motel szinonimái

főnév
 • szálló, autósszálló, panzió, penzió, fogadó, vendégfogadó
 • szálloda, hotel

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elhullat

ige
 • elszór, elhint, elejt, elpotyogtat
 • elveszít, elhagy, elhány, levet, vedlik, kivetkőzik (régies) Sz: hullatja, mint a tót a miatyánkot

olvasóterem

főnév
 • olvasó (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a motel szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

mézesmadzag

főnév
 • csali, csalétek
 • ígéret

megfeszít

ige
 • meghúz, szorosra húz, kifeszít
 • felajz, csigáz, fokoz
 • keresztre feszít, felfeszít

megannyi

névmás
 • (választékos): ugyanannyi
 • számtalan, számos, sok, rengeteg, megszámlálhatatlan
 • az összes

lelkesít

ige
 • lelkesedéssel tölt el, szárnyakat ad, biztat, buzdít, fűt, hevít, tüzel, izgat, feltüzel, felbátorít, serkent, élénkít, tűzbe hoz, sarkall, motivál, ihlet, bátorít, ösztökél, ösztönöz, inspirál, animál (idegen), stimulál

modernizál

ige
 • korszerűsít, átépít, újjáalakít, újjászervez, újjáépít, megújít, fejleszt

népszerűtlen

melléknév
 • elvetett, ellenszenves, visszataszító, kéretlen, elfogadhatatlan, elutasított

kötőhangzó

főnév
 • előhangzó

költ2

ige
 • kifizet, kiad, elkölt
 • ráfordít, áldoz, beleöl
 • költekezik, költségeskedik (tájnyelvi), költségekbe veri magát, legombol (szleng), eltapsol (szleng)
 • (ennivalót) fogyaszt

humán

melléknév
 • emberi, emberies, humánus

kristályvíz

főnév
 • ásványvíz, borvíz, forrásvíz

növénykert

főnév
 • füvészkert, botanikus kert

órarend

főnév
 • tanrend, órabeosztás, időbeosztás

döbbenet

főnév
 • megdöbbenés, megrendülés, riadtság, rémület, konsternáció (idegen)

réteg

főnév
 • szint, sztrátum (szaknyelvi)
 • csoport, kör, régió (régies), rend, osztály

petróleumfőző

főnév
 • petrofor (idegen)

motoszkál

ige
 • tesz-vesz, motoz, kotorász, piszmog (bizalmas), pepecsel (bizalmas), katat (tájnyelvi), motyorog (tájnyelvi), babrál, babirkál (tájnyelvi), bíbál (tájnyelvi), babrityol (tájnyelvi)
 • zörög, neszez (választékos)

mészárszék

főnév
 • szék, húsbolt, vágóhíd, vágószék, hentesbolt, húsüzlet

nápolyi

főnév
 • parány, nápolyi szelet, töltött ostya, ostya (tájnyelvi)

pénz

főnév
 • érme, bankjegy, fizetőeszköz (szaknyelvi), pénzeszköz (szaknyelvi), pénzmag (bizalmas), guba (szleng), dohány (szleng), korpa (szleng), steksz (szleng), zsozsó (szleng), lóvé (szleng), lé (szleng), mani (szleng), suska (szleng), garas (régies) Sz: kálvinista olvasó
 • vagyon, gazdagság, tőke
 • (halé): pikkely, halpikkely, lemez

muris

melléknév
 • (bizalmas): mulatságos, nevetséges, szórakoztató, mókás, bolondos, vicces, komikus, humoros, tréfás, habókos (tájnyelvi)
 • furcsa, szokatlan, különös, sajátságos, fura, bizarr

megharap

ige
 • beleharap, megmar, megkap, megsebez, összeharap
 • megrág
 • megsért, megbánt, meggyötör, megkínoz, fájdalmat okoz, az önérzetébe gázol, belerúg

nekiszalad

ige
 • nekifut, nekilendül, nekiiramodik
 • beleszalad, nekirohan, nekihajt, nekimegy, nekiütközik, egymásba szalad, nekiütődik, hozzáverődik, hozzávágódik

peroráció

főnév
 • (régies): bezárás, záradék, zárszó, utószó, utóhang