fogyaszt szinonimái

ige
 • soványít, karcsúsít, vékonyít
 • fogyókúrázik, fogyózik (bizalmas), koplal, böjtöl
 • epeszt (régies), fonnyaszt (régies)
 • eszik, iszik, étkezik, falatozik, táplálkozik, elkölt (régies), bekebelez (bizalmas), kosztol (bizalmas), harap (bizalmas), pusztít, zabál (szleng), koptat (tájnyelvi), fogyajt (tájnyelvi)
 • vásárol, vesz
 • költ, konzumál (régies)
 • felhasznál, felemészt, leköt, kimerít
 • csökkent, gyengít, felőröl, ritkít, sorvaszt, apaszt

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fonnyad

ige
 • hervad, zsugorodik, szárad, tikkad, senyved, kókad, aszik, összehúzódik, satnyul, töpped, töpörödik, konyul, fonyarodik (tájnyelvi), ráncosodik, gözörödik (régies)
 • bágyad, sorvad, sorvadozik, emésztődik, ösztövéredik (régies)
 • (szleng): kudarcot vall

grafológia

főnév
 • íráselemzés, íráselmélet
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a fogyaszt szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

fénycsóva

főnév
 • fénykéve (választékos), fénynyaláb, sugárkéve, sugárnyaláb, fénypászta, fénypászma (tájnyelvi), fénysáv, fénycsík, fénysugár

evidens

melléknév
 • nyilvánvaló, szemmel látható, magától értetődő, világos, kétségtelen, kétségbevonhatatlan, kézenfekvő, szembetűnő, szembeszökő, kézzelfogható, egyértelmű

értelmiségi

főnév
 • intellektuel (idegen), diplomás, lateiner (régies), kiművelt emberfő (választékos)

elmozdul

ige
 • elcsúszik, eltolódik
 • ellép, eltávozik, elindul, elmegy, elvonul

firtat

ige
 • feszeget, bolygat, tudakol, utánajár, vizslat, csapáz (tájnyelvi), űz-fűz (tájnyelvi), felpiszkál (bizalmas), érdeklődik, kérdezősködik, faggatózik

generáció

főnév
 • nemzedék, emberöltő, emberíz (régies)
 • kor, korszak
 • (szaknyelvi): szaporodás, nemzés

odasimul

ige
 • odalapul, odabújik
 • odailleszkedik, megfelel, odaillik
 • kedveskedik, hízeleg
 • sündörög (tájnyelvi)

edzőtábor

főnév
 • sporttábor

dörgölődzik, dörgölő

ige
 • (bizalmas): törleszkedik, hízelkedik, hízeleg, helyezkedik, sündörög (valaki körül), búj (valakit), nyalizik (bizalmas), nyal (szleng), gazsulál (szleng), stréberkedik (bizalmas), pedálozik (szleng), behízelgi magát, kegyeibe férkőzik (valakinek), hajt (szleng), kendőzködik (tájnyelvi)

átment

ige
 • átmenekít, átsegít, megment, megőriz

éhezés

főnév
 • éhség, éhesség, koplalás, éhínség, étlenség, éhkopp, böjt, böjtölés, flamó (szleng), ínség, hét szűk esztendő, táplálékhiány

gombol

ige
 • átbújtat, begombol
 • összekapcsol

hadtest

főnév
 • hadkar (régies), corps (régies)

juss

főnév
 • örökség, örökrész, hagyaték
 • járandóság
 • (régies): jog (valamire)
 • (tájnyelvi): hozomány
 • (tájnyelvi): haszon, nyereség, részesedés

hozzáad

ige
 • hozzáfűz, hozzátesz, csatol, kiegészít, hozzátold, hozzáfüggeszt, hozzátűz, hozzáilleszt, megtold, kipótol, hozzácsap, hozzávesz, hozzászámít, megtetéz, gyarapít, hozzákapcsol, kikerekít, mellévet (régies)
 • összeesket, összeházasít, férjhez ad, feleségül ad, nőül ad

fojt

ige
 • fojtogat, fullaszt, szorít, megöl, nyuvaszt (tájnyelvi)
 • tömít, szigetel, elzár, eltöm
 • (magába fojt): visszatart, lenyel (bizalmas), elhallgat, eltitkol, elrejt, magába temet

felvonulás, fölvonul

főnév
 • kivonulás, tömegfelvonulás, seregszemle, diadalmenet, demonstráció, processzió (régies), menet, körmenet, lusztráció (régies)

függetlenség

főnév
 • szabadság, szuverenitás, önrendelkezés
 • önállóság, independencia (idegen)
 • egyedülállóság

holtvágány

főnév
 • vakvágány

forr

ige
 • fő, lobog, zubog, zuhog, gyöngyözik, bugyborékol, bugyog, buzog (régies), habzik, pezseg, hólyagot vet, bizseg (tájnyelvi), lohog (tájnyelvi), bruhézik (tájnyelvi)
 • erjed
 • forrong, fortyonkodik (régies), zajdul (régies)
 • mérgelődik, haragszik, dühöng

fagy1

ige
 • megfagy, kihűl, megdermed, megmerevedik, jeged (tájnyelvi), jégzik (tájnyelvi), körmed (tájnyelvi), megkörömködik (tájnyelvi), gérezik (tájnyelvi)
 • csikorog

galiba1

főnév
 • baj, bonyodalom, gond, zavar, kellemetlenség, fennakadás, malőr, kalamitás (régies), nehézség, vesződség, vesződés, hézag, bibi (bizalmas), slamasztika, gubanc (szleng), balhé (szleng), gáz (szleng)

hossz2

főnév
 • (szaknyelvi): emelkedés (tőzsdén), árnövekedés