öreges szinonimái

melléknév
 • vénes, öregecske (bizalmas), koros, vénecske (bizalmas)
 • nehézkes, megfáradt
 • koravén
 • öregítő, öreghez illő

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elkedvetlenedik

ige
 • elszomorodik, lehangolódik, elszontyolodik, kedvét veszti, reményét veszti, besavanyodik, lehervad (bizalmas), lekókad, lekonyul, elcsügged, elkeseredik, elanyátlanodik, elkenődik (bizalmas), elkámpicsorodik, elhagyja magát, letörik (bizalmas), lelombozódik (szleng), elkeskenyedik (bizalmas) Sz: letörik, mint a bili füle (bizalmas)

sűrít

ige
 • összefoglal, tömörít, koncentrál, összesít, egyesít, rövidre fog, kivonatol, megkurtít, körvonalaz, dióhéjban mond el
 • töményít, vastagít (tájnyelvi), kondenzál (szaknyelvi), lepárol
 • összenyom, sajtol, komprimál (szaknyelvi), zsúfol
 • beránt, behabar, öregít (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a öreges szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

órarend

főnév
 • tanrend, órabeosztás, időbeosztás

műveletlen

melléknév
 • iskolázatlan, képzetlen, tanulatlan, kulturálatlan, tudatlan, tájékozatlan, civilizálatlan, barbár, pallérozatlan, pórias, illiterátus (régies), írástudatlan, analfabéta
 • neveletlen, illetlen, modortalan, faragatlan, nyers, bárdolatlan, primitív, közönséges, durva, tahó (bizalmas), bunkó, paraszt (durva), mucsai (durva)
 • parlag, parlagon heverő, ugaron hagyott, gondozatlan, megműveletlen, megmunkálatlan, feltöretlen

motel

főnév
 • szálló, autósszálló, panzió, penzió, fogadó, vendégfogadó
 • szálloda, hotel

megsirat

ige
 • meggyászol, megkönnyez, könnyeket ejt, könnyeket hullat, elsirat
 • megbán, sajnál, fájlal

ökumenikus

melléknév
 • egyetemes, egyetemleges, ökumeni (régies)

parkíroz

ige
 • (régies): parkosít, kertesít
 • parkol, áll, állomásozik, vesztegel, várakozik

mandragóra

főnév
 • álomfű, alraun (idegen)

luxus

főnév
 • fényűzés, pompa, pompáskodás (régies), pompázás (régies), dísz, bőség, gazdagság, jómód, jólét, fénykórság (régies), luxuria (idegen)

kényszer

főnév
 • erőszak, erőltetés, nyomás, presszió, befolyás, ráerőszakolás, kénytelenítés, szorongatás, kompulzió (idegen), oktroj (idegen)
 • szükség, kötelem (régies), kényszerűség, kénytelenség, kényszerhelyzet, obligó (régies)

megállapítás

főnév
 • megjegyzés, leszögezés, meghatározás, determináció (idegen), észrevétel, megerősítés
 • kijelentés, nyilatkozat, deklaráció, fölismerés

pátyolgat

ige
 • takargat, bugyolálgat, pólyál, beterít, beborít, beburkol
 • kényezget, babusgat, dédelget, becézget, kényeztet, dajkál, ringat, cirógat, ölelget, csókolgat

praktika

főnév
 • fogás, fortély, csel
 • mesterkedés, fondorkodás, cselfogás, machináció, tőrvetés

eltévelyedik

ige
 • megtéved, rossz útra tér, hibázik, vétkezik, megbotlik Sz: letér az országútról

szembetűnő

melléknév
 • feltűnő, szembeötlő, szembeszökő, ordító, kirívó, virító, rikító, nyilvánvaló, félreérthetetlen, evidens, kézenfekvő, észlelhető, látható, kétségtelen

sampinyon

főnév
 • sampinyongomba, csiperkegomba, csiperke

őrizetlenül

határozószó
 • védtelenül, gazdátlanul, szabadon

olyankor

határozószó
 • akkor, olyantájban

pajor

főnév
 • lárva, pondró, csimasz (tájnyelvi), csókaféreg (tájnyelvi)

rövid II.

főnév
 • rövidital, tömény, erős

összeesküszik

ige
 • összeesküvést sző, konspirál (idegen), összebeszél, fondorkodik, ármánykodik, intrikál
 • megesküszik, házasságot köt

nagymutató

főnév
 • percmutató

papírkosár

főnév
 • szemétláda, szemeteskosár, szemétkosár, szemetes (bizalmas), szecskaláda (tájnyelvi)

sajtóközlemény

főnév
 • közlemény, újságcikk, újsághír
 • kommüniké (szaknyelvi)