perdül szinonimái

ige
 • fordul, pörög, penderül, penderedik (tájnyelvi), serdül (tájnyelvi), benderedik (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fűlik

ige
 • fűl (választékos, régies)
 • bemelegszik, izzad, fülled
 • (tájnyelvi): megpenészedik, megromlik

szívóka

főnév
 • szipóka (szaknyelvi), szopóka
 • szívószál, szalmaszál
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a perdül szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

parancs

főnév
 • felszólítás, utasítás, parancsolat, meghagyás, parancsolás (régies), ukáz (régies), vezényszó, kommandó (régies)
 • rendelet, szabályzat, diktátum, rendelkezés, fermán (régies), ordré (régies), ediktum (régies)
 • előírás, akarat

odakiált

ige
 • (valakinek): rákiált, átkiált, átkiabál
 • üdvözöl
 • (valakit): odahív, odaszólít

nyilvánít

ige
 • kifejezésre juttat, közöl, kimond, kifejez, szavakba önt, bejelent, bevall, manifesztál (idegen), megállapít, minősít, értékel

mord

melléknév
 • (választékos): komor, sötét, rosszkedvű, borús, gyászos, búvalbélelt, barátságtalan, rideg, mogorva, morcos, morc, marcona, morózus, harapós, haragos, mérges

páva

főnév
 • kalekuti pulyka (régies)
 • (pejoratív): piperkőc, divatmajom

púderoz

ige
 • behint, beszór, beken
 • (szleng): mellébeszél, hantál (szleng), hamukál (szleng), hadovál (szleng), kamuzik (szleng), süketel (szleng), szövegel (szleng)

megorrol

ige
 • megneheztel, megharagszik, megsértődik, duzzog, felhúzza az orrát, rossz néven vesz, zokon vesz, megapprehendál (régies)(valamin)

megkárosít

ige
 • megrövidít, becsap, kifoszt, rászed, tönkretesz, megcsal, meglop, kinulláz (bizalmas), megránt (régies), megkisebbít (tájnyelvi), árt (valakinek), kárára van, kizsebel(vki számára)

kipirul

ige
 • kipirosodik, elvörösödik, elpirul
 • (régies): hajnalodik

megtévesztő

melléknév
 • csalárd, csalóka, csalfa, finta (tájnyelvi), fogós, hamis, hímes (tájnyelvi), csaló, elterelő, fallaciózus (idegen), misztifikáló (idegen), fals, talmi, színlelt, félrevezető, alattomos, hitszegő, csalafinta, kétszínű, álnok, ármányos, tettetett, utánzott

ráerőltet

ige
 • ráerőszakol, rákényszerít, ráoktrojál, ráimádkozik (bizalmas), rátukmál, rásóz (bizalmas), nyakába sóz, nyakába varr
 • rábír, rábeszél, elunszol (tájnyelvi), rálőcsöl (tájnyelvi)

rezgés

főnév
 • oszcilláció (szaknyelvi), remegés, vibrálás, vibráció, rezgőmozgás

falfestmény

főnév
 • freskó, falkép, mennyezetfestmény

tabló

főnév
 • összeállítás, csoportkép
 • (régies): élőkép

szállás

főnév
 • szállingózás, röpködés, repülés
 • szálláshely, kvártély (régies), lakás, tanya, lak, ház
 • hajlék
 • lakóhely, férőhely, kégli (szleng), rezidencia, szálló, menedék, menhely

perfekt

melléknév
 • tökéletes, kifogástalan
 • befejezett, teljes

papírkereskedés

főnév
 • papírbolt, papírüzlet, papír- és írószerbolt, papír- és írószer-kereskedés, ápisz (bizalmas)

posztó

főnév
 • szövet, daróc, halina, kazimir (régies), filc
 • bakacsin (régies)

szabálytalan

melléknév
 • rendhagyó, rendellenes, szabályszerűtlen, szabályozatlan, különös, meglepő, elütő
 • törvénytelen, megengedhetetlen
 • természetellenes, abnormális, szokatlan, rendkívüli, kivételes, szertelen, rendszertelen, aberrált (szaknyelvi)
 • formátlan, alaktalan, amorf (választékos)
 • esetleges, véletlenszerű, ötletszerű, mesterkélt
 • egyenetlen, girbegörbe (bizalmas), deformált, zegzugos, hullámzó, aránytalan, aszimmetrikus

pióca

főnév
 • nadály, ivóka (régies), vérszopó (régies)
 • parazita, élősdi, potyaleső, potyázó (bizalmas), vérszívó (szleng)

okulás

főnév
 • tanulság, tapasztalat, tapasztalás, megfigyelés, észlelés, empíria (választékos), obszerváció (régies)
 • lecke

priznic

főnév
 • borogatás, pakolás, umslág (régies)

szakszervezet

főnév
 • érdekképviselet, szakmai testület, szakmai szervezet