mozgásművészet szinonimái

főnév
 • táncművészet, mozdulatművészet, pantomim

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

nemiség

főnév
 • szexualitás (idegen), szex (bizalmas)

pelyhedzik

ige
 • tollasodik, pelyhesedik
 • (arcszőrzet): serked, nő
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a mozgásművészet szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

míg

határozószó
 • amíg, miközben, mialatt, időközben, míglen (régies), ameddig, meddig, valamíg (régies)

megforgat

ige
 • megpörget, megteker, megserget (tájnyelvi)
 • meghemperget, hengerít
 • (földet): felszánt, felás, rigolíroz (szaknyelvi), megregáloz (régies)
 • (pénzt): kamatoztat, gyümölcsöztet
 • kikérdez, vizsgáztat, egzaminál (régies)
 • megtáncoltat

megbicsaklik

ige
 • megrándul, kificamodik, kiugrik, kifordul, kimegy a helyéből, csikkan (régies), marjul, kimarjul (tájnyelvi), kicsuklik (tájnyelvi), kificamlik (tájnyelvi), kiszelik (tájnyelvi), fitorodik (tájnyelvi)
 • megakad, (lendület) megtörik, elfullad, elcsuklik

lemér

ige
 • kimér, lelép, parcelláz, kalibrál (szaknyelvi)
 • megmér, lemázsál, mérlegel, lestoppol (bizalmas)
 • felmér, felbecsül, taksál (bizalmas)
 • ad, oszt, adagol, porcióz (idegen)

molekulasúly

főnév
 • mólsúly

nevelőintézet

főnév
 • diákotthon, nevelőotthon, kollégium, konviktus (régies), internátus, pedagógium (régies), szeminárium (régies), nevelde (régies), növelde (régies)
 • javítóintézet, javító (bizalmas), bébidutyi (szleng)

következtetés

főnév
 • levezetés, indukció (szaknyelvi), dedukció (szaknyelvi), okoskodás, okfejtés, konklúzió, következmény, megállapítás

könnyes

melléknév
 • könnybe lábadt, fátyolos, nedves, könnyekkel terhes (választékos)

hús

főnév
 • pecsenye
 • (szleng): nő

kukac

főnév
 • pondró, lárva, pajor, nyű, giliszta, féreg (régies)
 • (bizalmas): hímvessző, kuki (bizalmas), bögyörő (tájnyelvi), fütyi (bizalmas), pöcs (durva)

nyakkendő

főnév
 • nyakravaló, kravátli (régies), kultúrmadzag (szleng), bikakötő (szleng), bocikötél (szleng), csirkebél (szleng), tyúkbél (szleng), nyakló (régies), csokornyakkendő

originális

melléknév
 • eredeti, hiteles, szavatolt, hamisítatlan, valódi
 • ősi, tősgyökeres
 • újszerű, egyszeri, különleges, kreatív
 • furcsa, különös, különc

dőre

melléknév
 • oktalan, meggondolatlan, buta, ostoba, esztelen, balga, balgatag (választékos), badar, botor, oktondi, együgyű, bolondos, bárgyú, idétlen, féleszű, dédó (tájnyelvi), piszma (tájnyelvi), bangó (tájnyelvi), bősze (tájnyelvi), kába (tájnyelvi)

révkalauz

főnév
 • hajókalauz, pilóta (régies), révész

pikkel

ige
 • (bizalmas): neheztel, orrol, haragszik, kirúg (valakire) (bizalmas)

mozgósítás

főnév
 • agitáció (idegen), mobilizálás (idegen), felhívás, buzdítás
 • behívás, besorozás, toborzás (régies), hadra hívás (választékos)

metszéspont

főnév
 • döféspont

nászút

főnév
 • nászutazás

penzum

főnév
 • munka, feladat
 • tanulnivaló, lecke, házi feladat, höfö (szleng), lecaj (szleng)

muzsikus

főnév
 • zenész, játékos, virgináló (régies), hangász (tájnyelvi), cigány (tájnyelvi)

meghonosít

ige
 • behoz, bevisz, bevezet, elterjeszt, áttelepít, betelepít, honossá tesz, letelepít, átvesz, alkalmaz, megtenyészt (régies), akklimatizál (idegen)
 • átültet, meggyökereztet, megismertet, elindít, megindít, közkeletűvé tesz, kezdeményez, életbe léptet, rászoktat, elkezd, elfogadtat

nemes I.

melléknév
 • kiváló, finom, értékes, jeles, nobilis (idegen), nemes lelkű, nagylelkű, derék, egyenes, erényes
 • emelkedett, lovagias, gavalléros, fennkölt, kimagasló, méltóságos, elegáns
 • előkelő, kutyabőrös (régies), úri, patríciusi (régies), kékvérű, elit, arisztokratikus(régies)
 • kitenyésztett, nemesített

pezsgő II.

főnév
 • habzóbor, sámpányer (régies)