leráz szinonimái

ige
 • lever (gyümölcsöt)
 • elhárít, megszabadul, elutasít
 • dob (valakit)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bizalmatlan

melléknév
 • tartózkodó, rezervált (idegen), zárkózott, óvatos, gyanakvó, kimért, kételkedő, hitetlenkedő, kéteskedő (régies), szkeptikus, pesszimisztikus, skrupulózus (bizalmas), tamáskodó

burzsoázia

főnév
 • polgárság, tőkésosztály
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a leráz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

lefokoz

ige
 • leminősít, degradál, deklasszifikál (idegen)
 • csökkent, mérsékel, devalvál (idegen)

korhol

ige
 • dorgál, pirongat, megszid, megfedd, megró, leckéztet, megszól, letol (bizalmas), lehord (bizalmas), szapul (bizalmas), ostoroz, regnál (tájnyelvi)

koholmány

főnév
 • valótlanság, kitalálás, kitaláció, kiagyalás, fikció, költemény, elmeszülemény, kacsa, agyrém, hamisság, humbug (bizalmas), hazugság, rágalom, inszinuáció (választékos), ráfogás

kibányász

ige
 • kitermel, kiaknáz, fejt, (bányát) művel
 • (bizalmas): előkeres, előkotor, előszed

lélekszám

főnév
 • lakosságszám, létszám

marháskodik

ige
 • marhul (bizalmas), ökörködik (szleng), hülyül (bizalmas), barmul (szleng), idétlenkedik, bolondozik, mókázik, komédiázik, bomol

ügyeskedik

ige
 • (pejoratív): mesterkedik, buherál (szleng), bűvészkedik, egyensúlyoz, zsonglőrködik, taktikázik, kombinál (bizalmas), variál (bizalmas), machinál (bizalmas), kunsztoz (idegen), lavíroz (idegen), manipulál, umbuldál (bizalmas)
 • törtet, helyezkedik, nyomul (szleng)
 • harácsol, nyerészkedik

jósol

ige
 • jövendöl, jövendőt mond, előrelát, sejtet, prófétál (régies), hirdet, jelez, előre jelez, prognosztizál, divinál (régies)
 • beharangoz, huhog, kuvikol

jávorfa

főnév
 • juharfa, iharfa (tájnyelvi)

föléje

határozószó
 • fölé, fölébe, rá, tetejére, tetejébe, hegyibe (tájnyelvi), fölibe (tájnyelvi)

kapásból

határozószó
 • azonnal, egyből, rögtön, hirtelen, hamarjában, egyszeriben, azon melegében, ex abrupto (régies), kapsiból (szleng), csípőből (szleng), helyből (bizalmas)
 • (szleng): rögtönözve, fejből, kívülről

mazsoláz

ige
 • (bizalmas): válogat, kikeres, szemelget
 • ollóz

meglódul

ige
 • megindul, nekiindul, nekilódul, meggyorsul, belelendül, nekilendül, nekirugaszkodik
 • (tájnyelvi): inog, meglazul, lötyög (bizalmas)

beletörődik

ige
 • belenyugszik, tudomásul vesz, elfogad, megbarátkozik (valamivel), megbékél, beleegyezik, belemegy (bizalmas), meghódol, megadja magát, kiegyezik, megalkuszik, meggyaludik (tájnyelvi), belegyőződik (tájnyelvi)

orgia

főnév
 • bacchanália (választékos), szaturnália (szaknyelvi), féktelenkedés, kicsapongás, duhajkodás, tivornya, vigalom, dorbézolás, dáridó, dőzsölés, muri (bizalmas), mulatozás, ivászat, borozgatás
 • bőség, változatosság, tobzódás

munkásnegyed

főnév
 • szegénynegyed, proletárnegyed, nyomornegyed
 • iparnegyed

les2

főnév
 • rejtekhely, búvóhely
 • leshely, lesállás
 • vadles, magasles

lecsillapodik

ige
 • lehiggad, lelohad, lenyugszik, megnyugszik
 • megenyhül, megcsendesedik, megbékül
 • kijózanodik
 • mérséklődik, elcsitul, alábbhagy
 • megjuhászodik, megkanászodik (tájnyelvi), megkezesedik (tájnyelvi), megszelhül (tájnyelvi)

madárfióka

főnév
 • fióka, poronty (régies), fiamadár (tájnyelvi)

motorcsónak

főnév
 • motoros hajó, motoros (bizalmas)

levegőtlen

melléknév
 • szellőzetlen, fülledt, dohos, áporodott, fojtott, pállott, állott
 • zsúfolt, tömött, áttekinthetetlen

kotyvalék

főnév
 • keverék, elegy, zagyvalék, habarék, pancs, pacsmag, lötty, moslék, gezemice (tájnyelvi)

makacsság

főnév
 • önfejűség, megátalkodottság, akaratosság, csökönyösség, konokság, nyakasság, hajthatatlanság, perszisztencia (idegen)
 • trucc (bizalmas), dac, durca (bizalmas), engedetlenség

munkakedv

főnév
 • tennivágyás, tettrekészség, buzgóság, ügybuzgalom, munkaláz, hév(tréfás)