némber szinonimái

főnév
 • (régies): nőszemély, nő, asszony, fehérnép (régies), fehérszemély (régies)
 • fehércseléd (régies), asszonyember, asszonyállat (régies)
 • (pejoratív): kurva (durva), ringyó (durva), szajha, lotyó (durva), nőcske (pejoratív)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

joviális

melléknév
 • derűs, kedélyes, jókedélyű, jókedvű, nyájas, optimista, derűlátó, vidám

bidé

főnév
 • ülőmosdó, altestmosó
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a némber szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

működik

ige
 • tevékenykedik, dolgozik, munkálkodik, cselekszik, ténykedik, ügyködik, fungál (bizalmas)
 • praktizál
 • megy, jár, üzemben van, üzemel, funkcionál, szuperál (bizalmas), forog, prosperál
 • van, található, székel
 • (szleng): hat (kábítószer), beüt (szleng), bejön (bizalmas), megjön (szleng), megdob (szleng)

megszakít

ige
 • félbehagy, megszakaszt, megakaszt
 • szüneteltet, szünetet tart, felfüggeszt, elnapol
 • megszüntet, abbahagy, felhagy (valamivel), véget vet (valaminek)
 • elválaszt (szót)
 • szétkapcsol, szétbont
 • közbevág, beleszól, félbeszakít

megmarad

ige
 • gyökeret ver, letelepedik
 • vesztegel, megragad, időz
 • kitart, állhatatos marad, ragaszkodik
 • túlél, életben marad, kihever, meggyógyul
 • hátramarad, kimarad, fennmarad, visszamarad, megőrződik, hagyományozódik
 • a nyakán marad, rajta marad (valakin)

magánélet

főnév
 • intim szféra
 • magánügy

naponként

határozószó
 • naponta, mindennap, napjában, nap mint nap, napról napra, nap nap után, minden áldott nap

odaszól

ige
 • odavet (néhány szót)
 • beszól
 • odatelefonál, odacsörög (bizalmas)

lakik

ige
 • él, megszáll, időzik, tartózkodik, tanyázik, meghúzza magát, honol, fészkel, lakozik, rezideál (idegen), kvártélyozik (tájnyelvi), kéglizik (szleng), csövezik (szleng), héderezik (szleng), táborozik, állomásozik, székel
 • (régies): lakmározik, vendégeskedik, lakodalmaskodik, torkoskodik, dőzsöl, dorbézol

kupec

főnév
 • kereskedő, árus, üzér (régies), kalmár, szatócs (régies), tőzsér (régies), lócsiszár, lókupec, csihellér (tájnyelvi)
 • (jelzőként): seftelő (bizalmas), üzletelő, haszonleső, nyerészkedő

intő I.

melléknév
 • figyelmeztető, megszívlelendő
 • feddő, dorgáló, szemrehányó, elrettentő, elijesztő

lefogy

ige
 • lesoványodik, lead (bizalmas), megcsappan, lecsökken, megvékonyodik, megkarcsúsodik, leapad, elcsünik (tájnyelvi), elszakaszkodik (tájnyelvi), lecsepülődik (tájnyelvi), megposzkul (tájnyelvi), megszigorodik (tájnyelvi)

olvashatatlan

melléknév
 • rendetlen, kibetűzhetetlen, csúnya, ákombákom, kacaboca (tájnyelvi)
 • olyan, mint a macskakaparás
 • elmosódott, elmaszatolódott, kivehetetlen, áttekinthetetlen
 • élvezhetetlen, unalmas, sótlan, szürke

összeír

ige
 • egybeír
 • jegyzékbe foglal, számba vesz, felsorol, listáz, leltároz, lajstromoz, regisztrál, konskribál (régies), összegyűjt

ékesség

főnév
 • ék, dísz, ékszer, cifraság, cifrázat, cicoma, pompa, fux (szleng), pipesség (tájnyelvi), ékítmény, díszítés, dekoráció, (zenében) cikornya, fioritura (szaknyelvi), (zenében) melizma (szaknyelvi), ornamentika (szaknyelvi)
 • büszkeség, kiválóság

sebaj

módosítószó
 • annyi baj legyen, oda se neki, nem baj

prózai

melléknév
 • kötetlen (stílus), folyóbeszédbeli
 • száraz, hétköznapi, köznapi, mindennapi, profán, kicsinyes, fantázia nélküli, fantáziátlan, jellegtelen, földhözragadt, lapos, szürke, banális, közönséges, rideg, unalmas, sivár

nemesség

főnév
 • nemesi cím, nemesi rang, kutyabőr
 • birtokosság, lovagság, nemesi rend, arisztokrácia
 • elit
 • kiválóság, méltóság, előkelőség, fenség
 • fennköltség, emelkedettség
 • nagylelkűség, nemeslelkűség, generozitás (idegen), kitűnőség, jelesség

mutáció

főnév
 • változat, variáció, variáns (szaknyelvi), alfaj

nyomaszt

ige
 • aggaszt, ránehezedik, terhel, nyom, elnehezít, szorongat, megszorít, korlátoz
 • lehangol, elcsüggeszt, elszomorít, elkedvetlenít, deprimál, kedvét szegi (valakinek), lesújt Sz: a lelkére nehezedik (valakinek)

preparál

főnév
 • tartósít, kitöm, kikészít
 • előkészít, elkészít
 • (pejoratív): kendőz, sminkel, kifest, szépít

névmás

főnév
 • pronomen (szaknyelvi)

megtelefonál

ige
 • megtelefonoz (régies), odacsenget, megüzen

nyüves

melléknév
 • (tájnyelvi): férges, tetves (állat)

prospektus

főnév
 • ismertető, tájékoztató, katalógus, árjegyzék, szórólap, brosúra, reklámcédula, reklámfüzet