orientalista szinonimái

főnév
 • keletkutató

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fegyvergyártás

főnév
 • fegyverkészítés, hadiipar, hadianyaggyártás
 • fegyverkezés

békepárti

melléknév
 • békebarát, békeszerető, háborúellenes, pacifista
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a orientalista szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nyüzsgés

főnév
 • mozgolódás, hemzsegés, pezsgés, izgalom, sietség, mozgás, élénkség, forgatag, sürgölődés, sürgés-forgás, jövés-menés, tolongás, lótás-futás, kavarodás, lökdösődés, taszigálás, tülekedés, hűhó, felhajtás, zűrzavar

mondóka

főnév
 • rigmus, kiolvasó, kiszámoló, versike
 • (bizalmas): mondandó, mondanivaló, beszéd
 • elbeszélés, történet

miért II.

főnév
 • ok
 • cél, értelem, talány

megkavar

ige
 • megkever, megforgat, keverget, megmozgat, kavar, kutyul (bizalmas)
 • összezavar, összekever, megzavar, megbolygat, kizökkent, összegubancol (bizalmas), összezagyvál (bizalmas), összegabalyint (bizalmas), meghülyít (bizalmas), megkalótyol (tájnyelvi), megkeringet (tájnyelvi), megkütyül (tájnyelvi)

oldalkocsi

főnév
 • pótkocsi
 • (szleng): feleség, hitves

összevarr

ige
 • összeölt, összeerősít, összefércel, megvarr, összedolgoz (szaknyelvi), beaggat (tájnyelvi), összetűz, összeöltöget, összegányol (tájnyelvi)

loccsan

ige
 • kicsap, kiömlik, lottyan, csobban, toccsan, poccsan (tájnyelvi), löbbenik (tájnyelvi)

leszoktat

ige
 • kigyógyít

kar2

főnév
 • testület, kollégium, egyesület, tagozat, fakultás
 • énekkar, kórus, kántus (régies), dalárda
 • karzat

makacsság

főnév
 • önfejűség, megátalkodottság, akaratosság, csökönyösség, konokság, nyakasság, hajthatatlanság, perszisztencia (idegen)
 • trucc (bizalmas), dac, durca (bizalmas), engedetlenség

pályafutás

főnév
 • pálya, életpálya, életút, karrier, előmenetel

pipi1

főnév
 • csirke, tyúk, csibe, jérce, pipe (tájnyelvi), pizse (tájnyelvi), tyúkfi (tájnyelvi)
 • baromfi, szárnyas
 • (bizalmas): madár
 • tetű
 • (szleng): lány, nő, fruska, baba, nőci (bizalmas), csitri, csaj (szleng), spiné (szleng), maca (szleng), bige (szleng)

előleg

főnév
 • foglaló, felpénz (régies), zálog, biztosíték, letét, előpénz (tájnyelvi)

szamárköhögés

főnév
 • pertussis (szaknyelvi), szamárhurut, köhhurut (régies)

robaj

főnév
 • zaj, zörej, dörej, dörrenés, dördülés, dörgés, mennydörgés, durranás, pukkanás, moraj, lárma

oroszlánszáj

főnév
 • tátika, tátogó, tátics

nyugtalan

melléknév
 • izgő-mozgó, nyughatatlan (tájnyelvi), állhatatlan, változékony, csihatag (tájnyelvi), nyüzsgeteg (tájnyelvi), fészkelődő, zajos, besózott Sz: álmában is ellenséggel harcol; azt műveli, mintha rozsféreg lenne a seggében; bogár bújt a seggébe; egész nap lót-fut, mint a csatlóskutya; eleven, mint a madár; eleven, mint a csík; felkelti az alvó macskát; hétördög; izeg-mozog, mint a sajtkukac; jár, mint az ördög motollája; jön-megy, mint a bűnös lélek; keresztben áll benne a lélek; kutya farkára való; magával sem bír; mindig mozog, mint a sajtkukac; mintha tüskén ülne; nem fér a bőrébe; nem találja a helyét; nem fér a bőrében; nincs nyugta, mint a bolygó zsidónak; nyüvek termettek az alfelében; olyan rossz, mint az ördög; olyan fürge, mint az ürge; olyan, mint az ördög kötötte rokka; olyan, mint az égés; olyan, mint a higany; ördög bújt beléje; pondró van a fenekében; szúrja a zabszem a fenekét; tűkön ül; zabszem van a seggében
 • kiegyensúlyozatlan, zaklatott, izgatott, aggódó, nyugtalankodó, aggodalmaskodó, szorongó, ideges, ingerlékeny, izgága, zavart, hebehurgya, nervózus (idegen), felspannolt (szleng), gondterhelt, felindult, feldúlt, felpaprikázott, epés, túlérzékeny
 • elégedetlen, zúgolódó, lázongó, türelmetlen, akadékoskodó, kötekedő, csendzavaró, háborgó, békétlen
 • mozgalmas
 • zűrzavaros, forrongó, háborús
 • viharos, hullámzó

ősrégi

melléknév
 • ősi, régi, archaikus, prehisztorikus (szaknyelvi), hajdankori, vízözön előtti, hajdani, ósdi, ódon, ásatag, antik

reumás

melléknév
 • reumatikus, ízületes, csúzos (régies)

overall

főnév
 • kezeslábas, munkaruha, munkásruha, szerelőruha

motyó

főnév
 • (bizalmas): holmi, batyu, csomag, málha, teher (régies), poggyász, pakk (régies), cucc (bizalmas), cucolék (régies), cókmók, betyárbútor (régies), hóbelevanc (bizalmas), celecula (tájnyelvi), bugyor (tájnyelvi), béngyele (tájnyelvi), szekszemonta (tájnyelvi)

összejátszás

főnév
 • összebeszélés, paktálás (bizalmas), cinkosság, összeesküvés, cselszövés, suskus (bizalmas)
 • (sportban): bunda (bizalmas)

riporter

főnév
 • tudósító, újságíró, hírlapíró, újdondász (régies)