olvaszt szinonimái

ige
 • cseppfolyósít, felenged
 • egyesít, ötvöz
 • bekebelez, annektál (szaknyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kikészít

ige
 • előkészít, preparál
 • feldolgoz, kidolgoz, kimunkál, csiszol, marat
 • (arcot): kifest, kisminkel, kikozmetikáz, kicsinosít, kikenceficéz
 • (bizalmas): kimerít, kifáraszt, megvisel, agyonhajszol, tönkretesz, kicsinál (szleng), elver
 • helybenhagy, ellátja a baját, megver
 • (szleng): megöl, likvidál

permetez

ige
 • hint, szór, pulverizál (szaknyelvi), locsol, fröcsköl, spriccel, fecskendez, fecskend (tájnyelvi), paráhol (tájnyelvi)
 • szitál, szemerkél, csepereg, szemereg (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a olvaszt szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nyomtalan

melléknév
 • nyom nélküli, járatlan, töretlen, jeltelen

misztérium

főnév
 • szertartás
 • titok, rejtély, csoda, hittitok, enigma (idegen)
 • misztériumjáték

mestermű

főnév
 • (régies): mestermunka, vizsgamunka, mesterremek (régies)
 • remekmű, műremek, remek

meghívott

főnév, melléknév
 • vendég, látogató, vizitátor (tájnyelvi), hospitáló (idegen), vizitelő (régies), hivatalos

odaveszik, odavész

ige
 • elvész, odalesz, kárba vész, megeszi a fene (bizalmas), megsemmisül
 • elpusztul, meghal, ottmarad, odapusztul, odaég, utánamegy, odamarad (tájnyelvi), elesik (háborúban), otthagyja a fogát
 • (tájnyelvi): elmarad, elidőzik, odamarad (tájnyelvi)

összemegy

ige
 • (ruha): kisebbedik, zsugorodik, összehúzódik, szűkül, összeugrik
 • aszik, összeesik, összetöpörödik, megrökönyödik (tájnyelvi)
 • kocsonyásodik
 • (tej): megsavanyodik, megtúrósodik
 • megalszik
 • összeütközik, összefut, összeszalad, összekoccan, karambolozik, összecsattan

levetkőzik, levetkez

ige
 • levet, leöltözik (tájnyelvi), lekötözködik (tájnyelvi), kicsomagolja magát (szleng), kibújik (valamiből), kiugrik a göncből (szleng), ledobja a fehérneműt (szleng), ledobja a textilt (szleng)
 • (tájnyelvi): lesoványodik, lefogy, megcsappan, megvékonyodik, lead
 • (tájnyelvi): elszegényedik, elszegényül (tájnyelvi), leszegényedik, elnincstelenedik, elnyomorodik, tönkremegy, legatyásodik (bizalmas), koldusbotra jut

lepény

főnév
 • (tájnyelvi): cipó
 • lángos
 • sütemény
 • szarvasmarhaganéj, tehéntrágya, tehénlepény, palacsinta (tréfás)

kanna

főnév
 • vizeskanna, edény
 • kupa (tájnyelvi), kancsó, ibrik (tájnyelvi), fokány (régies), kanta (tájnyelvi), vödör, bádogvödör, kübli (bizalmas), pitli (bizalmas)

magas, magos

melléknév
 • toronymagas, óriási, nyurga, nyúlánk, égimeszelő, atlétatermetű, hosszú, colos (bizalmas), langaléta, hórihorgas, nyakigláb, létra, sudár, jegenye (szleng), szép szál, szálas (régies), száltermetű (régies), szálfa termetű (választékos), termetes, áklítom (tájnyelvi), mécsbél (tájnyelvi), tetszetes (tájnyelvi), lombrágó (szleng), zsiráfgondozó (szleng), villámhárító (szleng), toronypucoló (szleng) Sz: kinőtt az Isten markából; ülve nyalja a holdat; sokat állt az esőn; megnőtt, mint a csalán; akkora, mint a dióverő pózna; hosszú, mint a harangláb; fejével veri a mestergerendát
 • nagyfokú, nagymértékű, kimagasló
 • magasztos, emelkedett, fenséges, magasságos (régies), fölséges (régies), szárnyaló, fennkölt, magasröptű, magasrendű
 • érthetetlen, felfoghatatlan, kínai (szleng)

őz

főnév
 • őzike, bambi (bizalmas), őzgida, villás

pfuj

módosítószó
 • le vele!, piha!

elolvas

ige
 • átolvas, végigolvas, kiolvas
 • (tájnyelvi): elszámol, felszámlál

szakma

főnév
 • iparág, szak, szakterület, szakipar, fach (szleng)
 • foglalkozás, mesterség, hivatás (választékos), életpálya, szolgálat, professzió (régies), szakmány (régies)
 • hivatal, tisztség

rezgőfű

melléknév
 • gyöngyöcske, máriakönnye, máriatábla, remegőfű, reszketőfű

omladék

főnév
 • törmelék, rom, romhalmaz, düledék, dőledék (régies), ruina (régies), maradvány
 • sitt, hulladék, szemét

nyitány

főnév
 • bevezetés, előjáték, prelűd (idegen), prelúdium (idegen), ouverture (szaknyelvi), introdukció (régies)
 • előkészület

őrgébics

főnév
 • gáborján

repülés

főnév
 • szállás, szárnyalás, repdesés
 • aviatika (szaknyelvi), légi közlekedés, repüléstan
 • suhanás, rohanás, száguldás

orvul

határozószó
 • alattomban, lopva, titkon, orozva, hátulról

monoteista

melléknév
 • egyistenhívő

összecserél

ige
 • felcserél, összekever, összezavar, kicserél
 • összetéveszt

réveteg

melléknév
 • révedező, méla, mélázó, merengő, tétovázó, tétova, álmatag, álmodozó, ábrándos, ábrándozó, révült, holdkóros (bizalmas)