meghallgat szinonimái

ige
 • végighallgat, figyel, odafigyel (valamire, valakire), megfigyel
 • hallgatózik, elhallgat (tájnyelvi), felhallgat (tájnyelvi), körülhallgat (tájnyelvi), fülel (tájnyelvi)
 • figyelembe vesz, elhisz, hitelt ad (valaminek), helyt ad (valaminek)
 • hozzájárul, elfogad, belemegy (valamibe) (bizalmas), beleegyezését adja

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tályog

főnév
 • kelés, kelevény (régies), fekély, gyülevény (régies), gyűlés, gennyhólyag, gennyesedés, furunkulus (szaknyelvi), tarjag (régies), ulcus (szaknyelvi), aposztéma (szaknyelvi)

kézmozdulat

főnév
 • gesztus, kézlegyintés, taglejtés
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a meghallgat szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megalázó

melléknév
 • lealázó, embertelen, dehonesztáló (idegen), lealacsonyító, megszégyenítő, becstelen, szégyenletes, degradáló (idegen)

legalsó

melléknév
 • legmélyebb, legalacsonyabb
 • legrosszabb, legkisebb, legutolsó
 • minimális

langyos

melléknév
 • langymeleg, langy (tájnyelvi), lágymeleg (régies, választékos), enyhes (tájnyelvi), meleges (tájnyelvi), félmeleg (régies)
 • lagymatag, enyhe, lágy, lanyha, lajha (tájnyelvi), lanyhó (tájnyelvi), lanyhos (tájnyelvi)
 • (szleng): homoszexuális, biszexuális (idegen), meleg, buzi (durva)

kór

főnév
 • betegség, nyavalya, métely, baj, bántalom, morbus (szaknyelvi)

megerősít

ige
 • megszilárdít, izmosít, megedz, keményít, acéloz
 • merevít, odaerősít, erősít, megtámogat, rögzít
 • alátámaszt, kidúcol
 • elpalánkol, elsáncol, erődít, biztosít, fedez
 • felfegyverez
 • buzdít, biztat, serkent, ösztönöz
 • felvértez
 • (szaknyelvi): kiegészít
 • bizonyossá tesz, tanúsít, hitelesít
 • jóváhagy, szentesít, konszolidál (idegen), approbál (idegen), helybenhagy, engedélyez, láttamoz, törvényesít, törvényerőre emel, becikkelyez, ratifikál (idegen), fixál, véglegesít
 • hangoztat, hangsúlyoz

megvadul

ige
 • megbokrosodik, megtündéresedik (tájnyelvi)
 • felindul, méregbe gurul, dühbe gurul, feldühödik, felmérgesedik, haragra lobban, haragra gerjed, felbőszül

virágtalan

melléknév
 • virág nélküli
 • örömtelen, kietlen, sivár
 • meddő, terméketlen, paszkonca (tájnyelvi)
 • (választékos): díszítetlen, egyszerű

kifacsar

ige
 • kicsavar, kinyom, kiprésel, kifolyat, kisajtol
 • kiforgat, eltorzít
 • kicsikar, kierőszakol, kikényszerít, kizsarol
 • kimerít, kifáraszt, kiszipolyoz

kézi

melléknév
 • kézzel végzett, manuális (idegen), kézzel hajtott
 • hordozható

hahotázik

ige
 • nevet, kacag, röhög (bizalmas)

kimerítő

melléknév
 • bőséges, részletes, részletező, tartalmas, terjedelmes, alapos, beható, átfogó, teljes, hiánytalan, tökéletes, mindenre kiterjedő, mindent felölelő, exhausztív (idegen)
 • nehéz, fárasztó, fáradságos, vesződséges, megterhelő, megerőltető, idegölő, idegfeszítő, elgyengítő, lankasztó, elcsigázó, próbára tevő, strapás (bizalmas), kidöglesztő (durva)

mellőz

ige
 • mulaszt, elmellőz, elhanyagol, hanyagol, elhallgat, eltekint, felhagy, tartózkodik, kitér, őrizkedik
 • elutasít, elhárít, figyelmen kívül hagy, átsiklik (valamin), fumigál, ad acta tesz, ignorál (idegen), visszautasít, negligál (idegen), megtagad, bojkottál, kerül, hatálytalanít, érvénytelenít
 • félretesz, talonba tesz, elnéz valaki feje fölött, keresztülnéz (valakin), félreállít, félretol, levált, kirúg (bizalmas), kizár, kihagy, háttérbe szorít, eltávolít, elbocsát
 • semmibe vesz, átnéz (valakin), kicsinyel, levegőnek néz

moslék

főnév
 • ételmaradék, maradék
 • mosogatólé, szennyvíz, csáva (régies), locs (tájnyelvi)
 • (pejoratív): kotyvalék (pejoratív), lötty, hányadék, okádék (durva), szar (durva), lötyedék (tájnyelvi)
 • (durva) (jelzőként): undorító, ehetetlen, pocsék, szemét, piszok, mocsok, disznó, szar (durva)

bűnlajstrom

főnév
 • bűnjegyzék

penészes

melléknév
 • pimpós (tájnyelvi), gubás (tájnyelvi), penyveteg (tájnyelvi, régies), romlott, rothadt, virágos (tájnyelvi), varas (régies)
 • dohos, nyirkos, nedves, mohos (tájnyelvi)

ólmos

melléknév
 • szürke, álmosító, ködös, nyomasztó
 • nehéz, súlyos

meghatalmaz

ige
 • felhatalmaz, feljogosít, megbíz, kinevez, illetékessé tesz, kijelöl, megerősít, törvényesít, megnevez, hatalommal felruház (választékos), akkreditál (idegen), kiküld, delegál, plenipotenciáz (régies)

mechanikus II.

főnév
 • műszerész, gépész, gépkezelő, szerelő, karbantartó

megrovás

főnév
 • dorgálás, feddés, korholás, szapulás, lehordás (bizalmas), pirongatás, fejmosás (bizalmas), helytelenítés, szidás, letolás (bizalmas)
 • büntetés, fenyítés, intés, fegyelem

odautazás

főnév
 • odaút

megkésik

ige
 • elkésik, késlekedik, késedelmeskedik, várat magára
 • elmarad, lemarad, visszaesik, leszakad, megfeneklik

lehető

melléknév
 • elérhető, elképzelhető, megvalósítható, megoldható, kivitelezhető, kivihető, lehetséges, valószínű, potenciális (idegen), virtuális (idegen), eventuális (idegen)

megszületik

ige
 • világra jön, napvilágot lát, meglesz, megszülemlik (régies), meghozza a gólya, a világra születik, meglátja a napvilágot
 • létrejön, elkészül, formát ölt

oldalas

főnév
 • sertésborda, sertésoldalas