orientálódik szinonimái

ige
 • tájékozódik, körülnéz, ismerkedik (valamivel)
 • igazodik (valamihez), irányul (valamerre)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szekíroz

ige
 • zaklat, zargat, háborgat, kellemetlenkedik, piszkál, bosszant, bánt, idegesít, ingerel, hergel, nyaggat, abajgat, nyúz, macerál (bizalmas), molesztál, vegzál (régies), szekál (bizalmas), heccel, ugrat, csúfol, frocliz (bizalmas), zrikál (szleng), cseszeget (durva), buzerál (szleng)(valakiről)

akkumuláció

főnév
 • fölhalmozás, felhalmozódás, felgyülemlés, halmozódás, akkumulálás, akkumulálódás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a orientálódik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nyüzsög

ige
 • hemzseg, pezseg (régies), zsibong, zsibog, tolong, bizseg (tájnyelvi), felbolydul (választékos), mozgolódik, sür-forr (régies), sürög-forog, izeg-mozog, bozsog (tájnyelvi), lozsog (tájnyelvi), rezseg (tájnyelvi), sűrít (tájnyelvi), kangyállik (tájnyelvi) Sz: szaladgál, mint pók a falon
 • özönlik, rajzik
 • előfordul (tömegesen)
 • nyüzsgölődik (pejoratív), feltűnősködik, fontoskodik, buzgólkodik, forgolódik (valaki körül), lábatlankodik(valamitől)

mondvacsinált

melléknév
 • (pejoratív): látszólagos, keresett, színlelt, mesterkélt, erőltetett, hamis, hajánál fogva előrángatott, kiagyalt, kitalált
 • (tájnyelvi): megrendelt, megrendelésre készült
 • törvénytelen (gyermek)

miféle

névmás
 • milyenfajta, minemű
 • micsoda, milyen, mily

megkedvel

ige
 • megbarátkozik, megszeret, kedvet kap (valamire), összemelegedik, beleszédül (bizalmas), beletőked (tájnyelvi), barátságot köt, közelkerül, összejön (valakivel) (bizalmas), rájön valaminek az ízére

oldalnézet

főnév
 • oldalhelyzet, oldalrajz, keresztmetszet
 • arcél, profil

összevásárol

ige
 • megvásárol, összevesz, felvásárol

locsog

ige
 • csobog, csörgedez, csörgedezik, csacsog, folydogál, mormol
 • fecseg, beszél, dumál, csacsog, csivitel, csicsereg, tereferél, pletykál, traccsol, kotyog, lefetyel, karattyol (bizalmas), kerepel, szaporítja a szót, szószátyárkodik, csácsározik (tájnyelvi), csiripol (tájnyelvi), dereficsél (tájnyelvi), szövegel (szleng), vakerál (szleng)

leszól

ige
 • lehurrog, kritizál, gyaláz, káromol, pocskondiáz, lepiszkol, simfel (bizalmas), ócsárol, becsmérel, lekicsinyel, lecikiz (bizalmas), leszapul, ledorongol (bizalmas), megszól
 • lekiált, leüzen
 • letelefonál

kár

főnév
 • káreset (szaknyelvi), veszteség, csapás, hátrány, ártalom, kárvallás (régies), sérelem, csorba, rövidség (tájnyelvi), csorbulás (tájnyelvi) , detrimentum (idegen), havária (régies), laesio (idegen)
 • (szleng): szeméremtest

makaróni

főnév
 • csőtészta

pályamester

főnév
 • pályagondnok
 • gyepmester
 • pályaőr, pályafelvigyázó, vasúti felvigyázó

pipi2

főnév
 • (bizalmas): vizelet, pisi, kisdolog, húgy, urina (szaknyelvi), pisa (szleng), brunya (szleng)

élőlény

főnév
 • teremtmény, ember, állat, növény, kreatúra (pejoratív), lény, pára

szamárkóró

főnév
 • ördögszekér

robban

ige
 • explodál, felrobban, szétrobban, szétdurran, szétpukkan, elpukkan, elpukkad, levegőbe repül, detonál
 • dörren, durran
 • kitör, kifakad, indulatba jön, felfortyan
 • (valahova): terem (valahol), toppan

oroz

ige
 • lop, eltulajdonít, elemel, elcsen, szerez, tolvajol (tájnyelvi), elcsór (szleng), meglovasít (szleng)
 • plagizál

nyugtalanít

ige
 • izgat, aggaszt, emészt, gyötör, felzaklat, felkavar, idegesít, zavar, bánt, kínoz Sz: gondolkodóba ejt; nem hagy békén; csípi a csőrét
 • abajgat, zaklat, nyaggat, bosszant, molesztál, szekál, háborgat, piszkál

ösvény

főnév
 • gyalogút, csapás, sétány, kisút (tájnyelvi), gyalogjáró (tájnyelvi), rókaút (tájnyelvi), járás
 • út, pálya, útvonal

rév

főnév
 • átkelő, átkelőhely
 • (tájnyelvi): komp, átvonó (tájnyelvi)
 • kikötő, kikötőhely, horgonyzóhely, révhely, csendespart (régies)
 • cél

óvintézkedés

főnév
 • óvó rendszabály, védő rendszabály, megelőzés

motyog

ige
 • motyorog (bizalmas), suttog, makog (pejoratív), seppeg (tájnyelvi), motyoráz (tájnyelvi), mantyog (tájnyelvi), motyorékol (tájnyelvi), orra alatt beszél, bajusza alatt beszél
 • pusmog
 • dünnyög, mormog, dörmög, dohog, zsörtölődik, böstörög (tájnyelvi), mohog (pejoratív), kummog (tájnyelvi), hummog (tájnyelvi), káricál (tájnyelvi), dödög (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): motoszkál (bizalmas), piszmog, bíbelődik, pepecsel, tesz-vesz, szöszmötöl, szaszmatol (tájnyelvi)

összejátszik

ige
 • (valakivel): összedolgozik, összebeszél, összepaktál, paklizik (szleng), konspirál, cimborál, bundázik Sz: összeszűri a levet; egy csuporban kotornak; együtt kártyáznak; egy bográcsba hánynak; egy regét dúdolnak; egymás kezére adnak; egybeszűrik a lencsét; egy lantot pengetnek

ripők

főnév, melléknév
 • szemtelen, pimasz, kihívó, arcátlan, faragatlan, krakéler (régies), bugris, bunkó