mulya szinonimái

melléknév
 • (bizalmas): együgyű, bárgyú, ostoba, hiszékeny, mafla, málé, mamlasz, bamba, ütődött (bizalmas), élhetetlen, hülye (durva), gügye (bizalmas), murmulya (tájnyelvi), makabula (tájnyelvi), bószmók (tájnyelvi), susma (tájnyelvi), tetyemutya (tájnyelvi), teszefosza (tájnyelvi), nyehe-nyühe (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

igásállat

főnév
 • igavonó állat, igavonó barom, igásbarom

irtózik

ige
 • idegenkedik, iszonyodik, lúdbőrözik, borzong, borzad, visszaijed, viszolyog, undorodik, visszariad, visszahőköl, nem szenvedhet, ki nem állhat, ellenszenvet táplál (valaki iránt)
 • fél, retteg
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a mulya szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

minden II.

főnév
 • mindenki, minden dolog
 • a világegyetem, a világmindenség, mindenség, univerzum, kozmosz

meghagyás

főnév
 • hátrahagyás, otthagyás
 • utasítás, előírás, rendelkezés, rendelet, parancs, ordré (régies), hagyomás (régies), ukáz (régies), végzés, határozat

megcéloz

ige
 • célba vesz, beirányoz, nekiszegez, puskavégre fog, becéloz
 • címez

leönt

ige
 • ráönt, lelocsol
 • leforráz
 • leszűr, lefolyat, lecsurgat, dekantál (szaknyelvi)
 • megiszik, lecsúsztat, felhajt, lehajít, felhörpint, lehörpint, bekap, benyakal (bizalmas), bepuszil (szleng), ledönt (bizalmas), legurít (szleng)

morc

melléknév
 • morcos, mogorva, zord, mord, morózus, mordiális (régies), barátságtalan, rideg, nyers, ingerült, rosszkedvű, harapós (bizalmas), kedvetlen, mísz
 • zsémbes, zsémbelődő, duzzogó, sértődött, nyűgös (bizalmas), házsártos, zsörtölődő, dörmögő, durcás (bizalmas)

nincs

ige
 • nuku (szleng), alma (szleng), almás (szleng)
 • hiányzik, távol van, mulaszt

közéleti

melléknév
 • nyilvános, politikai

köré

névutó, határozószó
 • körül, köréje

hülyül

ige
 • bolondozik, idétlenkedik, bomol, ökörködik (szleng), marháskodik (bizalmas), barmul (szleng), állatkodik (durva)

kupac

főnév
 • csomó, rakás, halom, földhányás, boglya, bucka, halmaz, dombocska, földtúrás, kazal, gugorcs (tájnyelvi)

nyel

ige
 • lenyel, fal, faldos (tájnyelvi), töltöz (régies)
 • habzsol, faldoklik (régies)
 • magába fojt, tűr
 • belélegez, beszív, befogad

orvostanhallgató

főnév
 • medikus, orvosnövendék (régies)
 • medika

dresszíroz

ige
 • idomít, betör, betanít, edz
 • szoktat, ránevel, nevel, treníroz, rákapat (tájnyelvi)
 • (szaknyelvi): formáz

ridegség

főnév
 • szívtelenség, szigorúság, könyörtelenség, részvétlenség, érzéketlenség, merevség, hidegség

pióca

főnév
 • nadály, ivóka (régies), vérszopó (régies)
 • parazita, élősdi, potyaleső, potyázó (bizalmas), vérszívó (szleng)

munkaerőhiány

főnév
 • személyzethiány, munkáshiány

míg

határozószó
 • amíg, miközben, mialatt, időközben, míglen (régies), ameddig, meddig, valamíg (régies)

néhányszor

határozószó
 • egypárszor, párszor, több ízben, egyszer-kétszer

periodikus

melléknév
 • ismétlődő, visszatérő, időszaki
 • szakaszos, kőrkörös
 • váltakozó (áram)

műt

ige
 • operál, műtétet végez, műtétet hajt végre, felnyit, felvág (bizalmas), beavatkozik

megítél

ige
 • értékel, elbírál, ítéletet alkot, bírál, megállapít, jellemez, minősít, felmér, felbecsül, kimond, kinyilvánít, állást foglal, megvizsgál
 • elítél, ítélkezik (valaki fölött), kritizál, megbírál, kifogásol, ócsárol, becsmérel, leszól, leránt (bizalmas), szapul (bizalmas)
 • elrendel, odaítél, odaad

népesség

főnév
 • lakosság, nép
 • populáció
 • lélekszám

pilled

ige
 • bágyad, lankad, ernyed, kókad, csügged, törődik, zsibbad (régies)
 • tikkad