összefüggéstelen szinonimái

melléknév
 • zavaros, zagyva, értelmetlen, kusza, kuszált, csapongó, széteső, inkonzisztens (idegen), inkoherens (szaknyelvi), logikátlan, obskúrus, szaggatott, érthetetlen

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kelet1

főnév
 • napkelet, napfeljött (tájnyelvi)(tájnyelvi)

fénycsóva

főnév
 • fénykéve (választékos), fénynyaláb, sugárkéve, sugárnyaláb, fénypászta, fénypászma (tájnyelvi), fénysáv, fénycsík, fénysugár
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a összefüggéstelen szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

óvatos

melléknév
 • elővigyázatos, vigyázatos (régies), körültekintő, előrelátó, megfontolt, meggondolt, tartózkodó, józan, rezervált, taktikus (idegen), gondos, gyanakvó, éber, bizalmatlan, vigyázó (régies) Sz: az aludttejet is megfújja; gyanakvó, mint a varjú; szemhéj alatt is vigyáz; tapogatva jár; tojást visz
 • tapintatos, kíméletes

napkorong

főnév
 • Nap, naptányér (régies), Isten tányérkája (tájnyelvi)

múzsa

főnév
 • ihlető
 • ihlet

megtörténik

ige
 • végbemegy, lejátszódik, lezajlik, bekövetkezik
 • megesik, előfordul, előadódik, felmerül, esetkezik (tájnyelvi), jelentkezik, mutatkozik, megjelenik

őrnagy

főnév
 • főstrázsamester (régies), major (régies), úrgy (szleng)

pecsétel

ige
 • bélyegez, stempliz (bizalmas)
 • (állatot) billogoz (szaknyelvi)

masszőr

főnév
 • gyúró, masszírozó, dögönyöző

malátacukor

főnév
 • maltóz (idegen)

kerget

ige
 • űz, űzőbe vesz, üldöz, hajt, hajszol, hajhász, hajkurász, zavar, zargat (bizalmas), hesseget, bolygat, megszalaszt, futamít (régies), kénytet (tájnyelvi), kurgat (tájnyelvi), kajtat (valaki után) (tájnyelvi), fut (vki, vmi után)
 • kényszerít (valahova)
 • követ

megemészt

ige
 • feldolgoz
 • leküzd, túljut (valamin), felemészt, felhasznál
 • elkölt (régies), fogyaszt (régies), elfogyaszt (régies)
 • elsajátít, megtanul, megért, magáévá tesz
 • (tűz): elhamvaszt, eléget
 • tönkretesz, elpusztít, megsemmisít
 • (tájnyelvi): elemészt, megöl, pusztít, megmérgez

periódus

főnév
 • szakasz, rész, stádium, fázis, etap
 • egység, ütem, ismétlődés
 • idő, időszak, időtartam, időköz, kor, korszak, éra, ciklus, intervallum, epocha (régies)
 • (szaknyelvi): körmondat

pufók

melléknév
 • dundi, kövérkés, pufi (bizalmas), gömbölyded, párnás, kerek képű, duncsi, pufli (tájnyelvi), bömfli (tájnyelvi), bufakos (tájnyelvi), bufitos, cipóképű, dönci, döncsi (tájnyelvi), dudóka (tájnyelvi), dundus (bizalmas), pofás

embernyi

melléknév
 • (tájnyelvi): felserdült, felnőtt, kifejlett, meglett, érett
 • ember magasságú, ember nagyságú

szépszerével

határozószó
 • békésen, barátságosan
 • önként, magától

sem

kötőszó
 • se, nem, szintén nem, nem is

összehajt1

ige
 • összeterel, egybeterel

osztalék

főnév
 • részesedés, nyereségrészesedés, jutalék, prémium, riszt (szleng), kvóta (szaknyelvi), dividenda (idegen), provízió (szaknyelvi), zsibaj (szleng)

parancsol

ige
 • rendel, elrendel, utasít, meghagy, kötelez, intézkedik, vezényel, diktál, rendelkezik, kommandírozik (tájnyelvi), hagyakol (tájnyelvi), osztja a lapot (bizalmas)
 • uralkodik, kézben tartja a gyeplőt, dirigál
 • (választékos): kér, kíván, óhajt

sarkítás

főnév
 • polarizálás (idegen), polarizáció (idegen)
 • kiélezés

összetűzés

főnév
 • összecsapás, összeütközés, csetepaté (bizalmas), konfliktus, szóváltás, összeszólalkozás, nézeteltérés, incidens (bizalmas), affér (bizalmas), disputa (régies), súrlódás, civakodás, csatározás, haddelhadd (tréfás), zenebona, perpatvar, muri, jelenet, derendócia (tájnyelvi), kocódás (tájnyelvi), veszekedés, verekedés

neheztel

ige
 • apprehendál (régies), orrol (bizalmas), haragszik, duzzog, dühös (valakire), pikkel (bizalmas), nehezkedik (tájnyelvi), tüszköl (tájnyelvi), rossz néven vesz, zokon vesz, felhúzza az orrát, durcáskodik (bizalmas), méltatlankodik, konyít (tájnyelvi)

pártoskodik

ige
 • lázad, lázong, háborog, viszálykodik, zenebonáskodik (régies)

sehonnai

melléknév
 • hazátlan, földönfutó, ágrólszakadt, jöttment, bitang (tájnyelvi), vízhajtotta (régies)
 • senkiházi, semmirekellő, mihaszna, haszontalan, csavargó