mulaszt szinonimái

ige
 • hanyagol, mellőz, kihagy
 • elszalaszt
 • veszít
 • (iskolából): hiányzik, távol marad
 • lóg (bizalmas), bliccel (bizalmas)
 • (fájdalmat, bánatot): csökkent, enyhít, csillapít
 • oszlat, szüntet

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

depresszió

melléknév
 • levertség, lehangoltság, elkedvetlenedés, nyomottság, búskomorság, kedvetlenség, mélabú, életuntság, letörtség, szomorúság, kétségbeesés, csüggedtség, reménytelenség, elesettség, melankólia, szplín (választékos)

specialitás

főnév
 • jellegzetesség, sajátság
 • különlegesség, ételkülönlegesség, attrakció, főszám (bizalmas)
 • érdekesség, nevezetesség, furcsaság
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a mulaszt szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

mímel

ige
 • színlel, tettet, szimulál, megjátszik, imitál
 • utánoz, majmol, szajkóz, utánacsinál, lemásol

meggyorsít

ige
 • siettet, sürget, szorgalmaz, előmozdít, felgyorsít
 • sarkall, serkent, nógat, ösztönöz, hajszol

megborzad

ige
 • elborzad, megretten, elszörnyed, eliszonyodik, beleborzad, borzadály fogja el

lényeg

főnév
 • állag (régies), szubsztancia (szaknyelvi), esszencia (idegen), értelem, érdemi rész, fődolog
 • foglalat, sűrítmény, szinopszis, summa (bizalmas), rezümé
 • veleje, magva, párlata, kvintesszenciája, fácitja (régies)
 • (szleng): pénz, dohány (szleng), dudva (szleng), guba (szleng), korpa (szleng), lé (szleng), lóvé (szleng), steksz (szleng), suska (szleng), zsozsó (szleng), mani (szleng)

monopolista

főnév, melléknév
 • nagytőkés, egyedárus (régies)

névtelen

melléknév
 • ismeretlen, nevetlen, anonim, név nélküli, nevesincs
 • megnevezetlen, kimondatlan, elhallgatott
 • jelentéktelen, közönséges, átlagos, hétköznapi, szürke

közbevág

ige
 • belevág, közbeszól, beleszól, félbeszakít, megszakít

könyvtár

főnév
 • könyvgyűjtemény, könyvesház, bibliotéka (idegen)

húzogat

ige
 • rángat, tép, cibál, ráncigál
 • huzigál
 • (italt): kortyolgat

kulminál

ige
 • tetőzik, tetőpontra hág
 • delel
 • kicsúcsosodik

nyaralás

főnév
 • üdülés, pihenés, vakáció, szabadság(bizalmas)(szleng)

országház

főnév
 • parlament
 • (régies): országgyűlés, nemzetgyűlés (régies)

drágáll

ige
 • sokall, borsosoll (tájnyelvi), drágállít (tájnyelvi)

rézsút

határozószó
 • ferdén, rézsútosan, haránt (választékos), átlósan, lejtősen, csapinósan (régies), srégen (bizalmas), félszántúlag (tájnyelvi), kétszántúlag (tájnyelvi)

pimasz

melléknév
 • szemtelen, arcátlan, orcátlan, impertinens (régies), neveletlen, bántó, gúnyos, illetlen, kihívó, ripők (régies), inszolens (idegen), krakéler (régies), nyegle, pökhendi, szemérmetlen, pofátlan, arrogáns, szégyentelen, tiszteletlen

múló

melléknév
 • átmeneti, ideiglenes, röpke, pillanatnyi, múlékony, mulandó, futó, tűnő, illanó (választékos), efemer (idegen), elrepülő, elszaladó, elszálló, eliramló, elillanó, rohanó, tovatűnő, tiszavirág-életű, kérészéletű (választékos)
 • (fájdalom): szűnő, enyhülő, csökkenő, csillapuló

meztelenség

főnév
 • csupaszság, leplezetlenség, takaratlanság, naturizmus

négyes

főnév
 • kvartett (szaknyelvi), négyesdi (tájnyelvi)
 • jó, daru (szleng), fotel (szleng), jojó (szleng), kapufa (szleng), nózi (szleng), nyúl (szleng), szögletes jegy (szleng), csitiri (szleng), csetür (szleng)
 • (régies): elégtelen (érdemjegy)

perel, pöröl

ige
 • pereskedik, pert folytat, perbe fog
 • perlekedik, pörlekedik, perpatvarkodik (régies), prézsmitál (régies), civódik, vitatkozik, veszekszik, veszekedik, kárál, csöröl-perel (tájnyelvi), csörtölődik (tájnyelvi), nyelvel, pattog, pittyeg-pattog (tájnyelvi), kárpál (tájnyelvi), házsártoskodik, zsémbel, jár a szája, cserfel (tájnyelvi), felcsattan, csúfkodik (tájnyelvi), kotákol (tájnyelvi)
 • pirongat, megfedd

működtet

ige
 • működésbe hoz, beindít, járat, mozgat, forgat, kezel, hajt
 • üzemeltet, fenntart

megindul

ige
 • elindul, elkezdődik, megkezdődik, beindul, működni kezd
 • megmozdul
 • (eső) elered, (vihar) kitör
 • (jég) zajlik
 • meghatódik, megrendül, megilletődik, elérzékenyedik, elérzékenyül, meglágyul, részvétre gerjed, szívére veszt (régies)

nemzet

főnév
 • nép, faj, náció (régies)
 • ország, haza
 • (régies): nemesség
 • nemzetség, rokonság, család, had (tájnyelvi)

piktor

főnév
 • festő, festőművész
 • mázoló, szobafestő