totyakos szinonimái

melléknév
 • nehézkes, trottyos (bizalmas), trotli (bizalmas), lomha, elaggott, totya (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

vízpart

főnév
 • part, mart (tájnyelvi)
 • folyópart
 • tengerpart

lárva

főnév
 • álca, pajor, báb, álkép (régies)
 • álarc, maszk
 • báb
 • hernyó, kukac, pondró, nyű
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a totyakos szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

test

főnév
 • korpusz
 • testalkat, alak, fizikum, termet, konstitúció (szaknyelvi)
 • (halotté): porhüvely, tetem, holttetem (régies), hulla, kadáver (idegen), földi maradványai (valakinek)
 • törzs, truncus (szaknyelvi)
 • téralakzat, idom

szórványos

melléknév
 • elszórt, szétszórt, ritka, ritkás, elszigetelt, gyér, kisszámú, sporadikus (idegen)

színlelt

melléknév
 • csinált, tettetett, hazug, mímelt, látszólagos, mondvacsinált, fiktív, mesterkélt, erőltetett, hamis, művi, színleges (régies), színpadias, tetsző (régies)

sütöde

főnév
 • pékség, pékműhely, péküzem, péküzlet, sütőkamra, sütőhelyiség, sütőház

tizedes1

melléknév
 • decimális (idegen)

úgyhogy

kötőszó
 • így, tehát, ennek következtében, következésképpen, következésképp

roham

főnév
 • támadás, attak (idegen), megrohanás, lerohanás, rajtaütés, előretörés, offenzíva, invázió, agresszió, ostrom (idegen)
 • görcs, rosszullét, kitörés, paroxizmus (szaknyelvi)
 • felindultság, dühroham
 • (régies): rohanás

részeges

melléknév
 • iszákos, alkoholista, piás (szleng), boriszák (tájnyelvi), boroshordó, zákányos (tájnyelvi), korhely, borissza, italos, nagyivó, kocsmatöltelék, kocsmás (tájnyelvi), iszós (tájnyelvi), kortyondi (tájnyelvi)

negyed II.

főnév
 • városrész, kerület, városnegyed, lakónegyed, környék

sajtó

főnév
 • prés, satu, sutu (tájnyelvi)
 • sajtológép
 • nyomdagép, nyomógép
 • zsurnalisztika
 • média, tömegkommunikáció
 • újság, hírlap

út

főnév
 • műút, kövesút, országút, közút
 • autóút
 • autópálya, sztráda
 • kocsiút, utca, úttest
 • pálya
 • sétány, allé (idegen)
 • szerpentin (idegen), ösvény
 • útvonal, irányvonal
 • menés, járás, utazás, körút, túra, társasutazás
 • folyamat, lefolyás, menet, menetel
 • irányvonal, mód
 • eljárás, módszer
 • lehetőség

varázslat

főnév
 • varázslás, bűvölés, bűvölet, igézet, igézés, bűbáj (régies), bűbájosság, bűvölés-bájolás, boszorkányság, mágia, ráolvasás, csodatevés, rontás, ördöngösség, kuruzsmolás (tájnyelvi)
 • mágnesesség, delejesség (régies)
 • bűvészkedés, hókuszpókusz, szemfényvesztés

jópofa

melléknév
 • mulatságos, mókás, vicces, tréfás kedvű, humoros, belevaló (bizalmas), klassz (szleng)
 • érdekes, tetszetős, ötletes, mutatós

zülleszt

ige
 • ront, bomlaszt, rombol, demoralizál, destruál (választékos), dezorganizál (választékos)

továbbra

határozószó
 • később, ezután, ezentúl

természetesen

határozószó
 • magától értetődően, valóban, igazán, hogyne, persze, hát persze (bizalmas), kétségtelenül, okvetlenül, mindenesetre, feltétlenül, kétségkívül, bizonnyal, bizonyára, csakugyan, eo ipso (idegen), természetszerűleg, naná (bizalmas), meghiszem
 • egyszerűen, keresetlenül, könnyedén, mesterkéletlenül, fesztelenül

túllép

ige
 • átlép, túlmegy, átmegy, túljut, túlkel (tájnyelvi)
 • áthág, (szabályt) megszeg, megsért
 • felülemelkedik, túlhalad, túlteszi magát (valamin)

zenebona

főnév
 • zaj, lárma, zsivaj, ricsaj, hangzavar
 • csendháborítás
 • csatazaj
 • veszekedés, civakodás, perpatvar, felfordulás, összetűzés, hangoskodás, ramazúri, patália, rumli (bizalmas), ribillió, zrí (szleng), hajcihő (bizalmas), cirkusz, botrány, skandalum

törhetetlen

melléknév
 • (választékos): megingathatatlan, tántoríthatatlan, rendületlen, rendíthetetlen, szilárd, eltökélt, elszánt, kemény, hajlíthatatlan, hajthatatlan, állhatatos, kérlelhetetlen

szövőgyár

főnév
 • szövöde, textilgyár

türelmes

melléknév
 • békés, békeszerető, béketűrő, birka (bizalmas)
 • elnéző, jámbor, szelíd, megértő
 • engedékeny, toleráns, higgadt, nyugodt Sz: csizmájában a kövecset is elszenvedi; szíjat lehetne hasítani a hátából; fát lehet vágni a hátán; el lehet vele egy kuckóban hálni; mindegy neki, akár a szélső háznak

zúgolódás

főnév
 • elégedetlenkedés, háborgás, nemtetszés, panaszkodás, morgás, moraj
 • zajongás, lázadozás