
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a rajt szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

primitív

melléknév
 • kezdetleges, fejletlen, elmaradott, civilizálatlan, barbár, vad, természeti, ősi, eredeti, kezdeti, hajdani
 • bennszülött, őslakó
 • igénytelen, hevenyészett, lapos, silány, odavetett, éretlen, kiforratlan
 • tanulatlan, iskolázatlan, kulturálatlan, műveletlen, csiszolatlan, modortalan, neveletlen, udvariatlan, bugris (bizalmas), buta, tahó

összeszólalkozás

ige
 • szóváltás, vita, perpatvar, csetepaté, civódás, civakodás, veszekedés, összetűzés, összezördülés, összekoccanás, nézeteltérés, konfliktus, disputa (régies)

örökös I.

melléknév
 • örökkévaló, örökké tartó, állandó, örök, örök időkre szóló, maradandó, időtálló, perpetuális (idegen), permanens, szüntelen, szakadatlan, változatlan, folytonos, életfogytiglani
 • kiapadhatatlan

nyakatekert

melléknév
 • tekervényes, kacifántos, mesterkélt, csavaros, körülményes, bonyolult, komplikált, kusza, zavaros, kitekert, körmönfont, cifra, kacskaringós, bakafántos (bizalmas)

rábeszél

ige
 • rávesz, rábír, meggyőz, szívére beszél, kapacitál, unszol, megfőz (bizalmas), megagitál, megdolgoz (bizalmas), fölkésztet (régies), rádisputál (tájnyelvi), ráösztökél, bepusál (tájnyelvi), diklanyol (tájnyelvi), rádumál (szleng), megfűz (bizalmas), megsóderol (szleng)
 • rátukmál, rásóz (bizalmas), ráerőltet, rávarr (bizalmas), a nyakába sóz, a nyakába varr

robot2

főnév
 • robotember, automata
 • robotgép, háztartási robot

mindjárt

határozószó
 • hamarosan, hamar, csakhamar, nemsokára
 • most, azonnal, azonmód, rövidesen, egykettőre, tüstént, rögtön, rögvest, íziben (tájnyelvi), ahajt (tájnyelvi), nyomban, azon melegében, legott (régies), mindjárást (tájnyelvi), üstöllést (tájnyelvi), máris, haladéktalanul, menten
 • egyszersmind

mérséklet

főnév
 • önmegfegyelmezés, önmegtartóztatás, önmérséklet, mértékletesség, moderáció (idegen), temperáció (idegen), mérték, szerénység, igénytelenség, egyszerűség, önuralom, absztinencia (választékos), mértéktartás, önfegyelmezés, józanság, higgadtság, kimértség, megfontoltság

kölykezik

ige
 • fiadzik, megfiadzik, szül, ellik, szaporodik, világra hoz, fial (tájnyelvi)

mozgalom

főnév
 • mozgolódás, megmozdulás, háborgás
 • felkelés, zendülés, forrongás, forradalom
 • irányzat, áramlat, törekvés, akció, szerveződés

rózsamuskátli

főnév
 • cifralevelű muskátli, muskotálymuskátli, seprőmuskátli

sorkatona

főnév
 • baka, kiskatona (bizalmas), mazsola (bizalmas), zöldfülű, kopasz (szleng)

feltett, föltett

melléknév
 • eltökélt, kitűzött, elhatározott, megingathatatlan

természetfölötti

melléknév
 • rejtelmes, megmagyarázhatatlan, felfoghatatlan, valószerűtlen, titokzatos, kísérteties, érzékfölötti, túlvilági, transzcendens, földöntúli, emberfölötti
 • csodás, rendkívüli, felsőbbrendű
 • sátáni, ördögi, hátborzongató

szivacs

főnév
 • mosdószivacs, fürdőszivacs, habgumi, spongya (tájnyelvi)

rajzol

ige
 • megrajzol, felvázol, skiccel, ábrázol, illusztrál, firkál (bizalmas)
 • ír, följegyez, kanyarít, leír, ró (választékos)
 • körvonalaz, kontúroz (idegen)
 • vonalaz, megvonalaz, becsíkoz, meghúz, megvon
 • bemutat, előad, lefest, elbeszél, ecsetel, elmond, elmesél, jellemez, érzékeltet
 • (szleng): rabol, lop, kizsebel, elsinkófál, elcsen

pörkölt

melléknév
 • megpörkölődött
 • pirított
 • paprikás

repkény

főnév
 • folyófű, folyondár, szulák
 • borostyán, vadborostyán

szikrányi

melléknév
 • kevés, cseppnyi, parányi, icipici, szemernyi, mákszemnyi, fikarcnyi, jottányi, csipetnyi

ráterel

ige
 • (állatot): ráhajt
 • (beszédet, forgalmat): ráfordít, ráirányít

özön I.

melléknév
 • túláradó, özönlő
 • (tájnyelvi): töméntelen, tömérdek, sok, rengeteg, tenger, tengernyi, tenger sok

rezeg

ige
 • leng, lebeg, ing, vibrál, oszcillál (szaknyelvi), ingadozik, rengedez (régies), reng
 • reszket, remeg, rázkódik, berzeng (tájnyelvi)
 • rezonál

szipolyoz

ige
 • kizsákmányol, nyúz, kínoz, gyötör, uzsoráz (tájnyelvi)