páváskodik szinonimái

ige
 • cifrálkodik, puccoskodik, flancol (szleng), feltűnősködik, fitogtatja magát, pípeskedik (tájnyelvi) Sz: olyan, mint egy szenátorné
 • hivalkodik, tetszeleg, pöffeszkedik, kevélykedik, feszít, pipiskedik, nagyzol, illeg-billeg, büszkélkedik, henceg, dölyfösködik, felvág, kérkedik, adja a bankot (szleng)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

felküld, fölküld

ige
 • felvitet, felexpediál (régies)

hárít

ige
 • (ütést): kivéd, felfog, paríroz (régies)
 • visszautasít, cáfol
 • ráfog, ráken, áttol, ró, hagy, átpasszol (bizalmas), hárint (tájnyelvi), halít (tájnyelvi), hirgál (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): összesöpör, összegyűjt
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a páváskodik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

pálca

főnév
 • bot, vessző, suhogó (tájnyelvi), suháng (tájnyelvi), virgács, pálcika
 • sétapálca, sétabot
 • jogar
 • botütés, ütleg, fenyíték

nyugati

melléknév
 • nyugatról való, nyugatra fekvő
 • újvilági

növés

főnév
 • növekedés, nagyobbodás, magasodás, nyúlás, szálasodás
 • hajtás, sarjadás, szárba szökkenés
 • (választékos): termet, testalkat, taille (idegen)

mintegy

határozószó
 • körülbelül, csaknem, hozzávetőleg, jóformán, jószerével, cirka (bizalmas), circiter (idegen)
 • kvázi (bizalmas), azt lehet mondani
 • szinte, úgyszólván

párlat

főnév
 • eszencia (idegen), kivonat, desztillátum, extraktum (régies), sűrítmény, aroma
 • borpárlat, szesz, lé (régies)

prepozíció

főnév
 • elöljárószó, elöljáró, viszonyszó(szaknyelvi)

megközelítőleg

határozószó
 • hozzávetőleg, körülbelül, kb., megközelítően, közel, nagyjából, majdnem, idestova, csaknem, cirka (bizalmas), félig-meddig, többé-kevésbé, hevenyészve, durván, approximatíve (idegen), tél-túl (tájnyelvi)

meggyullad

ige
 • meggyúl, kigyullad, felgyullad, belobban, fellobban, gyappan (tájnyelvi), meglobban (tájnyelvi), tüzet fog, lobot vet, lángra kap, lángra lobban, belekap a láng, lángba borul
 • kigyullad, felgyúl
 • (bizalmas): megsül, megég, melege van, csorog róla a víz (bizalmas)

kilök

ige
 • kidob, kiszór, kihajít, kihány, kivág, kivet, kiselejtez, kiszuperál (bizalmas)
 • kiutasít, kikerget, kiűz, kipenderít, kitaszít, kirepít, kisug (tájnyelvi)
 • elbocsát, felmond, kirúg (bizalmas), kidob, eltávolít, elcsap, hivatalától megfoszt, hivatalából elmozdít
 • kibök, kiszúr, kitol, kinyom, kiüt, kidöf (tájnyelvi)
 • (szleng): kibabrál (bizalmas), rászed, becsap, kitol (valakivel) (bizalmas), átvág (szleng), átdob a palánkon (szleng)

megsül

ige
 • átsül, elkészül, kisül, megpirul
 • melege van, meggyullad

pufók

melléknév
 • dundi, kövérkés, pufi (bizalmas), gömbölyded, párnás, kerek képű, duncsi, pufli (tájnyelvi), bömfli (tájnyelvi), bufakos (tájnyelvi), bufitos, cipóképű, dönci, döncsi (tájnyelvi), dudóka (tájnyelvi), dundus (bizalmas), pofás

rentábilis

melléknév
 • (szaknyelvi): jövedelmező, gazdaságos, kifizetődő, előnyös, hasznos, hasznot hajtó, gyümölcsöző, megtérülő

extra

melléknév
 • soron kívüli, rendkívüli, különleges, különös, furcsa, sajátos
 • saját, külön
 • többlet, ráadás, pót

sztereó

melléknév
 • térhatású

szabados I.

melléknév
 • illetlen, feslett, féktelen, kicsapongó, zabolátlan, könnyűvérű, laza erkölcsű, léha, ledér, erkölcstelen, gátlástalan
 • szókimondó, sikamlós, vulgáris
 • (régies): emancipált (idegen), felszabadított

pecsenye

főnév
 • sült hús, sült, pecsi (bizalmas)
 • (bizalmas): haszon, nyereség

pacák

főnév
 • ember, férfi, személy, alak, illető, fazon (szleng), fickó, pasas (bizalmas), pasi (bizalmas), ipse (bizalmas), pofa (szleng), fej (bizalmas), ürge (szleng), krapek (szleng), hapsi (bizalmas), tag (bizalmas), pali (szleng), manus (szleng), muksó (szleng), csávó (szleng), szivar (bizalmas), pók (szleng)

pogrom

főnév
 • zsidóüldözés, zsidóverés
 • öldöklés, mészárlás, lincselés

sújt

ige
 • üt, vág, megdob, lecsap
 • ér, talál (valakit), bánt, érint, sért
 • büntet, megver, ver, csapásol (tájnyelvi)

pereg

ige
 • hull, gyöngyözik, pergedez, hulladoz
 • (dob) szól
 • pörög, forog
 • (idő): múlik, folyik, halad, szalad

odabenn

határozószó
 • odabent, ott benn, odabe (tájnyelvi)

portómentes

melléknév
 • bérmentes, díjmentes

svihák

főnév, melléknév
 • léha, megbízhatatlan, csaló, szélhámos, széltoló (bizalmas), lódító, imposztor (régies), svindler (bizalmas), kókler (bizalmas), simlis (szleng), firkás (szleng), hóhányó