nyúz szinonimái

főnév
 • lefejt (bőrt), lehúz, borotvál, hámoz, hánt, hántol, kizsigerel
 • rongál, nyű, elnyű, nyüstöl, agyonhasznál, koptat, strapál (bizalmas)(valamire)
 • agyonhajszol, szipolyoz, zsarol, gyötör, kínoz, zaklat, bánt, nyaggat, bosszant, gyilkol (tréfás), galádul bánik (valakivel), sanyargat, abajgat, buzerál (szleng), nem hagy békét, szekíroz (bizalmas), vegzál (régies), sarkában van (valakinek), nyakára jár
 • ismétel, hajtogat

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

lefolytat

ige
 • levezet, lebonyolít, megtart, végrehajt

turnus

főnév
 • időszak, szakasz
 • ciklus
 • műszak
 • váltás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nyúz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nincs

ige
 • nuku (szleng), alma (szleng), almás (szleng)
 • hiányzik, távol van, mulaszt

merőben

határozószó
 • egészen, teljesen, csupán, csakis, pusztán, teljességgel

melegség

főnév
 • meleg, hő, hőség, forróság, kánikula, hévség (régies)
 • gyengédség, szívélyesség, bensőség, bizalmasság, meghittség

megcsal

ige
 • becsap, rászed, megkárosít, megrövidít, megtéveszt, bepaliz (bizalmas), csőbe húz (szleng), átejt (bizalmas), lóvá tesz, kijátszik, jégre visz, elhitet, orránál fogva vezet, szédít (bizalmas), felültet (bizalmas), túljár az eszén, félrevezet
 • áltat, elbolondít, elámít
 • felszarvaz, hűtlenkedik, félrelép, félredug (durva), félrebaszik (durva)

nyilvános

melléknév
 • közismert, köztudomású, ismert, ismeretes, tudvalevő, tudott, publikus, leplezetlen, nyilvánvaló, világos, nyílt

önsúly

főnév
 • üres súly, saját súly

lelkizik

ige
 • (szleng): elbeszélget, társalog, kiönti a lelkét (valakinek)
 • érzeleg

légió

főnév
 • sereg, tömeg, sokaság, népség
 • (régies): csapategység

jogosult

melléknév
 • illetékes, szakértő, kompetens (szaknyelvi)
 • törvényes, jogos
 • meghatalmazott, megbízott
 • jogos, megokolt, megalapozott

lever

ige
 • leüt, lelök, ledönt, lesodor, letaszít
 • lekatancol (tájnyelvi), lekavar (tájnyelvi), lezuhít (tájnyelvi), leberhel (tájnyelvi)
 • legyőz, megsemmisít, szétver, szétzúz, szétmorzsol, megdönt, elpusztít, elnyom, eltipor, eltapos, elfojt, vérbe fojt, diadalt arat (valaki fölött)
 • elcsüggeszt, elszomorít, elbúsít, lesújt, letör, lehangol, megrendít, porba sújt, letaglóz, megráz, földhöz vág, elkedvetlenít, kedvét szegi (valakinek), kedvét veszi (valakinek), elszontyolít, indiszponál (idegen), deprimál, lehervaszt (szleng), lelomboz (szleng)
 • (tájnyelvi): rávesz, lábáról levesz
 • lebeszél
 • (földbe): rögzít, leüt, ledöngöl (tájnyelvi), lesulykol, ledöböcsköl (tájnyelvi), lesupál (tájnyelvi), lezuhol (tájnyelvi)
 • (figurát): kiüt, leszed, levesz, leüt
 • (eső növényt): megdönt, földre dönt, megtör
 • (árat): lecsökkent, lenyom, leszorít
 • (bizalmas): legépel, lekopogtat, lepötyögtet, leír

őszinte

melléknév
 • nyílt, nyíltszívű, egyenes, egyenes lelkű, igaz szívű (régies), szókimondó, közlékeny, igazmondó, igazszóló (régies) Sz: nem árul zsákbamacskát; nyelvén a szíve; nyitott kártyával játszik
 • igaz, valódi, átérzett, keresetlen, közvetlen, kendőzetlen, leplezetlen, mesterkéletlen, baráti, meghitt, szívbeli, szívből jövő, színezetlen (régies), színletlen (régies), spontán, bizalmas (barátság)

passzent

melléknév
 • pontos, megfelelő
 • szoros, testhez simuló, feszes, passzentos, passzos (bizalmas)

éljenzés

főnév
 • tetszésnyilvánítás, akklamáció (régies), üdvrivalgás, ujjongás, ováció, ünneplés, elismerés, dicsőítés, helyeslés, hurrázás, vivát, vivátozás(régies)

stigma

főnév
 • bélyeg, embléma, ismertetőjel, ismertetőjegy, jegy, billog (tájnyelvi)
 • szégyenbélyeg, szégyenfolt, bűnbélyeg, szenny, szeplő, makula (régies)

rejtély

főnév
 • talány, misztérium, titok, rejtvény, kérdés, enigma (idegen), rébusz (idegen), fejtörő

nyüves

melléknév
 • (tájnyelvi): férges, tetves (állat)

nevelőintézet

főnév
 • diákotthon, nevelőotthon, kollégium, konviktus (régies), internátus, pedagógium (régies), szeminárium (régies), nevelde (régies), növelde (régies)
 • javítóintézet, javító (bizalmas), bébidutyi (szleng)

orvos

főnév
 • doktor, doki (bizalmas), gyógyász
 • felcser (régies), kirurgus (régies), szanitéc (régies)

rátermett

melléknév
 • tehetséges, jártas, hozzáértő, szakértő, arravaló, rávaló, odavaló, alkalmas, hivatott, talpraesett, belevaló (bizalmas), fürge (szleng)

odavet

ige
 • odadob, odahajít, odavág, odacsap
 • (hátat) nekitámaszt, odatámaszt, nekitámaszkodik, nekivet
 • kockáztat, feláldoz, lemond (valamiről)
 • odaír, papírra vet, odabiggyeszt
 • vázol, felvázol
 • hozzátold, hozzátesz

mézga

főnév
 • gyanta, macskaméz (tájnyelvi), kolduscsipa (régies), macskagumi (tájnyelvi), csipa (tájnyelvi), hangyaméz (tájnyelvi)

öklömnyi

melléknév
 • maroknyi, maréknyi, ökölnyi, ököl nagyságú, kujakomnyi (tájnyelvi), öklömkora (tájnyelvi)
 • apró, pöttöm, morzsányi

reggeli

főnév
 • früstök (régies), fölöstököm (régies), kicsiebéd (tájnyelvi), reggeliebéd (tájnyelvi)