perpatvar szinonimái

főnév
 • veszekedés, konfliktus, szóváltás, viszály, zenebona, patália, civakodás, jelenet, átavita (tájnyelvi), kocódás (tájnyelvi), petek (tájnyelvi), összetűzés, marakodás, összezördülés, összeszólalkozás, ramazúri, balhé (szleng), aréna (szleng), tumultus (régies), disputa (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

csevej

főnév
 • csevegés, társalgás, beszélgetés, szóváltás, fecsegés, locsogás, terefere, eszmecsere, pletykálkodás, diskurálás, elmefuttatás, pusmogás, szájjártatás, letyepetye (bizalmas), latyapaty (tájnyelvi), csacsogás, gágogás, gagyogás, konverzáció (régies), purparlé (régies), traccs (bizalmas), triccs-traccs (bizalmas), dumaparti (szleng), plausch (idegen), kaszinózás, csicserkélés (tájnyelvi), csiripolás (tájnyelvi), csáfor (tájnyelvi), csevet (tájnyelvi)

kicsapong

ige
 • dorbézol, dőzsöl, tivornyázik, lumpol (bizalmas), tobzódik, bujálkodik, züllik, korhelykedik, éjszakázik, mulatozik, kiruccan, kimarad, dajdajozik (szleng), hepajozik (szleng), hejehujázik
 • féktelenkedik, szertelenkedik, zabolátlankodik, mértéktelenkedik, szabadoskodik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a perpatvar szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

parcella

főnév
 • telek, házhely, telekrész, földdarab

odautazás

főnév
 • odaút

nyomás

főnév
 • támadás, ráhatás, erőszak, kényszer, befolyás, presszió
 • feszítés, szorítás, szorongatás, fájdalom
 • feszültség
 • erő, tenzió (idegen), feszítőerő, kompresszió (szaknyelvi), nyomaték
 • rajzolat
 • kiadás, nyomtatás
 • sajtolás, préselés
 • (tájnyelvi): csapás
 • legelő
 • (bizalmas): részegség, ittasság, mámor

mosoda

főnév
 • mosóüzem, vegytisztító, ruhatisztító, puceráj (régies), patyolat

pej

melléknév, főnév
 • (ló): vörösesbarna, sárgásbarna, viaszszínű

pupák

melléknév, főnév
 • együgyű, élhetetlen, tehetetlen, mamlasz, mulya, málé, bamba, hasznavehetetlen, balga

megpróbál

ige
 • megkísérel, kísérletet tesz, próbát tesz, vállalkozik, nekifog, nekifeszül, nekiveselkedik, megpróbálkozik, megkockáztat, merészel, belevág, belefog
 • (választékos): megízlel, belekóstol
 • kipróbál, próbára tesz, megtapasztal
 • megvisel, megkínoz, gyötör, kínoz

megkonstruál

ige
 • megalkot, megszerkeszt, megtervez, létrehoz, elkészít
 • eltervez, elgondol, elképzel

kirándulás

főnév
 • út, utazás, túra, országjárás, természetjárás, kiruccanás, séta, exkurzió (idegen)

megúszik

ige
 • átúszik, leúszik, keresztülúszik

ragaszkodás

főnév
 • hűség, lojalitás, kötődés, fűződés (választékos), csatolódás (régies), tapadás (régies), simulás (régies), vonzódás, odaadás, rajongás, törődés, engedelmesség, kitartás, állhatatosság, tántoríthatatlanság

rigolya

főnév
 • szeszély, hóbort, különcség, vesszőparipa, rögeszme, mánia, rapli (bizalmas), fakszni (bizalmas), bogara (valakinek), dili

fáradékony

melléknév
 • gyenge, lankatag, rozoga, roskatag, fáratag (régies)

tájék

főnév
 • táj, vidék, környék
 • országrész, régió

szaltó

főnév
 • légbukfenc, bukfenc, átfordulás
 • halálugrás

pesszimista

melléknév
 • borúlátó, sötéten látó, hitevesztett, kishitű, pesszimisztikus

paradicsom2

főnév
 • bobojó (tájnyelvi), járáncsalma (tájnyelvi), járáncsialma (tájnyelvi)

pozitív

melléknév
 • valóságos, tényleges, adatszerű, konkrét, tárgyi, valódi, kézzelfogható
 • helyes, jó, értékes, előrevivő, előremutató
 • igenlő, megerősítő, igazoló, helybenhagyó, támogató

szájhős

főnév
 • poltron (régies), háryjános, szájvitéz (választékos), hankács (tájnyelvi), szájahős (tájnyelvi), nagyszájú Sz: hegyet is mozdíthat a nyelvével; asztal körül nagy vitéz; nyelvvel veszen igazat

pirula

főnév
 • tabletta, pilula, labdacs (régies), pasztilla, kapszula, drazsé

oldalt

határozószó
 • féloldalt, oldalvást, félre

progresszív

melléknév
 • haladó, élenjáró
 • emelkedő, növekvő
 • fokozatos
 • (szaknyelvi): előreható (hasonulás)

szállítómunkás

főnév
 • rakodómunkás, tróger (bizalmas), szállító