nógat szinonimái

ige
 • noszogat, unszol, ösztökél, ösztönöz, motivál, bökdös (bizalmas), biztat, buzdít, lelkesít, tüzel, űz, serkent, sarkall, bátorít, siettet, hajt, piszkál (bizalmas), sürget

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

folklór

főnév
 • néphagyomány, népköltészet
 • folklorisztika (idegen), néprajz

kereső I.

melléknév
 • fürkésző, figyelő, kutató, vizsgálódó, kutati-fiteti (tájnyelvi), kutakodó (tájnyelvi)
 • válogató, szelektáló
 • foglalkoztatott, pénzkereső
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nógat szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nahát

indulatszó
 • (bizalmas): ejha
 • nos, no, nohát, hát, tehát, egyszóval

megütközik

ige
 • összecsap, megmérkőzik, megküzd, ütközetbe bocsátkozik, harcba bocsátkozik, felveszi a harcot, összeütközik, csatát vív
 • (valamin): megbotránkozik, fennakad, meglepődik, megdöbben, skandalizálódik (idegen), felütközik (tájnyelvi), megütődik (régies), megrökönyödik, meghökken, elszörnyed, fölháborodik
 • megbántódik, megharagszik(valami fölött)

megritkul

ige
 • meggyérül
 • elkopik (haj), kihullik

mappa

főnév
 • írómappa, tartó, tok, iratgyűjtő, iratrendező, irattartó, dosszié
 • irattáska
 • (régies): térkép, földabrosz (régies)

nemtelen

melléknév
 • alávaló, hitvány, aljas, tisztességtelen, becstelen, érdemtelen, szégyentelen, galád, ocsmány, gátlástalan, elvetemült, gyalázatos, alantas, arcátlan, szemérmetlen, lelkiismeretlen
 • (régies): közrendű, pórias (régies), paraszt

omladozik

ige
 • töredezik, málladozik, mállik, porlik, morzsolódik, pusztul, düledezik, roskad, rogyadozik, tönkremegy

lealjasodik

ige
 • hitványul, elzüllik, lezüllik, lealacsonyodik

lágyul

ige
 • puhul, lottyad, petyhüdik, porhanyodik
 • gyengül, enged, olvad
 • jésül, palatalizálódik (szaknyelvi)

iszalag

főnév
 • ördögcérna, semfűsemfa

lekésik

ige
 • (valamiről): lemarad, elmulaszt, elszalaszt

oszcillál

ige
 • (szaknyelvi): rezeg, reng, remeg, vibrál
 • leng, ing, ide-oda mozog, himbálódzik
 • váltakozik, hullámzik, fluktuál (szaknyelvi), ingadozik

övez

ige
 • átköt, körülköt, átfog, felövez (régies)
 • körülvesz, koszorúz (régies), körülölel, körülfog, szegélyez, körülzár, környékez (régies)

éled

ige
 • éledezik, eszmél, magához tér, permed (régies), erőre kap
 • (természet): frissül, felfrissül, újjászületik
 • (tájnyelvi): megharagszik

sietős

melléknév
 • gyors, fürge, serény, élénk, szorgos
 • (pejoratív): kapkodó, elhamarkodott, hevenyészett, elsietett, felületes
 • sürgős, sürgető, halaszthatatlan, elodázhatatlan, sietséges (régies)

ráérős

melléknév
 • komótos (bizalmas), nyugodt, megfontolt, kiegyensúlyozott, körültekintő, óvatos, kimért
 • szertartásos
 • kényelmes
 • lassú, időigényes, hosszadalmas, körülményes

normatív

melléknév
 • irányadó, előírásos, standard, szabályzó, mérvadó, mértékadó, vezérfonalul szolgáló, előíró, meghatározó

nagykorú II.

főnév
 • felnőtt

odafog

ige
 • becsíptet, rögzít, odaszorít

pumpál

ige
 • szivattyúz, felfúj, beletöm, feltölt

nyél

főnév
 • fogó, fogantyú, szár, markolat, maroklat (régies), griff (idegen), kar

melegedik, melegszik

ige
 • (idő): enyhül, javul, tágul (tájnyelvi)
 • (valaki): fűtőzik (tájnyelvi), fűtőzősködik (tájnyelvi)

oktató II.

főnév
 • nevelő, pedagógus, tanító, tanár, tanerő, előadó, mester (régies), instruktor (régies), tutor (szaknyelvi)

rácsos

melléknév
 • rácsozott, rostélyos, zárt