papizik szinonimái

ige
 • eszik, hamizik (bizalmas), nyamizik (bizalmas), csemmeg (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bodega

főnév
 • italmérés, borozó, falatozó, talponálló
 • (szleng): őrbódé, kalyiba

szótár

főnév
 • szógyűjtemény, szószedet, szójegyzék, glosszárium (szaknyelvi), nómenklatúra (szaknyelvi), szókincstár, szókönyv (régies), lexikon (régies), nómenklatúra (régies), dictionarium (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a papizik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

összehasonlít

ige
 • összemér, egybevet, összevet, viszonyít, kollacionál (régies), komparál (idegen), összenéz, párhuzamba állít, párhuzamot von, hasonlít, hozzámér, egyeztet, azonosít, összeegyeztet, szembeállít, összeolvas, ellenőriz

növekedés

főnév
 • növés, emelkedés, fejlődés, fellendülés, gyarapodás, szaporodás, sokasodás
 • áradás, dagadás, nagyobbodás, továbbharapódzás, terjedés, térfoglalás, extenzió (szaknyelvi), expanzió (idegen), progresszió, augmentum (szaknyelvi)

nekiveselkedik

ige
 • hozzáfog, hozzákezd, nekilát, hozzálát, nekikezd, elkezd, nekigyürkőzik, munkához lát, rászánja magát

mérőrúd

főnév
 • mérce, mérőpálca, mérővessző, mérőléc, mérőszalag, colstok (szaknyelvi)

padka

főnév
 • pad, lóca
 • (tájnyelvi): kemencepadka, kuckó, sut (tájnyelvi), tőcik (tájnyelvi)
 • útpadka, útszegély

plombál

ige
 • (fogat) töm
 • (ólomzárral) lezár

megfogyatkozik

ige
 • csökken, fogy, meggyérül, megritkul, megcsappan, leolvad, megkevesbedik, megkisebbedik
 • gyengül, hanyatlik, apad, visszaesik

megbolygat

ige
 • megbolydít, felbolygat, megberzeget (régies), gúrál (tájnyelvi), megbizgat (tájnyelvi)
 • felforgat, felborít, megzavar, beleüti az orrát
 • megpiszkál, hozzányúl
 • felzaklat, felkavar
 • (emléket): felelevenít, felfrissít

kiér

ige
 • kijut, kijön
 • odaér, elér, elérkezik, eljut
 • kinyúlik, kiterjed

megleckéztet

ige
 • kioktat, oktat, figyelmeztet, megszid, rendreutasít, megdorgál, megfedd, megpirongat, lehord (bizalmas), letol (bizalmas), kioszt (bizalmas), leckéz (régies), leckére fog, megreguláz, fincoltat (tájnyelvi), rendbe szed, ráncba szed, megmossa a fejét, móresre tanít

portyázik

ige
 • martalóckodik, rabol, fosztogat
 • megrohan, rajtaüt
 • bolyong, csapong
 • kóborol, kalandozik, cirkál

ratifikál

ige
 • (szaknyelvi): törvénybe iktat, becikkelyez, jóváhagy, megerősít, érvénybe helyez, szentesít, érvényesít, elismer

érvényes

melléknév
 • hatályos, fennálló, jogerős, életben levő, jogerejű (régies), foganatos (tájnyelvi)
 • igaz, megalapozott, helytálló, áll (valamire), illik (valamire), passzol (valamihez) (bizalmas)

szívvirág

főnév
 • csüngőszív, hölgyvirág, jézusszíve, krisztusszíve, szívecske

spárga2

főnév
 • csirág (régies), istenlova-farka (tájnyelvi), nyúlárnyék (tájnyelvi), kalárisfű (tájnyelvi)

papsajt

főnév
 • papsajtmályva, mezei mályva, mályva
 • (tájnyelvi): kenyér

összeér

ige
 • határos, összenyúlik, összeszolgál (tájnyelvi), összefut, érintkezik, összetalálkozik, találkozik, összejön, konvergál (szaknyelvi)(szaknyelvi)

periféria

főnév
 • külterület, külváros, kültelek, peremváros
 • peremvidék, határvidék, határterület, határ, szél

sokaság

főnév
 • mennyiség, számosság
 • légió (régies), miriád (régies), sereg (választékos), regiment (régies)
 • sokadalom, embertömeg, tömeg, néptömeg, csoportosulás, népáradat, emberáradat
 • népség, massza, plebs (pejoratív), csőcselék, falka, csődület

pártfogó

főnév
 • közbenjáró, patrónus (régies), protektor (régies), támogató, mentor (régies), szószóló, védnök, mecénás, szponzor, jótevő, kegyúr (régies), gyámol (régies), tutor (idegen), támasz, jóakaró

nyelvészet

főnév
 • nyelvtudomány, lingvisztika (szaknyelvi), glottológia (szaknyelvi)

pinty

főnév
 • pintyőke, süvöltő (régies)

sötét II.

főnév
 • sötétség, homály
 • éjszaka
 • börtön, zárka, cella, sötétzárka
 • tájékozatlanság, bizonytalanság