oppozíció szinonimái

főnév
 • ellentét, szembenállás, szembehelyezkedés, ellenállás
 • ellenzék, ellenpárt

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

trauma

főnév
 • (szaknyelvi): sérülés, megrázkódtatás
 • sokk

béke

főnév
 • békeidő, pax (idegen), salom (idegen), sólem (szleng)
 • békekötés, békeszerződés, fegyverszünet, fegyvernyugvás
 • békesség, egyetértés, összhang, harmónia, barátság
 • nyugalom, nyugság (tájnyelvi), nyugalmasság, csend, csendesség, háborítatlanság, zavartalanság
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a oppozíció szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nyugtat

ige
 • altat, pihentet, hevertet, csicsígat (tájnyelvi), nyugoszt (régies), nyugosztal (régies)
 • csillapít, csitít, csökkent, szedál (szaknyelvi), enyhít, mérsékel, tűrhetőbbé tesz, csígat (tájnyelvi), tompít, lehűt, olt
 • békít, békítget, békéltet, csendesít, kérlel, szelídít, elrendez

módosít

ige
 • változtat, alakít, modifikál (szaknyelvi), transzformál, alternál (szaknyelvi)
 • helyesbít, javít, korrigál, revideál, átértékel, felülvizsgál, átdolgoz, átír, átalakít, átgyúr

metsző I.

melléknév
 • (tájnyelvi): levágnivaló
 • (fájdalom, hideg): éles, hasító, csontig ható, dermesztő, átható, kegyetlen
 • (megjegyzés): sértő, maró, gúnyos, szúrós, csípős, mardosó, szarkasztikus (választékos), fülsértő, elevenbe vágó, szatirikus, kíméletlen, fullánkos, égető, epés

megint2

határozószó
 • újból, újra, ismét, ismételve, ismételten, esmét (régies), újfent, ezután, továbbá, újon (régies), újonnan (régies), újólag (régies), újolog (régies), megintelen (régies), ismég (régies)

oktat

ige
 • tanít, okít, kiképez, nevel, iskoláz (választékos), kiművel
 • előadást tart
 • instruál (idegen), irányít, reguláz, palléroz (választékos), utasít
 • képez, idomít, treníroz
 • leckéztet (pejoratív), int, lelkére beszél, korhol, fedd

összeszerez

ige
 • megszerez, összegyűjt, összeszed, összehord
 • (tájnyelvi): összeházasít, összeboronál

lift

főnév
 • felvonó, személyfelvonó
 • páternoszter

lesétál

ige
 • lemegy, leballag, lebandukol (bizalmas)

kapcsol

ige
 • akaszt, hozzáköt, hozzáerősít, egybefűz, együvé fog (régies), egyesít, összeköt
 • asszociál
 • társít, csatol, mellékel
 • (valamire): állít (valamire)
 • (bizalmas): felfog, megért, észrevesz, rájön (valamire), vág az esze, leesik a húszfilléres (szleng), leesik a tantusz (szleng)

magzat

főnév
 • embrió, fétus (szaknyelvi)
 • (választékos): gyerek, utód, ivadék, leszármazott, csemete, sarj, sarjadék, fiacska (régies)

pakol

ige
 • csomagol
 • rakodik, rámol, rendezget, rakosgat

pillantás

főnév
 • szemvillanás, tekintet, odasandítás, nézés, tekintés, blikk (idegen), kukucskálás, pillantat (régies)
 • pislantás, hunyorítás, szempillantás, szemvillantás
 • perc, minuta (tájnyelvi), minutum (tájnyelvi), villanat (régies), szempillantás, momentum (idegen), percenet (régies), csipeszke (tájnyelvi), hunyorítás (tájnyelvi), puntom (tájnyelvi), másodperc

előhív

ige
 • előszólít, kihív, előkiált (tájnyelvi)
 • (emléket): felidéz, felelevenít, napfényre hoz, napvilágra hoz, előidéz (régies)
 • idehoz, kihoz, előszed, elővesz, előránt, előkotor (bizalmas), elővarázsol (bizalmas)

szállítás

főnév
 • fuvar, fuvarozás, szállítmányozás, transzport (bizalmas)
 • továbbítás, átvitel, hordozás, továbbadás, hordás, cipelés, hurcolás

rikkant

ige
 • kiált, felkiált, rikolt, rikít (tájnyelvi), kurjant, hujant (tájnyelvi), rivalg (régies), ordít, üvölt

órarend

főnév
 • tanrend, órabeosztás, időbeosztás

nyomós

melléknév
 • jelentős, fontos, tekintélyes, jelentékeny, döntő, nyomatékos, súlyos, hathatós, komoly, hatékony, ésszerű, hatásos, sokatmondó, mélyenszántó, lényeges, releváns (szaknyelvi), ellenállhatatlan, meggyőző, alapvető
 • kényszerítő
 • (régies): alapos, gondos, pontos, mindenre kiterjedő, velős, frappáns, tüzetes, tetemes
 • (régies): nyomasztó, súlyos, terhes

örökzöld

melléknév, főnév
 • télizöld (régies)

részesül

ige
 • részesedik (valamiből), kap, osztozik, részt kap (valamiből), része van (valamiből)
 • megérdemel

osztálytárs

főnév
 • tanulótárs
 • évfolyamtárs

mosdik

ige
 • mosakodik, mosakszik, tisztálkodik, fürdik, zuhanyozik
 • (bizalmas): mosakszik, magyarázkodik, mentegetőzik, exkuzálja magát

összefut

ige
 • összeszalad, összeröffen (tréfás), gyülekezik, egybegyűlik, csoportosul, odatódul, összeverődik, összecsődül (pejoratív)
 • találkozik, összetalálkozik
 • összeütközik, karambolozik
 • egyesül, összefolyik, összeér
 • összemegy

rian

ige
 • rikolt, kiált, harsan, rivall, szól
 • (jég): megreped, meghasad, hasad