összefut szinonimái

ige
 • összeszalad, összeröffen (tréfás), gyülekezik, egybegyűlik, csoportosul, odatódul, összeverődik, összecsődül (pejoratív)
 • találkozik, összetalálkozik
 • összeütközik, karambolozik
 • egyesül, összefolyik, összeér
 • összemegy

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

javulás

főnév
 • jobbulás, tökéletesedés, csiszolódás, pallérozódás, nemesedés, okosodás, finomodás
 • fellendülés, fejlődés, haladás, előrejutás(idegen)
 • (emberé): gyógyulás, lábadozás, erősödés, felépülés
 • (sebé): behegedés, hegesedés, varasodás, tisztulás
 • (időjárásé): enyhülés, melegedés

nyársonsült

főnév
 • zsiványpecsenye, saslik, rablóhús
 • grillpecsenye
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a összefut szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ovális

melléknév
 • tojásdad, tojásgörbe, kerekded, monyorú (régies)

napisajtó

főnév
 • napilap, hírlap, újság, lap

muzeális

melléknév
 • múzeumi
 • régi, ósdi, ódon, idejétmúlt, elavult

megtörik

ige
 • betörik, megroppan, meggyűrődik, elnyaklik (régies), megroggyan, eltörekül (tájnyelvi)
 • eltér, elfordul, elhajlik
 • megcsuklik, elcsuklik
 • megszűnik, megbomlik
 • összeroppan, összetörik, beadja a derekát
 • meggyengül
 • elöregszik
 • (tekintet): megüvegesedik
 • megromlik

őrlődik

ige
 • töredezik, kopik
 • darálódik
 • emésztődik, gyötrődik, kínlódik, rágódik, eszi magát(bizalmas)

pecsenye

főnév
 • sült hús, sült, pecsi (bizalmas)
 • (bizalmas): haszon, nyereség

masszázs

főnév
 • masszírozás, gyúrás, dögönyözés, gyömöszölés

maláj

melléknév
 • maláji, filippínó (idegen)

kerevet

főnév
 • heverő, pamlag, ottomán (régies), szófa (régies), sezlon, kanapé, dívány, hencser (tájnyelvi)
 • ágyszék, párnaszék (régies)

megemberel

ige
 • (tájnyelvi): megbecsül, megtisztel, megsüvegel (régies)
 • megsegít (régies)
 • (tájnyelvi): megvendégel
 • (megembereli magát): összeszedi magát, nekidurálja magát (bizalmas), erőt vesz magán

pergőtűz

főnév
 • össztűz

puffan

ige
 • csattan, durran, püffen, huppan, buffanik (tájnyelvi)
 • pukkan

emberiség

főnév
 • emberi nem, emberi nemzet (régies), emberi faj, emberfaj, ember, világ
 • (régies): emberség, emberiesség, humanitás, humánum

szépséges

melléknév
 • gyönyörű, gyönyörűséges, pompás, bűbájos, bájos, csodálatos

selyempapír

főnév
 • csomagolópapír
 • fluszpapír (régies)

összegyűlik

ige
 • egybegyűlik, összejön, összegyülekezik, összecsoportosul, összeverődik, csoportosul, összetódul, összecsődül, egybesereglik, összesereglik, összefut
 • összeül
 • felhalmozódik, felgyülemlik, feltornyosul, összetorlódik, aggregálódik (idegen), összehalmozódik, összeszedkőzik (tájnyelvi)

ószövetség

főnév
 • ótestamentum

parancs

főnév
 • felszólítás, utasítás, parancsolat, meghagyás, parancsolás (régies), ukáz (régies), vezényszó, kommandó (régies)
 • rendelet, szabályzat, diktátum, rendelkezés, fermán (régies), ordré (régies), ediktum (régies)
 • előírás, akarat

sárkány

főnév
 • sárkánykígyó, szörnyeteg
 • papírsárkány
 • sárkányrepülő
 • (szaknyelvi): ravasz (bizalmas), kakas (bizalmas)
 • (pejoratív): banya (pejoratív), hárpia, fúria, satrafa (bizalmas), csoroszlya

összetört

melléknév
 • megtört, kimerült, megviselt, elgyötört, elkínzott, elcsigázott, lesújtott

nehézkes

melléknév
 • lomha, lassú, ügyetlen, darabos, merev, esetlen, málé, ügyefogyott, lassúvérű, buszma (tájnyelvi), szögletes, ormótlan, tébláb (tájnyelvi), kényelemszerető, pedáns, kicsinyes, akadékoskodó, fontoskodó, aggályoskodó, halogató, lassú észjárású, kényszeredett
 • körülményes, bonyolult, vontatott, akadozó, döcögős, egyenetlen, körülményeskedő
 • rusztikus
 • (régies): viselős, várandós, terhes, pocakos (bizalmas)
 • vemhes, hasas

pártonkívüli

melléknév, főnév
 • független, pártatlan

sehány

névmás
 • semennyi, egy sem