megkapó szinonimái

melléknév
 • megindító, megható, hatásos, tetszetős, elragadó, figyelemkeltő, érdekfeszítő, érdekes, izgalmas, lenyűgöző, megragadó, megrázó, szívbe markoló (választékos), lebilincselő, magával ragadó

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hozzálát

ige
 • hozzákezd, nekigyürkőzik, nekiesik, nekifog, nekiáll, nekilát, hozzáfog, belefog, belekezd, nekirugaszkodik, nekiveselkedik, belekap

testi-lelki

melléknév
 • odaadó, bizalmas, meghitt, intim, bensőséges, benső (régies), hűséges
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megkapó szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megcsodál

ige
 • megbámul, ámul-bámul, eltátja a száját
 • gyönyörködik (valamiben), örömét leli (valamiben)
 • (tájnyelvi): rácsodálkozik(valakin)

lehuny

ige
 • behuny, lecsuk, lezár, bezár
 • lesüt
 • (régies): elmúlik, múltba vész

lealjasodik

ige
 • hitványul, elzüllik, lezüllik, lealacsonyodik

kotlós I.

melléknév
 • ülő, költő, kotló
 • (tájnyelvi): puha, szotyogós (tájnyelvi)
 • záp

meggyőződéses

melléknév
 • tudatos, hűséges, megbízható, elkötelezett

mellékállomás

főnév
 • mellék (bizalmas), mellékvonal

visszamarad

ige
 • lemarad, elcsenevészedik, elsatnyul, (fejlődésben) elmarad, csökik (tájnyelvi)
 • hátramarad, megmarad, fennmarad
 • nyakán marad

kihűl

ige
 • hideg lesz, meghidegedik, megdermed
 • elhidegül

kicsoda

névmás
 • ki, kifene (tájnyelvi)

hajviselet

főnév
 • frizura, hajzat, haj

kipróbált

melléknév
 • bevált, alkalmas, bevett, jóváhagyott, megvizsgált, ellenőrzött, elismert, szabályos, szabályszerű
 • tapasztalt, gyakorlott, öreg, edzett, hétpróbás
 • hű, megbízható, rendületlen, kitartó

menyecske

főnév
 • fiatalasszony, asszonyka, új asszony, menyemasszony (tájnyelvi), ifiasszony (régies)
 • fehérszemély (régies)

munkaerőhiány

főnév
 • személyzethiány, munkáshiány

cenzúra

főnév
 • ellenőrzés, felülvizsgálat, revízió
 • szigorlat

perzsel, pörzsöl

ige
 • parázsol (tájnyelvi), megszenesít, porzsol (tájnyelvi)
 • pörköl, pirít, pergel (tájnyelvi)
 • felperzsel, feléget, elpusztít
 • éget, tűz
 • szárít, szikkaszt

óriási

melléknév
 • nagy, hatalmas, óriás, nagyméretű, határtalan, monstre, mérhetetlen, gigantikus, kolosszális (bizalmas), emberfölötti, irdatlan, roppant, behemót, monumentális, eget verő, eget érő, gigászi, horribilis, tetemes, rengeteg, tömérdek, kapitális, bődületes
 • jókora, jelentős, döntő
 • remek, nagyszerű, szuper, pompás, bámulatos, fantasztikus, leírhatatlan, kimondhatatlan, rendkívüli, mesés, szenzációs (bizalmas), elképesztő, fenomenális, szédületes, isteni (bizalmas), klassz (szleng), haláli (szleng), baromi (szleng), oltári (szleng), marha (szleng), disznó (szleng)

megkér

ige
 • felkér, kérlel, megkeres, könyörög, rimánkodik, esedezik, kunyerál, rekvirál (régies), instál (régies)
 • felszólít, követel
 • feleségül kér, nőül kér
 • elkér, visszakér, visszakövetel, visszaigényel (választékos)(valamiről)
 • megigényel, megkérvényez, megpályáz, kérelmez, folyamodik, meginstál (régies), felkér (tájnyelvi)

megbízik

ige
 • ráhagyatkozik, bizalmat előlegez, bizalommal van, bizalommal viseltetik, bízik (valakiben), bizalmat érez, hisz (valakinek)

megszületik

ige
 • világra jön, napvilágot lát, meglesz, megszülemlik (régies), meghozza a gólya, a világra születik, meglátja a napvilágot
 • létrejön, elkészül, formát ölt

ólmos

melléknév
 • szürke, álmosító, ködös, nyomasztó
 • nehéz, súlyos

megmukkan

ige
 • (bizalmas): megszólal, beszél, hangot ad, felmordul, megkukkan (tájnyelvi)

lelkiismeret-furdalá

főnév
 • lelkifurdalás, bűntudat, töredelem (régies), megbánás, önvád, kétség
 • bűnbánat

megválogat

ige
 • disztingvál, megrostál

óraütés

főnév
 • kongatás, ütés