rojt szinonimái

főnév
 • bojt, cafrang (régies), cafrinka (tájnyelvi), kanaf (régies), francli (bizalmas), függő (régies), sallang

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

térfogatszámítás

főnév
 • köbtartalom-számítás

előtte

határozószó
 • ezelőtt, korábban, ezt megelőzően
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a rojt szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

reménység

főnév
 • remény, reménykedés, bizakodás
 • kilátás, valószínűség, lehetőség

pereputty

főnév
 • családtag, rokon, ivadék, hozzátartozó
 • család, família (régies), atyafiság, rokonság, vérség (régies), retyerutya, nemzetség
 • háznép
 • (bizalmas): kisgyermek, poronty (bizalmas), kölyök

pártütő

főnév
 • lázadó, zendülő, összeesküvő, pártos (régies), pártoskodó, hűtlen, áruló, hadindító (régies), rebellis (régies), infidélis (régies)(régies)

országút

főnév
 • közút, úttest, műút, derékút (régies)

révkalauz

főnév
 • hajókalauz, pilóta (régies), révész

sírkereszt

főnév
 • fejfa, fakereszt, keresztfa, kereszt, sírkő

napraforgó

főnév
 • napvirág (tájnyelvi), kenyérbél (tájnyelvi), kenyérvirág (tájnyelvi), napraforduló, tányérvirág, tányérbélvirág (tájnyelvi), szotyola (tájnyelvi), galabárdi (tájnyelvi), tányérica (tájnyelvi), forgó (tájnyelvi), tányérrózsa (tájnyelvi)

műt

ige
 • operál, műtétet végez, műtétet hajt végre, felnyit, felvág (bizalmas), beavatkozik

küzdelmes

melléknév
 • rögös, göröngyös, hányatott, viharos, megerőltető, viszontagságos, nehéz, strapás (bizalmas)

névjegyzék

főnév
 • névsor, lista, index, névlajstrom, címjegyzék, katalógus, regiszter, nómenklatúra (szaknyelvi), onomasztikon (régies)

sóz

ige
 • ízesít, fűszerszámoz (régies)
 • (bizalmas): üt, ver, vág, húz, páhol (bizalmas)

szavatol

ige
 • garantál, jótáll, kezeskedik, garanciát vállal, biztosít

főbenjáró

melléknév
 • súlyos, fontos, lényeges, életbe vágó, halálos, kriminális (bizalmas), fővesztéssel járó (régies)

transzfúzió

főnév
 • (szaknyelvi): vérátömlesztés

tanterem

főnév
 • osztályterem, osztály, terem
 • előadóterem, auditórium (régies), cétus (régies), tanverem (szleng), kórterem (szleng), vesztőhely (szleng)

rokoni

melléknév
 • vérségi, vér szerinti, atyafiságos (régies), atyafiúi (régies), testvéries

rejtélyes

melléknév
 • misztikus, rejtelmes, kiismerhetetlen, sejtelmes, talányos, titokzatos, titokteli, érthetetlen, megmagyarázhatatlan, enigmatikus (idegen), miszteriózus (idegen), okkult, kabbalisztikus (idegen), ezoterikus (szaknyelvi), obskúrus (idegen), kifürkészhetetlen, felderíthetetlen, tisztázhatatlan, álcázott, megfejthetetlen

segédmunkás

főnév
 • culáger (régies)

talán

határozószó
 • tán, talántán (tájnyelvi), esetleg, meglehet, alkalmasint, hátha, valószínűség szerint

rögös

melléknév
 • darabos, göcsörtös, buckás, hegyvölgyes, göröngyös, döcögős, hepehupás, egyenetlen, göbörcös (tájnyelvi), hoporcsos (tájnyelvi), rögöcsös (tájnyelvi), göbös (tájnyelvi), gajos (tájnyelvi)
 • fáradságos, küzdelmes, nehéz, viharos, hányatott, kemény, zord

pillant

ige
 • tekint, néz, kandikál, kukucskál, kukkant, viccsant (tájnyelvi), pillantást vet (valamire)
 • pislant, pillog

sértett

főnév
 • kárvallott, károsult, áldozat, panaszos

tángál2

ige
 • ver, ütlegel, püföl, náspángol