népoktatás szinonimái

főnév
 • népnevelés, tömegoktatás
 • népművelés, közművelés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kibékül

ige
 • összebékül, megbékül, kiengesztelődik, békejobbot nyújt Sz: elszívja a békepipát (valakivel); elássa a csatabárdot(bizalmas)
 • elfogad
 • összhangba kerül (valamivel), megnyugszik

gyöngytyúk

főnév
 • gyöngyös (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a népoktatás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nadragulya

főnév
 • altatófű, bolondítófű, maszlagos nadragulya, farkascseresznye, ördögfű, belladonna, farkasbogyó (tájnyelvi), ördögszőlő (tájnyelvi), álomhozófű (tájnyelvi)

megszül

ige
 • világra hoz, lebabázik, meggyerekezik (tájnyelvi), megszabadul (tájnyelvi), megkettőzik (tájnyelvi), megszaporodik (tájnyelvi)
 • (bizalmas): létrehoz, befejez

megnyugtat

ige
 • elcsendesít, elhallgattat, lecsillapít, megbékít, elcsitít, vigasztal, enyhít, lehűt
 • lelkére beszél, észre térít
 • biztosít (valamiről), meggyőz

magyartalanság

főnév
 • idegenszerűség, barbarizmus (régies)
 • germanizmus

négyszög

főnév
 • négyzet, kvadrangulum (idegen)

oktáv II.

főnév
 • oktáva (szaknyelvi), hangköz

lányos

melléknév
 • nőies
 • pipogya, mulya, puhány, feminin, anyámasszony katonája
 • szűzies, szégyenlős, szemérmes
 • effeminált (idegen)

küldött

főnév
 • képviselő, megbízott, meghatalmazott, követ, deputátus (idegen), delegátus (idegen)
 • ablegátus (idegen), nuncius (idegen)
 • parlamenter (régies)
 • küldönc

irgalom

főnév
 • kegyelem, kegy, könyörület, szánalom, részvét, megbocsátás, kegyesség, könyörületesség, feloldozás, malaszt (régies)

légsúly

főnév
 • légnyomás

oratórium

főnév
 • imaterem, imaház

összeszerel

ige
 • összeállít, összerak, megépít, összehoz (bizalmas)

elasztikus

melléknév
 • rugalmas, ruganyos, rugékony, nyúlékony, kihúzható, tágítható

selyempapír

főnév
 • csomagolópapír
 • fluszpapír (régies)

puritán

melléknév
 • egyszerű, igénytelen, tiszta életű, aszketikus, spártai, romlatlan, feddhetetlen, erkölcsös, szemérmes, szégyellős, mértéktartó, mértékletes
 • prűd
 • szerény, dísztelen, sallangmentes, szegényes

népszerűsítő

melléknév
 • ismeretterjesztő, tudománynépszerűsítő, propagatív (idegen)

műt

ige
 • operál, műtétet végez, műtétet hajt végre, felnyit, felvág (bizalmas), beavatkozik

nyugtalan

melléknév
 • izgő-mozgó, nyughatatlan (tájnyelvi), állhatatlan, változékony, csihatag (tájnyelvi), nyüzsgeteg (tájnyelvi), fészkelődő, zajos, besózott Sz: álmában is ellenséggel harcol; azt műveli, mintha rozsféreg lenne a seggében; bogár bújt a seggébe; egész nap lót-fut, mint a csatlóskutya; eleven, mint a madár; eleven, mint a csík; felkelti az alvó macskát; hétördög; izeg-mozog, mint a sajtkukac; jár, mint az ördög motollája; jön-megy, mint a bűnös lélek; keresztben áll benne a lélek; kutya farkára való; magával sem bír; mindig mozog, mint a sajtkukac; mintha tüskén ülne; nem fér a bőrébe; nem találja a helyét; nem fér a bőrében; nincs nyugta, mint a bolygó zsidónak; nyüvek termettek az alfelében; olyan rossz, mint az ördög; olyan fürge, mint az ürge; olyan, mint az ördög kötötte rokka; olyan, mint az égés; olyan, mint a higany; ördög bújt beléje; pondró van a fenekében; szúrja a zabszem a fenekét; tűkön ül; zabszem van a seggében
 • kiegyensúlyozatlan, zaklatott, izgatott, aggódó, nyugtalankodó, aggodalmaskodó, szorongó, ideges, ingerlékeny, izgága, zavart, hebehurgya, nervózus (idegen), felspannolt (szleng), gondterhelt, felindult, feldúlt, felpaprikázott, epés, túlérzékeny
 • elégedetlen, zúgolódó, lázongó, türelmetlen, akadékoskodó, kötekedő, csendzavaró, háborgó, békétlen
 • mozgalmas
 • zűrzavaros, forrongó, háborús
 • viharos, hullámzó

programoz

ige
 • tervez, utasít
 • ütemez, beoszt

nőnem

főnév
 • szépnem, szebbik nem (bizalmas), femininum (szaknyelvi)

megütközés

főnév
 • összecsapás, összeütközés, szembekelés (régies)
 • megbotránkozás, csodálkozás, elképedés, meghökkenés, fennakadás

odairányul

ige
 • ráirányul, odafordul, rátapad

pulpitus

főnév
 • olvasóállvány
 • kottatartó állvány
 • emelvény, tribün, katedra
 • szószék, ambo (idegen)