műfordító szinonimái

főnév
 • fordító, transzlátor (idegen)
 • tolmács

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

díszhely

főnév
 • főhely, díszpáholy

varroda

főnév
 • varróműhely, varróiskola, varróüzem
 • szabóműhely
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a műfordító szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

mizerábilis

melléknév
 • nyomorúságos, szánalmas, siralmas
 • nyomorgó, szűkölködő
 • silány, gyatra, gyarló, hitvány, selejtes, értéktelen, szegényes, ócska, rossz, vacak, olcsó, dibdáb, gyepér (tájnyelvi), tré (szleng)
 • rossz, alávaló, semmirekellő, semmiházi, senkiházi, nyavalyás, cudar
 • szerencsétlen, boldogtalan

megizzad

ige
 • átnedvesedik, átizzad, kiveri az izzadság, kiveri a víz (bizalmas), megvizesedik (régies), beizzad (tájnyelvi), kiázik (tájnyelvi), megvizül (tájnyelvi)

megerőszakol

ige
 • megbecstelenít, meggyaláz, megront, megejt, megszeplőtlenít (régies), bemocskol, megerőltet (tájnyelvi), megparáznít (tájnyelvi)

leszűr

ige
 • lecsapol, megszűr, átszűr
 • kikövetkeztet, következtetést levon, kihámoz

mozog

ige
 • mocorog, izeg-mozog, fészkelődik, nyüzsög, mozgolódik, forgolódik
 • megy, halad, siet, igyekszik(szleng)
 • fut, kocog, tornászik, sportol
 • forog, kering, pörög
 • inog, ingadozik, billeg, himbálódzik, himbálózik
 • lebeg, lobog, libeg-lobog
 • (valahol): tevékenykedik, forgolódik, otthon van

nyal

ige
 • végigsimít, végighúz
 • (láng, tűz) nyaldos
 • (bizalmas): megmosdat, kicsinosít
 • csókolgat, nyal-fal
 • (szleng): hízeleg, hajlong, alázatoskodik, csúszik-mászik, törleszkedik, nyalizik (bizalmas), gazsulál (szleng), stréberkedik (bizalmas), pedálozik (szleng)

közösségi

melléknév
 • társadalmi, közérdekű, társas, közös, csoportos, társasági, kommunális, egyesületi, testületi, szövetkezeti, társulati, kollektív, szociális (idegen)

kötés

főnév
 • bandázs (idegen), pólya, kötszer, sebkötő, kötözés
 • kötelék
 • könyvkötés, könyvborító, könyvborítás, fedőlap
 • rögzítés, ereszték, illesztés, forrasztás
 • hurok, hurkolás, bog, csimbók, csomó
 • kötőív (szaknyelvi), ligatúra (szaknyelvi)
 • (régies): szerződés, szövetség, egyezség, kontraktus (régies), megegyezés, megállapodás, szövetkezés
 • üzletkötés
 • (jelzőként): köteg, kötegnyi

idomul

ige
 • alakul, igazodik, alkalmazkodik, illeszkedik, simul, átállítódik, formálódik, hasonul

külső II.

főnév
 • forma, alak, látszat, alkat, megjelenés, küllem, külcsín (választékos), külszín, exteriőr (idegen), kinézés, kinézet, arculat, fizimiska (bizalmas), kiállítás, habitus, felépítés, külalak, kiállás, fellépés
 • felszín
 • gumiabroncs

nyomdász

főnév
 • könyvnyomtató, szedő, nyomdai munkás, tipográfus (régies)

ők

névmás
 • azok, amazok

ebadta

melléknév
 • komisz, csibész, haszontalan, rossz, ebszülte (tájnyelvi), ebugatta (tájnyelvi)

rokonszenvez

ige
 • szimpatizál, szimpátiát érez (valaki iránt), kedvel, szível, vonzódik (valakihez), hajlik (valakihez), rokonszenvet érez (valaki iránt), rokonszenvet táplál (valaki iránt), előszeretettel van (valaki iránt), előszeretettel viseltetik (valaki iránt), előszeretetet érez (valaki iránt)

plüss

főnév
 • félbársony, bársony

működtet

ige
 • működésbe hoz, beindít, járat, mozgat, forgat, kezel, hajt
 • üzemeltet, fenntart

minősíthetetlen

melléknév
 • alávaló, aljas, tűrhetetlen, felháborító, súlyos

néne

főnév
 • (tájnyelvi): testvérnéne, nővér, nőtestvér, nenő (tájnyelvi), nénike (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): nagynéni, néni (tájnyelvi), nenus (tájnyelvi), ángy (tájnyelvi)
 • (régies): apáca, szerzetesnő, zárdaszűz (régies), tisztelendő anya

pincsi

főnév
 • öleb, lábtörlő (szleng), vénasszony-sétáltató kutya (szleng)

nagymenő II.

főnév
 • (szleng): milliomos, újgazdag (pejoratív)

meglehetős

melléknév
 • elfogadható, tűrhető, elviselhető, épkézláb, maradható (tájnyelvi), szenvedő (régies), passzábilis (idegen)
 • megjárja
 • elég, elegendő, elégséges, valami, némi, kielégítő, kellő, megüti a mértéket, jókora

nincstelen

melléknév, főnév
 • koldusszegény, koldus, vagyontalan, pénztelen, földtelen, éhenkórász, nyomorgó, nyomorult, nélkülöző, szűkölködő, földönfutó, ágrólszakadt, csóró, semmitlen (tájnyelvi) Sz: szegény, mint a templom egere

plasztika

főnév
 • szobrászat, szobrászművészet, képfaragás (régies)
 • szobor, szobrocska, faragvány, statua (idegen)
 • térhatás
 • (bizalmas): plasztikai műtét