oázis szinonimái

főnév
 • liget, homokliget
 • termékeny sziget

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

belelapoz

ige
 • beletekint, belenéz, beleolvas, belekukkant, belepillant, belenyálaz (bizalmas), beleszagol (bizalmas), belepislant (bizalmas)

megvarr

ige
 • összeölt, összefércel, bevarr, megöltöget, megaggat (tájnyelvi), meggányol (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a oázis szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

normalizál

ige
 • szabványosít, egységesít
 • rendez, visszaállít, helyreállít, megszilárdít

mértan

főnév
 • geometria, térmértan, földmértan
 • mértanóra

mellékes II.

főnév
 • mellékjövedelem, mellékkereset

megdarál

ige
 • megtör, megőröl, porrá őröl, felaprít

nyit

ige
 • tár, kiterjeszt
 • tát
 • bont
 • megkezd, megindít, felállít, alapít, létesít, létrehoz
 • lehetőséget nyújt
 • (választékos): nyílik, feslik

öntvény

főnév
 • öntet
 • öntecs (régies), tuskó

lemez

főnév
 • réteg, lap, tábla, lamella, furnér
 • farostlemez
 • bádog, horgany, pléh
 • hanglemez, korong (bizalmas), gramofonlemez
 • mágneslemez, floppy (idegen), disc (idegen), CD
 • klisé, nyomóforma, nyomódúc
 • pikkely

légörvény

ige
 • forgószél, ciklon, orkán, tornádó, hurrikán
 • forgatag (régies)

jókor

határozószó
 • időben, idejében, legjobbkor, kellőleg (régies), apropó (régies)
 • korán, idején, kelletekorán (tájnyelvi)
 • (pejoratív): későn, késve, rosszkor

levonás

főnév
 • csökkentés, leírás, megnyirbálás (bizalmas), leszámítás, visszatartás, diminúció (idegen)

összecsap

ige
 • (tenyeret): tapsol, csattogtat, összever
 • összeszed, összerak
 • összevág, elhamarkodik, elhirtelenkedik, összeüt, elnagyol, hevenyész, összefércel, elnagyjáz (tájnyelvi), halámol (tájnyelvi), senderít (tájnyelvi), összetákol, rögtönöz, elkapkod, összegór (tájnyelvi), összehány, összerúg, elsiet, rittyent (tájnyelvi)
 • egymásnak ront, összeugrik, összemegy, megütközik, megküzd
 • (régies): szövetkezik, összeáll

pásztoróra

főnév
 • együttlét, találkozó, találka, randevú, légyott

elkedvetlenít

ige
 • elszomorít, elkeserít, lehangol, letör, kedvét szegi, elcsüggeszt, lelankaszt, lelohaszt, elszontyolít, lekókaszt, lelomboz (szleng), lehervaszt (bizalmas), elbátortalanít, deprimál (szaknyelvi), lehűt, lesújt, lever, nyomaszt

strandol

ige
 • fürdik, úszkál, napozik
 • strandra jár

reklamál

ige
 • tiltakozik, panaszkodik, panaszt tesz, panaszol, lamentál (bizalmas)
 • visszakövetel
 • sürget, szorgalmaz, siettet, megsürget
 • hiányol, kifogásol

obszervatórium

főnév
 • csillagvizsgáló, csillagda (régies)
 • megfigyelőállomás

nevező

főnév
 • osztó, denominator (szaknyelvi)
 • jelentkező, induló, pályázó, versenyző

ostoroz

ige
 • üt, ver, korbácsol, flagellál (idegen), vesszőz
 • büntet, sújt
 • fedd, dorgál, korhol, szid
 • gúnyol, csúfol, szatirizál (régies)

ravaszság

főnév
 • furfang, fortély, csalafintaság, góbéság, fondorlat, fondorlatosság, ördöngösség, körmönfontság, álnokság, fifika (bizalmas), finesz (bizalmas), gógyi (szleng), huncutság, turpisság, rafinéria (választékos), suskus (bizalmas), trükk, praktika, csel, cselfogás, csempesség (tájnyelvi)

ok

főnév
 • előidéző, előzmény, forrás, eredet, kútfő
 • indok, indíték, indítóok, megokolás, motívum, rugó
 • ürügy, szín (régies), örv (régies), kifogás
 • alap
 • háttér

miatyánk

főnév
 • az Úr imája, az Úr imádsága, úrima, pater noster (idegen)

öl2

főnév
 • belseje, mélye (valaminek)
 • szeméremtest
 • anyaméh
 • nyaláb

rejteget

ige
 • dugdos, rejt, dugdal (régies), zsugorgat, bújtat, duggat (tájnyelvi), regget (tájnyelvi)
 • eltitkol, takargat, palástol, kendőz, álcáz, leplez, fedez
 • elhallgat(bizalmas)