nyugdíj szinonimái

főnév
 • nyugállomány
 • nyugellátás, nyugbér (régies), penzió (régies)
 • járadék, kegydíj

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

terminológia

főnév
 • (szaknyelvi): szakszókincs, szakterminológia, nómenklatúra (szaknyelvi)

autós II.

főnév
 • sofőr, vezető, gépkocsivezető, gépjárművezető, úrvezető (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nyugdíj szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nevelt

melléknév
 • fogadott

méreget

ige
 • méricskél (bizalmas), mértékel (szaknyelvi), mércsigél (tájnyelvi)
 • végigmér, taksál, szemrevételez, figyelget, fixíroz (bizalmas)
 • latolgat, fontolgat, tekintetbe vesz

megvillan

ige
 • megcsillan, felcsillan, felvillan, megraggyan (tájnyelvi)
 • (gondolat): felötlik, eszébe ötlik (valakinek)

megbíz

ige
 • felhatalmaz, meghatalmaz, feljogosít, kijelöl, kinevez, kiküld, delegál, akkreditál (idegen), ráruház
 • megkér, felszólít, meghagy, utasít

nyelvtan

főnév
 • grammatika (idegen)
 • nyelvtanóra, édes mamanyelv (szleng), nyelvike (szleng), nyelvtörő (szleng), nyúztan (szleng)

önellátó

melléknév
 • autark (idegen), önálló, maga ura

lélegzet

ige
 • levegővétel, respiráció (szaknyelvi)
 • lehelet, szusz, szufla (bizalmas), szuszma (tájnyelvi)

lefolyás

főnév
 • lecsorgás
 • csurgó, eresz
 • folyamat, folyás, menet, alakulás, lebonyolódás, processzus (idegen), defluxus (szaknyelvi)

jelző II.

főnév
 • járulékszó (régies)
 • gúnynév, ragadványnév
 • jelzőlámpa, szemafor (szaknyelvi), villanyrendőr
 • mutató, index, paraméter (szaknyelvi), indikátor (szaknyelvi)

létrehoz

ige
 • létesít, létrehív, alapít, szervez, alakít, összehoz (bizalmas), életre hív, alkot, csinál, készít, kivitelez, megvalósít, realizál, produkál, kreál, teremt, megteremt, kiépít, instituál (régies), előállít, generál, gerjeszt, képez, kialakít
 • (valami valamit): elindít, támaszt, (körülményeket) szül, fakaszt, kivált, okoz, eredményez, kelt, formál

örömittas

melléknév
 • örömmámoros, elragadtatott, boldog, jókedvű, önfeledt, vidám

pártatlan

melléknév
 • elfogulatlan, részrehajlatlan, objektív, tárgyilagos, igazságos, méltányos, korrekt, előítélet-mentes, semleges, indifferens (idegen)
 • közömbös

elhurcol

ige
 • elvisz, elhord, elcipel, elrabol, eloroz, elragad, elvonszol
 • rabszíjra fűz, deportál, internál

spiritusz

főnév
 • szesz, etilalkohol, alkohol, borszesz
 • denaturált szesz
 • (régies): értelem, ész, szellem, szellemesség, elmésség
 • lélek, szellem, tehetség, képesség

reflex

főnév
 • visszahatás
 • visszfény, fényvisszaverődés, tükröződés, tükörkép

nyugtalanító

melléknév
 • zavaró, kellemetlen, kínos, baljós, baljóslatú, rejtélyes, különös, furcsa, gyanús, visszás
 • aggasztó, riasztó, terhes, nyomasztó, gyötrő, szorongató, szívdobogtató, lidérces
 • izgató, felzaklató, fenyegető, bosszantó, ingerlő

nepper

főnév
 • csaló, szélhámos
 • üzér (régies), nyerészkedő, spekuláns, feketéző (szleng)
 • orgazda
 • kábítószer-kereskedő, díler (szleng)

orientálódik

ige
 • tájékozódik, körülnéz, ismerkedik (valamivel)
 • igazodik (valamihez), irányul (valamerre)

ráparancsol

ige
 • rászól, ráförmed, utasít

odaköt

ige
 • odakötöz, hozzáköt, hozzákötöz, hozzáfűz, ráköt, leköt, odaerősít, odarögzít, fixál, odakapcsol, hozzákapcsol, odaszíjaz, odaláncol, odamadzagol, odatűz, hozzácsatol, odaragaszt, ráhurkol, odacsomóz, csomót köt (valamire)

messze II.

határozószó
 • messzi, távol, a messzeségben, a távolban, távolocska (tájnyelvi), élamoda (tájnyelvi) Sz: annyira van, mint Makó Jeruzsálemtől; az Óperenciás-tengeren túl van; egy mérföld meg egy darab; ahol a madár se jár; a világ végén
 • messzire, távolra
 • kiemelkedően, kimagaslóan

ottani

melléknév
 • odavaló, odavalósi (tájnyelvi)
 • ott lévő

rebesget

ige
 • mondogat, híresztel, suttog, súg-búg, csörget (tájnyelvi), hírlel (tájnyelvi), hírel (tájnyelvi)