közönyös szinonimái

melléknév
 • apatikus, fásult, érdektelen, semleges, passzív, részvétlen, érzéketlen, szenvtelen, nemtörődöm, egykedvű, halvérű, flegmatikus, impasszíbilis (idegen), indolens (idegen), blazírt, közömbös, indifferens (választékos), letargikus, tompa, kedvetlen, unott, lélektelen, kérges, se hideg, se meleg, se hús, se hal

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

aggályos

melléknév
 • aggodalmaskodó, aggódó, szorongó, kétkedő, bizonytalan
 • aggályoskodó
 • aggasztó, nyugtalanító

életerős

melléknév
 • energikus, életteli, életrevaló, teherbíró, erőteljes, tetterős, élénk, aktív, tevékeny, dinamikus, tüzes, virgonc, erőtől duzzadó, egészséges, pirospozsgás, robusztus
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a közönyös szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

könnyes

melléknév
 • könnybe lábadt, fátyolos, nedves, könnyekkel terhes (választékos)

kihallgat

ige
 • kikérdez, vallat, firtat, tudakol, vallatóra fog, kérdőre von, kérdezősködik, érdeklődik, faggat, nyaggat, gyóntat
 • lehallgat, kifülel

kiáramlik

ige
 • kiárad, kiömlik, kitódul, kiözönlik, kilövell, előtör, emanál (idegen)

juhar, juharfa

főnév
 • jávor, jávorfa, iharfa (tájnyelvi), ihar (tájnyelvi)

közalkalmazott

főnév
 • köztisztviselő, állami hivatalnok, állami alkalmazott, közszolgálati alkalmazott, közhivatalnok (régies)

lefoglal

ige
 • leköt, biztosít, fenntart, rezervál, megrendel, leelőlegez, lefoglalóz, lestoppol (bizalmas)
 • igénybe vesz, elfoglal, bitorol
 • kisajátít, szanál, elkoboz, rekvirál, konfiskál (régies), zárol, zár alá vesz, zálogol (régies), szekvesztrál (régies)

torna

főnév
 • gimnasztika, tornászat (régies)
 • testgyakorlás, testgyakorlat, testedzés
 • testnevelés
 • tornaóra, testnevelés
 • párviadal, bajvívás, hadijáték, harci játék
 • bajnokság, verseny, mérkőzés

idefelé

határozószó
 • errefelé, idejövet

hozzátöröl, hozzátör

ige
 • odatöröl, hozzáken, odaken, hozzámázol, odamázol
 • megtöröl, beletöröl

felküld, fölküld

ige
 • felvitet, felexpediál (régies)

immúnis

melléknév
 • védett, ellenállóképes, immunizált (szaknyelvi)
 • ellenálló
 • (szaknyelvi): sérthetetlen

leint

ige
 • elhallgattat, lehurrog, letorkol, letromfol, lepisszent (tájnyelvi)
 • megint, figyelmeztet
 • megállít, lestoppol (bizalmas), leszólít (bizalmas)

madárszó

főnév
 • madárhang, madárfütty, fütty, madárdal, madárcsicsergés

átér

ige
 • keresztülér, körbeér
 • körülér, átfog
 • átjut, megérkezik
 • átnyúlik, átterjed, áthúzódik, átmegy

narancssárga

melléknév, főnév
 • narancs, narancsszín, sárgásvörös, narancspiros, narancsvörös, sötétsárga

megtelefonál

ige
 • megtelefonoz (régies), odacsenget, megüzen

központ

főnév
 • belváros, city (idegen), fellegvár
 • székhely, székház
 • centrum, középpont, mag
 • góc, gyújtópont, tűzfészek

ködösít

ige
 • leplez, takargat
 • homályosít, megtéveszt, félrevezet, mellébeszél, elken (szleng), misztifikál (választékos), rizsázik (szleng)

landol

ige
 • leszáll, földet ér, leereszkedik

megsokszoroz

ige
 • megnövel, felfokoz, fokoz, megsokasít, megszaporít, megtöbbszöröz, meghatványoz, multiplikál (szaknyelvi)

kuli2

melléknév
 • lehajló, görbülő (szarv), kajla

kikötő

főnév
 • kikötőhely, kikötőváros, rév, hajórév, révhely, tengeröböl, hajóállomás, horgonyzóhely, rakpart, rakodópart, kirakodóállomás, kirakodóhely, kiszálló (régies), móló, dokk, stég
 • repülőtér, reptér
 • menedék, enyhely (régies), búvóhely
 • nyugalom, béke

lázong

ige
 • zajong, zúg
 • mozgolódik, nyugtalankodik, hőbörög, háborog, zavarog, morog, lázadozik, zúgolódik, forrong, revoltál (régies), skallíroz (régies)

megtalál

ige
 • meglát, észrevesz, fölfedez, meglel, feltalál (régies), fellel, ráakad, rátalál, rájön, rábukkan, nyomára akad, nyitjára akad
 • kikeres, kikutat, kifürkész, kiderít, felfed, feltár, előkerít