mélyút szinonimái

főnév
 • vízmosás, szurdok, horhos (tájnyelvi), hegyszoros, horog (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

érez

ige
 • érzékel, felfog, tapasztal, észlel, észrevesz
 • átél
 • sejt, hisz, vél, alít (régies), gyanít, lát, minősít, megsejt, megszimatol, sejdít, orront (régies)

értekezés

főnév
 • disszertáció, dolgozat, tanulmány, esszé, trakta (régies), traktátus (régies), monográfia (idegen)
 • (régies): megbeszélés, tanácskozás, tárgyalás, eszmecsere, értekezlet, konferencia
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a mélyút szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megszégyenít

ige
 • szégyenbe hoz, dehonesztál, szégyenkezésre késztet, megaláz, meggyaláz, leéget (bizalmas), lejárat, leforráz, kipellengérez, szégyenpadra ültet, megbélyegez, rápirít, lebecsmérel, gyaláz, bepiszkít, besároz, szidalmaz, kicikiz (szleng), arcáz (régies)
 • szégyent hoz (valakire), megcsúfol, csúffá tesz, nevetségessé tesz, blamál (idegen), blamíroz (idegen) Sz: pellengérre állít; ráadja a vizes inget
 • felülmúl, túltesz (valakin), túlszárnyal, lefőz (bizalmas), lepipál (bizalmas)

magyartalanság

főnév
 • idegenszerűség, barbarizmus (régies)
 • germanizmus

locspocs

főnév
 • lucsok, sár, latyak, dágvány, dagonya, csatak (tájnyelvi), csér (tájnyelvi), kanista (tájnyelvi), littylotty (tájnyelvi)
 • (jelzőként): sáros, esős, lucskos, vizes, nedves, csatakos, latyakos, lustos (tájnyelvi), kastos (tájnyelvi), taknyos (tájnyelvi)

külpolitikai

melléknév
 • külügyi

megvigasztalódik

ige
 • vigaszt talál, vigasztalást talál, kihever, földerül, megvigasztalkodik (tájnyelvi)

mozgólépcső

főnév
 • eszkalater (idegen)

kocsma

főnév
 • csapszék, italmérés, söntés, italbolt, ivó, csárda, vendéglő, fogadó, talponálló, borozó, kricsmi (szleng), krimó (szleng), lebuj (szleng), csehó (szleng), késdobáló (szleng), köpködő (szleng)

kitisztít

ige
 • megtisztít, kisúrol, kisikál, kipucol (bizalmas), kiharázsol (tájnyelvi), lemos, megmos, kimos, kiöblít, kitakarít, kikefél, kifényesít, kitöröl, fertőtlenít, rendbe tesz, rendbe vág, kivesz (foltot), kikártol (régies), elgyaratol (régies)
 • kiürít, üressé tesz (gyomrot, belet), kisalakol, purgál (régies), expurgál (szaknyelvi)
 • kiseper, kikotor, eltávolít

henceg

ige
 • dicsekszik, nagyzol, kérkedik, hivalkodik, hetvenkedik, nagyszájúskodik, túloz, háryjánoskodik, pöffeszkedik, veri a mellét, ugrál (szleng), hősködik, szájhősködik, fitogtat (valamit), felvág, hányakodik (tájnyelvi) Sz: befogta mind a hatot; féltéglával veri a mellét; fölcsap, mint a pesti poloska; fönn úszik, mint a tök; hányja-veti magát, mint Magyar Balázs lova; rázza a rongyot; tartja magát, mint az üres zsák; tele van bezzeggel; viszi a ló

kormányrendszer

főnév
 • kormányforma, rezsim

műfog, műfogsor

főnév
 • fogpótlás, protézis (szaknyelvi), protkó (szleng), proti (szleng)

nyák

főnév
 • nyálka (szaknyelvi)
 • kása, pép

csordultig

határozószó
 • színültig, színig, telítve, tele, fölig, telis-tele, telesde-tele (tájnyelvi), csordultó-csurranásig (tájnyelvi), csurig (tájnyelvi), csurommal (tájnyelvi), csurtig (tájnyelvi), pirjáig (tájnyelvi), színyártig (régies), tetézve (régies)

rácsavar

ige
 • ráerősít, ráteker, ráfordít, elforgat, rácsavarint (bizalmas)
 • rácsavaroz, odacsavaroz, rásrófol, felcsavaroz
 • felteker, rágombolyít, rácsévél, rátekercsel, felsodor, felgöngyöl

pacifista

melléknév, főnév
 • békeszerető, békebarát, békepárti, háborúellenes

menedékház

főnév
 • turistaház, turistaszálló, szállás, kulcsos ház, menház (régies)

megsemmisítés

főnév
 • eltörlés, megszüntetés, elpusztítás, tönkretétel
 • megölés, meggyilkolás, likvidálás, kivégzés
 • hatástalanítás, semlegesítés
 • kiirtás, kipusztítás
 • (szaknyelvi): érvénytelenítés, hatálytalanítás, annullálás (idegen), hatályon kívül helyezés, visszavonás, semmissé nyilvánítás, nullifikálás (idegen), sztornírozás (idegen), áthúzás, törlés

mirigy

főnév
 • glandula (idegen)
 • csomó, duzzanat, mirigydaganat (tájnyelvi)
 • (régies): pestis, kolera, tífusz

összeszid

ige
 • megszid, leszid, leteremt (bizalmas), lehord, összeteremt (bizalmas), megmossa a fejét, letol (bizalmas), megdorgál, megint, megpirongat, megfedd, lebaltáz (szleng), leszúr (bizalmas), megpiszkol (tájnyelvi), megmocskol (tájnyelvi)

mérleghinta

főnév
 • libikóka, lógabiga (tájnyelvi), lapinka (tájnyelvi), billenőhinta

manysi

melléknév, főnév
 • vogul

monumentális

melléknév
 • nagyméretű, hatalmas, óriási, nagyszabású, gigantikus, grandiózus
 • lenyűgöző, impozáns, eget verő, kiemelkedő, fenséges, nagyszerű, lélegzetelállító, bámulatos

öttusa

főnév
 • pentatlon (idegen)