menyasszony szinonimái

főnév
 • jegyes, jövendőbeli, szíve választottja, ara, mátka

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

uraskodik

ige
 • urizál, adja az urat, előkelősködik
 • (régies): uralkodik

beömlik

ige
 • betódul, benyomul, beözönlik, beáramlik, beárad, bezúdul
 • betorkollik, beágazik, befolyik, beleszakad (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a menyasszony szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megtanít

ige
 • elsajátíttat, betanít, megismertet, kioktat
 • (valamire): rászoktat, ránevel

mamlasz

melléknév, főnév
 • mulya, bamba, málé, málészájú, pupák (tájnyelvi), balfék (bizalmas), balfácán (bizalmas), mafla, tehetetlen, tutyimutyi, fajankó, tökfej, tökfejű, tökfilkó, együgyű, féleszű, hólyag (bizalmas), balek, dangallóleső (tájnyelvi), szuszimuszi (tájnyelvi), lepényszájú (tájnyelvi), teddide-teddoda, nyámnyila, szerencsétlen Sz: addig járt iskolába, míg a málé kisült; árva tehén borja; az orrát sem tudja megtörölni; bamba, mint a juh; békével szenvedi a farba rúgást is; cinkét fog a feje; csak a száját tátja; dohányt lehet aprítani a hátán; egy kanál vaj nem olvad meg a szájában; fedd ki, hadd hűljön; ha fal mellett ülne, ráfutna a feje; ha taszítják, tovább megy; kevés ideig volt az anyja hasában; ki kellene tömni; ki lehet a szájából a kenyeret lopni; kukoricaföldön nőtt a feje; még az ábécén sem ment által; megállj, kenyér, megeszlek; mint a rátóti ember; nem erre a világra való; nem ver ereiben a vér; nincs semmi a padláson; nyálát se tudja lenyelni; olyan, mint ötért liptai túró; ott marad, ahová dobják; szalmatuskó a fejében; szárazvám a feje; tátott szájú; tökkel ütötték a fejét; üres a felház

lökhajtásos

melléknév
 • sugárhajtású, léglökéses, hőlégsugár-hajtású, gázsugármotoros (szaknyelvi), reaktív (idegen)

lágyít

ige
 • puhít, megpuhít, porhanyít, képlékenyít, gyengít
 • enyhít, engesztel, csillapít
 • jésít, palatalizál (szaknyelvi)

mellékes II.

főnév
 • mellékjövedelem, mellékkereset

munkaközvetítő

főnév
 • állásközvetítő, munkaközvetítő hivatal, helyszerző (régies), cselédszerző (régies), cupringer (régies)

kommunizmus

főnév
 • bolsevizmus, vörösuralom

kivándorló

melléknév, főnév
 • emigráns, kiköltöző, kitelepülő

hevenyészett

melléknév
 • rögtönzött, spontán, futólagos, improvizált, sebtében készült, összecsapott, felületes, elhamarkodott, vázlatos, odavetett, silány, slendrián, gondatlan, hebehurgya

kotlós I.

melléknév
 • ülő, költő, kotló
 • (tájnyelvi): puha, szotyogós (tájnyelvi)
 • záp

náció

főnév
 • (régies): nép, nemzet, lakosság
 • (pejoratív): fajta, szerzet, népség

nyelvhasználat

főnév
 • nyelvezet, kifejezésmód, stílus, terminológia (szaknyelvi)

csúcspont

főnév
 • tetőpont, tetőfok, korona, csúcs, delelő, csúcsérték, zenit (szaknyelvi), kulminációs pont, maximum, forrpont, klimax (választékos), apex (szaknyelvi), krízis (betegségé)
 • virága (valaminek), virágzás, virulás, színe-java, dísze-virága (valaminek), virágkor, betetőzés
 • beteljesülés, kielégülés, orgazmus, ejakuláció

rágondol

ige
 • emlékezik, ráemlékezik, visszaemlékezik, visszagondol, felidéz, visszatekint, felelevenít, emlékezetébe idéz

pálya

főnév
 • útvonal, út, röppálya, pályagörbe, trajektória (szaknyelvi)
 • vasút
 • sínek
 • sportpálya, futópálya, mező, gyep, futóhely
 • (régies): küzdőtér, aréna, csatatér
 • foglalkozás, hivatás, szakma, mesterség, munka
 • pályafutás, életút, életpálya, karrier
 • (bizalmas): autópálya

mennyiség

főnév
 • állomány, készlet, összeg, summa (bizalmas), kvantitás (idegen), volumen, kvantum (idegen), adag, dózis
 • mérték, méret, kiterjedés, darabszám, tömeg

megszikkad

ige
 • megszárad, kiszárad, megaszik, megtöpped (tájnyelvi), megfonnyad, megszivalkodik (tájnyelvi)

mokány

melléknév
 • zömök, izmos, erős, keménykötésű, vaskos
 • szívós, stramm (bizalmas), belevaló (bizalmas), rátermett, bátor, kemény
 • önérzetes, határozott, hetyke (régies), kackiás, karakán
 • (régies): durva, vad, goromba, nyers, paraszt, idomtalan

összhang

főnév
 • összhangzat, akkord, harmónia
 • összecsengés, egybecsengés, összhangzás, egybehangzás
 • konszenzus, egyetértés, egyezség (régies), konkordancia (régies), összehangoltság, békesség

messzi II.

határozószó
 • messze, nagy távolságban

martalóc

főnév
 • rabló, zsivány (régies), haramia, fosztogató, útonálló, bandita, briganti, mordályégető (régies), dulár (régies)

motivál

ige
 • megmagyaráz, megindokol, megokol, igazol, bizonyít, alátámaszt, verifikál (idegen), argumentál (szaknyelvi), okadatol
 • előidéz, kivált, felkelt, megindít, megmozdít
 • ösztönöz, késztet, befolyásol, buzdít, serkent, hajt, ihlet, nógat, bátorít, ösztökél, sarkall, tüzel, lelkesít, aktivál, inspirál, stimulál

palavessző

főnév
 • íróvessző (régies), grifli (régies), írópala, vadplajbász (tájnyelvi)