militarizál szinonimái

ige
 • felfegyverez

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

dokumentum

főnév
 • bizonyíték, okmány, okirat, irat, tanújel, tanúsítvány, bizonyság, papír, írás

gratuláció

főnév
 • jókívánság, szerencsekívánat, üdvözlés, elismerés
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a militarizál szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

mellkép

főnév
 • büszt (idegen)

medence

főnév
 • vízmedence, úszómedence, fürdőmedence, bazen (idegen)
 • víztároló, ciszterna (szaknyelvi), tartály, tank, teknő, kád, rezervoár (idegen), melence (tájnyelvi)
 • akvárium
 • völgy, völgykatlan, szakadék, hasadék, szoros, szurdok, kanyon, aszó, hajlat, dolina (idegen)
 • csípő, öl
 • medencecsont

mama

főnév
 • édesanya, anya, anyu, anyuka, anyuska, anyuci, muter (szleng), muti (bizalmas), nyanyika (tájnyelvi)
 • néni, öregasszony, öreganyó, mámi, mamuska, nyanya (szleng)

lebőg

ige
 • lehurrog
 • (szleng): kudarcot vall, pórul jár, megszégyenül, hoppon marad, rajtaveszt, belebukik, leszerepel, felsül, koppan (szleng), leég (bizalmas), befürdik (szleng)
 • megbukik

mert

kötőszó
 • merthogy, minthogy, mivel, mivelhogy, miután, hiszen, ugyanis

nagyobbrészt

határozószó
 • nagyrészt, jórészt, jóformán, többnyire, jobbára, nagyobbára, javarészt, javarészben, legnagyobbrészt, túlnyomórészt, többségében, többé-kevésbé, zömmel, főként, inkább, leggyakrabban, jobbadán (régies)

korszak

főnév
 • kor, időszak, éra, periódus, szakasz, epocha (régies)

kompót

főnév
 • befőtt
 • gyümölcssaláta

hóbort

főnév
 • bolondéria, szeszély, különcködés, vesszőparipa, rögeszme, mánia, rigolya, hepp (szleng), fakszni (bizalmas), fixa idea (idegen), hangya (bizalmas), bogár (bizalmas), rapli (szleng), habók (tájnyelvi)

kötekedő

melléknév
 • akadékoskodó, gáncsoskodó, ingerkedő, civakodó, hepciáskodó (bizalmas), izgága, garázda, összeférhetetlen, szekánt (bizalmas), szekáns (bizalmas), házsártos, veszekedős, szurkálódó (bizalmas), zsörtölődő, bakafántos (régies)

néha

határozószó
 • időnként, időközönként, esetenként, elvétve, olykor, időről időre, némelykor, néhanapján, néha-néha, koronként, olykor-olykor, hébe-hóba, hébe-korba, egyszer-másszor, alkalomadtán, egyszer-egyszer, ritkán, gyéren, hellyel-közzel, imitt-amott, itt-ott, alig, nagy ritkán, kivételesen, alkalmilag
 • (régies): hajdan, egykor, régen

ocsmány

melléknév
 • ronda, rút, visszataszító, undorító, rossz, kellemetlen, gyomorkeverő (régies), csúf, csúnya, rusnya (pejoratív), förtelmes, utálatos, undok, pocsék (bizalmas), mocskos, mosdatlan, szurtos, ocsmár (tájnyelvi), prasnya (tájnyelvi), sandra (tájnyelvi), sunda (tájnyelvi), visszatetsző, gusztustalan, lepra (szleng)
 • trágár, szemérmetlen, szeméremsértő, fajtalan (régies), ordenáré, disznó (bizalmas), obszcén, útszéli
 • gyalázatos, galád (választékos), szégyenletes(régies)

derékhad

főnév
 • fősereg, főhad, főerő

réce

főnév
 • kacsa, ruca (tájnyelvi), kácsa (tájnyelvi), góca (régies)

pártol

ige
 • támogat, pártfogol, pártját fogja, védelmez, segít, gyámolít, felkarol, kegyel (régies), protezsál (bizalmas), portál (régies), szót emel
 • helyesel, erősít, kiáll (valami mellett)
 • (valakihez): melléáll, csatlakozik, átáll

mind II.

határozószó
 • mindinkább, mindig, egyre

meleg II.

főnév
 • melegség, hő, hév (választékos), hévség (régies)
 • hőenergia
 • hőség, kánikula, forróság, nyár
 • (választékos): őszinteség, szívélyesség, bensőség, meghittség, gyengédség

munkanélküli

melléknév
 • állástalan, dologtalan, tétlen, munkátlan, munkakerülő
 • semmittevő, lusta, rest, henye

paralízis

főnév
 • (szaknyelvi): gyermekbénulás
 • bénulás, hűdés (régies), szélhűdés (régies)
 • tehetetlenség, bénultság, cselekvőképtelenség

mocorog

ige
 • mozgolódik, izeg-mozog, fészkelődik

megbízhatatlan

melléknév
 • állhatatlan, ingatag, mismás, simlis (szleng), labilis, kiszámíthatatlan, komolytalan, link (szleng), linkóci (szleng), felelőtlen, csélcsap, csapodár, változékony, szélhámos, széltoló (bizalmas), széllelbélelt, hóhányó (bizalmas), kétkulacsos, szavajátszó (régies), csalárd, köpönyegforgató, pontatlan, hanyag, felületes Sz: állhatatlan, mint a náderdő; csepűfonálon áll a hite; egyszer szürke, másszor fekete; félre farag; fordítja hitét, mint a kását; hitetlen, mint a pogány; hitetlen, mint a bormérő; kétszínű, mint a teknőbe öntött víz; olyan, mint a szélfúvás; se hite, se lelke, mint a hajóhúzó lónak; sok tarka macskája van; sokféle fából farag; sokféle zsírral meg van kenve; szél a hite

műveletlenség

főnév
 • tanulatlanság, tudatlanság, iskolázatlanság, írástudatlanság, analfabétizmus, pallérozatlanság, ignorancia (idegen), faragatlanság, sötétség (bizalmas), tahóság (durva), parasztság (durva), bunkóság (durva), civilizálatlanság, kulturálatlanság, elmaradottság

part

főnév
 • vízpart, árokpart
 • tengerpart, strand
 • szél, perem, szegély, határ
 • (szaknyelvi): partvonal, oldalvonal, taccs (régies)
 • (tájnyelvi): emelkedő, mart (tájnyelvi), domboldal