nyugat szinonimái

főnév
 • napnyugta, napnyugat, bencelyuk (tájnyelvi)
 • újvilág

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

mecénás

főnév
 • pártfogó, védnök, patrónus (régies), műpártoló, szponzor, protektor, jótevő

képzavar

főnév
 • katakrézis (szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nyugat szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nevelőnő

főnév
 • kisasszony, gouvernante (régies), miss (választékos), frajla (régies)

méredzkedik

ige
 • mérkezik (tájnyelvi), mérekezik

megvilágítás

főnév
 • expozíció
 • nézőpont, szempont, aspektus, szemszög, beállítás, feltüntetés
 • magyarázat, kommentár

megbirkózik

ige
 • megküzd, szembeszáll, legyőz, leküzd, úrrá lesz, megold, megfejt (valamit)
 • boldogul, bír, elbánik (valakivel, valamivel), elbír (valamit)

nyelvlecke

főnév
 • nyelvóra

önéletrajz

főnév
 • önéletírás, autobiográfia (idegen), emlékirat, memoár (választékos), visszaemlékezés, napló
 • curriculum vitae (választékos), életrajz, CV (bizalmas)

leledzik

ige
 • van, létezik
 • található
 • rejlik, rejtezik, rejtőzik

lefogy

ige
 • lesoványodik, lead (bizalmas), megcsappan, lecsökken, megvékonyodik, megkarcsúsodik, leapad, elcsünik (tájnyelvi), elszakaszkodik (tájnyelvi), lecsepülődik (tájnyelvi), megposzkul (tájnyelvi), megszigorodik (tájnyelvi)

jelzet

főnév
 • katalógusszám (szaknyelvi), jelzés

letört

melléknév
 • levert, megtört, nyomott, szárnyaszegett, búvalbélelt (tréfás), deprimált, letargikus, csüggedt, elcsüggedt, reményvesztett, rezignált, desperált (idegen), desperátus (idegen), lehangolt, lehangolódott, elkedvetlenedett, kedvetlen, kedveszegett, kedélytelen, lehervadt (bizalmas), rosszkedvű, szomorú, bánatos, elesett, lógatja a fejét, lógatja az orrát, elengedi fülét-farkát, konya (tájnyelvi)
 • elszegényedett, lecsúszott, levitézlett, tönkrement, deklasszált (idegen)

öröm

főnév
 • vidámság, jókedv, élvezet, kéj, gyönyör, boldogság, gyönyörűség, kedv, tetszés, kielégülés, elégtétel, eksztázis, ujjongás, örömrivalgás, ováció, eufória, derültség
 • örvendezés, vigasság, vígság, vigalom, örömmámor, mulatság

párt

főnév
 • pártszervezet
 • politikai csoport
 • fél, oldal, csoport, álláspont, tábor
 • felekezet (régies)
 • védelem, oltalom
 • (régies): pártoskodás, pártütés

elhuny

ige
 • (választékos): meghal, elhalálozik, eltávozik, elhal (régies), halálát leli, elmegy (bizalmas), elpihen (választékos), exitál (szaknyelvi) Sz: jobblétre szenderül; kiadja a lelkét; elköltözik a másvilágra; eltávozik az élők sorából; alulról szagolja az ibolyát
 • (tűz) (régies): kihuny, kialszik, elhamvad

spirituális

főnév
 • lelkivezető, lelkiatya

referátum

főnév
 • beszámoló, jelentés, jelentéstétel, előterjesztés, előadmány (régies), referáda (idegen)
 • kifejtés, kidolgozás

nyugtalan

melléknév
 • izgő-mozgó, nyughatatlan (tájnyelvi), állhatatlan, változékony, csihatag (tájnyelvi), nyüzsgeteg (tájnyelvi), fészkelődő, zajos, besózott Sz: álmában is ellenséggel harcol; azt műveli, mintha rozsféreg lenne a seggében; bogár bújt a seggébe; egész nap lót-fut, mint a csatlóskutya; eleven, mint a madár; eleven, mint a csík; felkelti az alvó macskát; hétördög; izeg-mozog, mint a sajtkukac; jár, mint az ördög motollája; jön-megy, mint a bűnös lélek; keresztben áll benne a lélek; kutya farkára való; magával sem bír; mindig mozog, mint a sajtkukac; mintha tüskén ülne; nem fér a bőrébe; nem találja a helyét; nem fér a bőrében; nincs nyugta, mint a bolygó zsidónak; nyüvek termettek az alfelében; olyan rossz, mint az ördög; olyan fürge, mint az ürge; olyan, mint az ördög kötötte rokka; olyan, mint az égés; olyan, mint a higany; ördög bújt beléje; pondró van a fenekében; szúrja a zabszem a fenekét; tűkön ül; zabszem van a seggében
 • kiegyensúlyozatlan, zaklatott, izgatott, aggódó, nyugtalankodó, aggodalmaskodó, szorongó, ideges, ingerlékeny, izgága, zavart, hebehurgya, nervózus (idegen), felspannolt (szleng), gondterhelt, felindult, feldúlt, felpaprikázott, epés, túlérzékeny
 • elégedetlen, zúgolódó, lázongó, türelmetlen, akadékoskodó, kötekedő, csendzavaró, háborgó, békétlen
 • mozgalmas
 • zűrzavaros, forrongó, háborús
 • viharos, hullámzó

népnevelő

főnév
 • (régies): néptanító (régies)
 • iskolamester (régies), rektor (régies)
 • (tréfás): gumibot, gumlájderbot (szleng), hátdörgős (szleng), Kádár-kolbász (szleng), sűrített marxizmus (szleng), tomfa (szleng), ütleg

orientáció

főnév
 • irány, irányzat, irányvonal, közeledés
 • beállítottság
 • tájékozódás, eligazodás, iránykeresés

ráölt

ige
 • odaölt, odavarr, fölvarr, rávarr, ráerősít
 • rátűz
 • (nyelvet): rányújt, kinyújt

odakiált

ige
 • (valakinek): rákiált, átkiált, átkiabál
 • üdvözöl
 • (valakit): odahív, odaszólít

mészkő

főnév
 • márga, holdtajték (régies)

otromba

melléknév
 • idomtalan, aránytalan, tenyeres-talpas, esetlen, trampli (durva), dimatlan (tájnyelvi), döher (tájnyelvi), plump (szleng), alaktalan, ormótlan, formátlan, vaskos, félszeg, suta
 • műveletlen, faragatlan, bárdolatlan, neveletlen, rusztikus, mucsai (durva), parlagi, primitív, triviális (régies), duddó (tájnyelvi), parasztos, mokány (régies), csiszolatlan, goromba, közönséges, modortalan, pallérozatlan, nyers
 • durva, csúnya, idétlen, zaftos, borsos, sületlen, útszéli, alpári, obszcén, alantas, mocskos, trágár, vulgáris

rebeg

ige
 • suttog, susog, hebeg
 • (tájnyelvi): remeg, reszket
 • (régies): dadog, akadozik, hebeg, habog, makog