motolla szinonimái

főnév
 • csévélő, vitla (régies), motringológép, áspa (tájnyelvi), cséve (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

étet

ige
 • mérgez, megmérgez
 • marat
 • (tájnyelvi): etet, táplál

esendő

melléknév
 • gyarló, gyenge, bizonytalan, habozó
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a motolla szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

mezőgazda

főnév
 • földműves, földművelő, agrárius (régies)
 • agronómus, agrármérnök, mezőgazdász

megfigyel

ige
 • megnéz, szemügyre vesz, szemlél, tanulmányoz, obszervál (idegen)
 • kémkedik, kikémlel, megszagol, leselkedik, lesben áll, fürkész, kísér, szemmel tart, figyelemmel követ, nyomon követ, fixíroz (bizalmas), megvigyáz (tájnyelvi), megfigyelés alatt tart, kifigyel, felkutat

megavasodik

ige
 • megromlik, megáporodik, megbüdösödik

lelkierő

főnév
 • mersz, kurázsi (bizalmas), karakter, akaraterő

modor

főnév
 • magatartás, magaviselet, viselkedés, föllépés, habitus, stílus, tónus (régies), hangnem, manír (régies), tenor (régies)

népviselet

főnév
 • viselet, parasztruha

kötöz

ige
 • köt, odaerősít, összefűz, madzagol (bizalmas), csomóz
 • kévéz
 • bekötöz, pólyáz

költő

főnév
 • versíró, versszerző, szerző, lírikus
 • verselő, versfaragó, rímfaragó, rímkovács, verskovács, poéta, vátesz (választékos), nyelvművész (választékos), fűzfapoéta (pejoratív), verstakács (régies), dalnok, lantos, énekmondó, bárd (régies), trubadúr (régies), igric (régies), regös (régies), hadipacsirta (régies)

humor

főnév
 • szellemesség, derű, élc (régies), tréfa, tréfálkozás, móka, mókázás, bohóság, bolondozás, nedély (régies)
 • humorérzék

kritizál

ige
 • bírálgat, gáncsoskodik, szid, megró, ócsárol, kifogásol, támad, szapul (bizalmas), csepül, leszól, elítél, megbélyegez, gáncsol, kicikiz (szleng), szétcincál (szleng), ledorongol (bizalmas), lehord (bizalmas)
 • bírál, megítél, értékel, kiveséz, véleményez

növeszt

ige
 • terem, hoz, hajt, nevel, ereszt
 • nagyít, növel, fejleszt

orbánc

főnév
 • dabroc (régies), Szent Antal tüze (régies), erysipelas (szaknyelvi)

döcögős

melléknév
 • rázós (szleng), hepehupás, göröngyös, rögös, gödrös, zötyögős, egyenetlen
 • (ritmus): akadozó, sántító, darabos, nehézkes

retesz

főnév
 • tolózár, tolóka, kallantyú, zár, rigli (bizalmas), csukó (tájnyelvi), závár (régies), ajtószegező (régies)

pettyes, pöttyös

melléknév
 • barkás (régies), hímes (régies), babos (tájnyelvi), foltos, pettyegetett, pettyezett, botykás (tájnyelvi), kendermagos, iromba (tájnyelvi)
 • szeplős

mozaik

főnév
 • egyveleg, montázs
 • töredék, rész, részlet

messze II.

határozószó
 • messzi, távol, a messzeségben, a távolban, távolocska (tájnyelvi), élamoda (tájnyelvi) Sz: annyira van, mint Makó Jeruzsálemtől; az Óperenciás-tengeren túl van; egy mérföld meg egy darab; ahol a madár se jár; a világ végén
 • messzire, távolra
 • kiemelkedően, kimagaslóan

napos II.

főnév
 • ügyeletes, szolgálatos, vigyázó, szolgálattevő (régies), inspekciós (szaknyelvi)

pénzéhes

melléknév
 • pénzsóvár, pénzszomjas (régies), mohó, harácsoló, haszonleső, nyereségvágyó, kapzsi, észér (tájnyelvi), telhetetlen, nyereséghajhász

mustra

főnév
 • minta, áruminta, mintapéldány, mutatvány, mutatványdarab
 • szemle, ellenőrzés, szemrevételezés, vizsgálat, áttekintés
 • seregszemle, sorakozó, felvonulás

meghatalmazás

főnév
 • megbízás, engedély, felhatalmazás, feljogosítás, jogosultság, illetékesség, hozzájárulás, jóváhagyás, megerősítés, kijelölés, megbízatás, jogosítvány, akkreditálás (szaknyelvi), prokúra (idegen), meghatalmazvány (régies), kinevezés

nekiütődik

ige
 • koccan, nekicsapódik, nekiütközik, nekiesik
 • eltalál, összeütközik, beleszalad

persze

módosítószó
 • természetesen, hogyne, magától értetődően, valóban, igazán, csakugyan, kétségtelenül, feltétlenül, igenis, okvetlen, nyilvánvalóan, előreláthatóan, naná (bizalmas), noná (bizalmas)