nyers szinonimái

melléknév
 • főtlen, fővetlen, sületlen, forralatlan
 • friss, zöld (gyümölcs, zöldség)
 • kikészítetlen, megmunkálatlan, cserzetlen, finomítatlan, csiszolatlan, beavatatlan, feldolgozatlan
 • natúr, érdes
 • vakolatlan
 • kezdetleges, kidolgozatlan, vázlatos, hevenyészett, odavetett, első, elnagyolt
 • udvariatlan, faragatlan, bárdolatlan, neveletlen, modortalan, műveletlen, goromba, otromba, durva, kíméletlen, kemény, vad, rideg, kegyetlen, érzéketlen

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

munkakör

főnév
 • feladatkör, beosztás, munkaterület, ügykör, reszort (idegen), hatáskör, működési kör, tevékenységi kör
 • foglalkozás, szakma, állás, tiszt

cserebogár

főnév
 • cserebüly (régies), csajva (tájnyelvi), gazsó (tájnyelvi), gorzs (tájnyelvi), bók (tájnyelvi), csenderi (tájnyelvi), csibók (tájnyelvi), csarabejszli (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nyers szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

némaság

főnév
 • szótlanság, hangtalanság
 • hallgatás, nyugalom, csend, csendesség, nesztelenség, zajtalanság, háborítatlanság, szilencium

méltóságos

melléknév
 • (választékos): méltóságteljes, méltó, dicső, fejedelmi, fenséges, fennkölt, magasztos, ünnepélyes, tekintélyes, bámulatos, nagyszerű, nemes
 • (régies): nagyméltóságú, kegyelmes, nagyságos

megtermékenyítés

főnév
 • teherbe ejtés, inszemináció (idegen), fekundáció (idegen)

mázsa

főnév
 • métermázsa
 • mérleg, mázsáló
 • (szleng): börtönév
 • (szleng): ezres, rongy (szleng), sugó (szleng), misi (szleng), bartók (bizalmas)

nőnem

főnév
 • szépnem, szebbik nem (bizalmas), femininum (szaknyelvi)

osztódás

főnév
 • hasadás, szaporodás, sokasodás, darabolódás

legutóbbi

melléknév
 • legújabb, legfrissebb, legutolsó, utolsó, legmodernebb, legkorszerűbb, mostani
 • legközelebbi

lázálom

főnév
 • önkívület, kórálom (régies)
 • rémkép, rémlátomás, agyrém

javall

ige
 • ajánl, javasol, tanácsol, rendel, előír, projektál (régies)
 • jelöl, kommendál (régies)
 • kezdeményez, indítványoz, felterjeszt, benyújt, proponál (régies), előáll (valamivel)(valami ellen)
 • (régies): helyesel, jóváhagy

lerakódik

ige
 • leülepedik, leülepszik, felhalmozódik, letisztul, leszáll, leül (tájnyelvi)
 • felhalmozódik, felgyülemlik, felgyűlik, felszaporodik

önkényuralom

főnév
 • despotizmus (idegen), kényuralom, zsarnokság, zsarnokoskodás, abszolutizmus (idegen), tekintélyuralom, egyeduralom, autokrácia (idegen), autokratizmus (idegen), diktatúra, parancsuralom, parancsuralmi rendszer, terror

papucs

főnév
 • házicipő, klumpa, cókó (régies), mamusz, tutyi (bizalmas), csoszi (tájnyelvi), csoszogó (tájnyelvi), lipegő (tájnyelvi), mennybelépő (tájnyelvi), pantofli (régies)
 • papucsférj

elfogulatlan

melléknév
 • pártatlan, semleges, tárgyilagos, objektív, indifferens, tisztán látó, előítélet-mentes, igazságos, becsületes, korrekt (választékos), befolyásolhatatlan

sompolyog

ige
 • somfordál, oldalog, settenkedik, oson, sullong (tájnyelvi), somporgyál (tájnyelvi)
 • (régies): beoson, belopózik, belopódzik

ráordít

ige
 • rákiált, rákiabál, ráüvölt, ráförmed, ráripakodik, rárivall, rámordul, ráröffen (tájnyelvi)

nyilallás

főnév
 • fájdalom, fájás, szúrás, hasogatás, szaggatás

nehezményez

ige
 • helytelenít, kifogásol, ellenez, óvást emel, tiltakozik
 • rosszall, rossz néven vesz, sérelmez, nehezell (régies)
 • elítél

ólmos

melléknév
 • szürke, álmosító, ködös, nyomasztó
 • nehéz, súlyos

ráhajt2

ige
 • (fejet): ráfektet, rátesz

nyugtáz

ige
 • elismer, aláír, szaldíroz (idegen), kiegyenlít, igazol, tudomásul vesz, elfogad, megerősít, visszaigazol

mennyi

névmás
 • hány
 • amennyi

óriási

melléknév
 • nagy, hatalmas, óriás, nagyméretű, határtalan, monstre, mérhetetlen, gigantikus, kolosszális (bizalmas), emberfölötti, irdatlan, roppant, behemót, monumentális, eget verő, eget érő, gigászi, horribilis, tetemes, rengeteg, tömérdek, kapitális, bődületes
 • jókora, jelentős, döntő
 • remek, nagyszerű, szuper, pompás, bámulatos, fantasztikus, leírhatatlan, kimondhatatlan, rendkívüli, mesés, szenzációs (bizalmas), elképesztő, fenomenális, szédületes, isteni (bizalmas), klassz (szleng), haláli (szleng), baromi (szleng), oltári (szleng), marha (szleng), disznó (szleng)

ránevel

ige
 • rászoktat, hozzászoktat, rákapat