pálca szinonimái

főnév
 • bot, vessző, suhogó (tájnyelvi), suháng (tájnyelvi), virgács, pálcika
 • sétapálca, sétabot
 • jogar
 • botütés, ütleg, fenyíték

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kicsomagol

ige
 • kipakol, kirak, kiürít
 • kibont, kinyit, kigöngyöl, szétbont, megold, kiold

futószalag

főnév
 • szállítószalag, szerelőszalag, járószalag, konvejer (idegen, szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a pálca szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ősi

melléknév
 • ős, archaikus, prehisztorikus (szaknyelvi), elődi (régies), törzsökös, primitív, patriarkális, antik, klasszikus, elemi, tősgyökeres, tőrőlmetszett
 • régi, ősrégi, avítt, őskori, évszázados, évezredes, ezredéves, régimódi, ódon, ásatag, történelem előtti, vízözön előtti
 • egykori, hajdani, néhai, korai, régmúlt
 • kezdeti, eredeti, originális, előbbeni (régies), hajdankori, őseredeti, primer (szaknyelvi), primordiális (idegen)(szaknyelvi)

nevelőszülő

főnév
 • gondviselő, gyám, gyámszülő, mostohaszülő, mostoha

násfa

főnév
 • (régies): ékszer, kösöntyű (régies)

mentegetődzik, mente

ige
 • védekezik, kimenti magát, magyarázkodik, mentegeti magát, engedelmet kér, bocsánatot kér, exkuzálja magát, mosakodik (bizalmas), meakulpázik, takarózik (tájnyelvi), ágabogál (tájnyelvi) Sz: kötözi a sebet; magyarázza a bizonyítványt
 • kibújik, kibúvót keres, vonakodik, húzódik, szabadkozik, szabódik

összetipor

ige
 • összetapos, összetör, összezúz, összegázol, összetapod (tájnyelvi), elnyom, megsemmisít

pipál

ige
 • pipázik, pöfékel
 • csibukozik
 • (bizalmas): cigarettázik, dohányzik
 • (bizalmas): (kémény, tűzhányó) füstöl

megemészt

ige
 • feldolgoz
 • leküzd, túljut (valamin), felemészt, felhasznál
 • elkölt (régies), fogyaszt (régies), elfogyaszt (régies)
 • elsajátít, megtanul, megért, magáévá tesz
 • (tűz): elhamvaszt, eléget
 • tönkretesz, elpusztít, megsemmisít
 • (tájnyelvi): elemészt, megöl, pusztít, megmérgez

megadóztat

ige
 • adót kiró, megsarcol

kibújik

ige
 • kinő, kicsírázik, kikel, kifakad, kihajt
 • előbújik, kibukkan, kijön, kimozdul, kikászálódik, kikecmereg, kivergődik, kivackolódik (tájnyelvi)
 • kihúzza magát (valami alól), kisiklik, megkerül, kitér (valami elől), kivonja magát, elhárít
 • bliccel (bizalmas)

megjár

ige
 • megtesz, bejár, végigjár, legyalogol, bekóborol, bebolyong, bebarangol
 • beutazik, megfordul, jár-kel, végigvándorol, felfedez
 • (bizalmas): pórul jár, rosszul jár, ráfizet (bizalmas), rajtaveszt, ráfázik (szleng), ráfarag (szleng), befürdik (szleng), koppan (szleng), ráfagy (szleng), rossz boltot csinál, kihúzza a gyufát (szleng), pléhre csúszik (szleng), megégeti a száját
 • (tájnyelvi): behatol, átjár, áthat

pokoljárás

főnév
 • szenvedés, kálvária, golgota (választékos), gyötrelem, tortúra, kín, kínszenvedés, viszontagság, megpróbáltatás, ide-oda hányódás

rálép

ige
 • rátapos, letapos, rááll, ráhág

érintkezés

főnév
 • kontaktus, kapcsolat, ismeretség, összeköttetés, viszony, kötelék, kapocs, összefüggés, találkozás, kontiguitás (idegen), kontingencia (idegen), kommunikáció
 • (nemi): közösülés, párosodás, coitus (idegen), nemi kapcsolat

színlap

főnév
 • plakát, műsor, program, teátrumcédula (régies)

sólet

főnév
 • babfőzelék

palló

főnév
 • híd, gyaloghíd, dobogóhíd (tájnyelvi), bürü (tájnyelvi), fahíd, hajóhíd, hídlás (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): padló

öröklődik

ige
 • hagyományozódik, átszáll, apáról fiúra száll, rászáll, rámarad, örökül jut, örökül marad, áthagyományozódik, hátramarad
 • átszármazik, átöröklődik

pelyhedzik

ige
 • tollasodik, pelyhesedik
 • (arcszőrzet): serked, nő

sínautó

főnév
 • motoros kocsi, motorkocsi, lokomotor (szaknyelvi), hajtány (szaknyelvi)

parancsnok

főnév
 • vezér, vezető, kapitány, főnök, kommandáns (régies), elöljáró, első ember, feje (valaminek), péká (szleng), felettes, feljebbvaló

növekedő, növekvő

melléknév
 • emelkedő, fokozódó
 • áradó, dagadó, terjedő, továbbharapódzó, továbbharapózó

perselyez

ige
 • gyűjt

sokadalom

főnév
 • sokaság, tömeg, embertömeg, tolongás, csődület, csoportosulás, zsibongás, tumultus
 • (tájnyelvi): vásár, piac, kereskedőhely