peregrinus I. szinonimái

melléknév
 • (régies): kóbor, vándorló (diák)

peregrinus II. szinonimái

főnév
 • idegen, jövevény, vándor, zarándok (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elesett II.

főnév
 • halott, áldozat

fordul

ige
 • perdül, penderedik
 • irányt vált, eltér
 • kanyarodik, kanyarul
 • (valaki, valami felé): irányul, terelődik
 • támad
 • (valakihez, valamihez): szól, beszél
 • folyamodik, föllebbez, kérést intéz
 • (valamilyenné): változik, alakul, válik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a peregrinus szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

parancsnokság

főnév
 • vezetés, irányítás, dirigálás (pejoratív), vezérlet, rendelkezés
 • vezetőség, törzskar, vezérkar
 • főhadiszállás

odaköt

ige
 • odakötöz, hozzáköt, hozzákötöz, hozzáfűz, ráköt, leköt, odaerősít, odarögzít, fixál, odakapcsol, hozzákapcsol, odaszíjaz, odaláncol, odamadzagol, odatűz, hozzácsatol, odaragaszt, ráhurkol, odacsomóz, csomót köt (valamire)

nyilvánosház

főnév
 • bordélyház, bordély, kupleráj, kupi (bizalmas), örömtanya, örömház, piros lámpás ház (választékos), húsvásár (szleng), jaki (régies)

mordul

ige
 • rámordul, rászól, ráförmed
 • (állat): morrint (tájnyelvi), kaffant, kaffogat (tájnyelvi)

pavilon

főnév
 • kerti lak, kerti ház, nyaraló
 • butik, kioszk (régies), árusítóbódé, bódé, áruda, elárusítóhely

pufajka

főnév
 • vattakabát, vattaruha
 • mikádó

megoszlás

főnév
 • elkülönülés, differenciálódás, szétoszlás
 • szétágazás, elválás, szétszóródás
 • arány, szóródás, eloszlás, szórás (szaknyelvi)

megkavar

ige
 • megkever, megforgat, keverget, megmozgat, kavar, kutyul (bizalmas)
 • összezavar, összekever, megzavar, megbolygat, kizökkent, összegubancol (bizalmas), összezagyvál (bizalmas), összegabalyint (bizalmas), meghülyít (bizalmas), megkalótyol (tájnyelvi), megkeringet (tájnyelvi), megkütyül (tájnyelvi)

kipofoz

ige
 • kikerget, kizavar
 • felképel
 • (vallomást) kikényszerít
 • (bizalmas): kicsinosít, kijavít, helyreállít, helyrepofoz (bizalmas), helyrehoz

megtisztel

ige
 • szerencséltet (régies), meglátogat, süvegel (régies), megural (régies), megemberel (tájnyelvi), tiszteleg, ünnepel, magasztal, éltet, éljenez
 • kitüntet
 • (szépítően): beszennyez

ráerősít

ige
 • felerősít, odaerősít, odarögzít, rögzít, odaköt, ráköt, rákötöz, rászorít, rákapcsol, odakapcsol, hozzáerősít, hozzákötöz, fixál(valamit valamiről)

rezgő

melléknév
 • oszcilláló (szaknyelvi), vibráló
 • remegő, reszkető

falidugó

főnév
 • dugaszolóaljzat (szaknyelvi), konnektor, csatlakozó

táborkar

főnév
 • vezérkar, törzskar

szálláshely

főnév
 • szállás, lakóhely, lakás, tanya, odú, luk (bizalmas), kégli (szleng)
 • vendégfogadó
 • albérlet, kvártély (régies)
 • tábor

perforáció

főnév
 • (szaknyelvi): átfúródás, átlyukasztódás
 • átlyukasztás, átfúrás, átvágás
 • (szaknyelvi): bélyegfogazat
 • lyuksor, rovátkasor

papírlap

főnév
 • papír, papiros (bizalmas), papírív, cédula

posztumusz

melléknév
 • (szaknyelvi): utószülött
 • (szellemi alkotás): hátrahagyott

szabás

főnév
 • fazon, forma, snitt (bizalmas), modell
 • (régies): rendelés, törvény, végezet

pipa1

főnév
 • csibuk
 • cseréppipa, makrapipa, tajtékpipa
 • pipázás
 • (jelzőként): pipányi
 • (bizalmas): cucli, cumi, szopóka, szopacs (régies)

okvetlen, okvetetlen I.

melléknév
 • (régies): feltétlen, szükséges, szükségszerű, óhatatlan, kényszerű
 • határozott

próbababa

főnév
 • bábu
 • próbakisasszony, manöken, modell

szakszó

főnév
 • műszó, terminus (szaknyelvi), terminus technicus (szaknyelvi), műkifejezés, mesterszó (régies), szakkifejezés