mozog szinonimái

ige
 • mocorog, izeg-mozog, fészkelődik, nyüzsög, mozgolódik, forgolódik
 • megy, halad, siet, igyekszik(szleng)
 • fut, kocog, tornászik, sportol
 • forog, kering, pörög
 • inog, ingadozik, billeg, himbálódzik, himbálózik
 • lebeg, lobog, libeg-lobog
 • (valahol): tevékenykedik, forgolódik, otthon van

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

berreg

ige
 • zakatol, búg, kattog, kerreg, birreg-berreg (tájnyelvi), surrog, csörög
 • (tájnyelvi): raccsol
 • (tájnyelvi): (juh) üzekedik, párosodik, közösül

megrövidül

ige
 • fogy, sorvad, megkurtul (régies), kisebbedik
 • csorbul, gyengül, mérséklődik, hátrányt szenved
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a mozog szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

mikulás

főnév
 • télapó, miku (bizalmas), miki (bizalmas)

meggondolatlan

melléknév
 • megfontolatlan, komolytalan, dőre, kelekótya, oktalan, szeleburdi, szeles, hebrencs, vigyázatlan, gondatlan, elhibázott, vakmerő, esztelen, könnyelmű, kajla, hebehurgya, magagondolatlan (régies), forrófejű, fejvesztett, ostoba, kelebóla (tájnyelvi), gyermekszó (tájnyelvi), sületlen, kapkodó, óvatlan, kótyagos, hűbelebalázs (bizalmas)
 • elhamarkodott, hirtelen, sietős, elkapkodott, korai

megbízott II.

főnév
 • követ, kiküldött, delegált, delegátus (idegen), komisszáros (tájnyelvi), biztos, bizalmi, képviselő, küldött, komisszárius (idegen), ablegátus (idegen), ügygondnok (régies)
 • (régies): párbajsegéd

lendületes

melléknév
 • energikus (idegen), dinamikus (idegen), életerős
 • határozott, erőteljes, erélyes, kemény
 • tüzes, élénk, friss, eleven lelkes, lelkesítő

mondat

főnév
 • nyilatkozat, ítélet, állítás, kijelentés, frázis (szaknyelvi)

nevezett

melléknév
 • említett, címzett, szóban forgó, szólított
 • felsorolt
 • alulírott

közbeeső

melléknév
 • közbenső, közbülső, középső, közben levő
 • közbeiktatott

könyörül

ige
 • megkönyörül, megkegyelmez, megsajnál, megindul (választékos), megesik a szíve (választékos), megszán, elnéz, megbocsát, irgalmaz, segít

huzam

főnév
 • tartam, hossz, tartósság
 • (tájnyelvi): huzat, léghuzat, cúg (tájnyelvi)

kulcsfontosságú

melléknév
 • alapvető, döntő, lényeges, kardinális, sarkalatos, létfontosságú

nyalizik

ige
 • hízeleg, hízelkedik, dörgölődzik, dörgölőzik, törleszkedik, helyezkedik, hajbókol, csúszik-mászik, alázatoskodik, nyal (szleng), pedálozik (szleng), simul (szleng), gazsulál (szleng), stréberkedik (bizalmas)

orrhang

főnév
 • nyifahang (régies)
 • nazális (szaknyelvi)

dörzsölődik

ige
 • súrlódik, horzsolódik, csiszolódik

rezgő

melléknév
 • oszcilláló (szaknyelvi), vibráló
 • remegő, reszkető

pillangóúszás

főnév
 • pillangózás, pillangó, delfinúszás

mulaszt

ige
 • hanyagol, mellőz, kihagy
 • elszalaszt
 • veszít
 • (iskolából): hiányzik, távol marad
 • lóg (bizalmas), bliccel (bizalmas)
 • (fájdalmat, bánatot): csökkent, enyhít, csillapít
 • oszlat, szüntet

mézesmázas, mézesmáz

melléknév
 • mézédes, színméz, mézes (régies), hímes (tájnyelvi), édeskés, szirupos, behízelgő, negédes, hízelgő, émelyítő, émelygős, nyájas, csepegős, csöpögős, nyálas (szleng)

negédes

melléknév
 • (választékos): mesterkélt, finomkodó, szenvelgő, affektált, kényeskedő, magakellető, mézesmázos, modoros, különcködő, émelygős
 • (régies): büszke, dölyfös, rátarti, fennhéjázó, begyes (tájnyelvi), fennenköpő (tájnyelvi), fölényes

perceg

ige
 • serceg, sistereg, korcog (tájnyelvi)
 • pattan, reccsen
 • percen

műfordító

főnév
 • fordító, transzlátor (idegen)
 • tolmács

megigazít

ige
 • helyretesz, helyreigazít, visszaállít, helyrerak, helyre illeszt, elrendez, beállít, rendbe hoz, eligazgat, irányoz (tájnyelvi)
 • átalakít, kiigazít, kijavít, ráilleszt, rászab, megjobbít (régies), megtataroz (régies), megriktol (régies), adjusztál (szaknyelvi)

nemkülönben I.

határozószó
 • ugyanígy, hasonlóképpen, hasonlóképp, szintúgy, ugyancsak

pihenés

főnév
 • pihenő, nyugalom, nyugság (tájnyelvi), szünet, fájront (régies), nyugvás (választékos), otium (idegen), tétlenség, rekreáció (idegen), szieszta (bizalmas), pauza (idegen)
 • szórakozás, kikapcsolódás, felfrissülés
 • munkaszünet, szünet, fájront (idegen)