rázogat szinonimái

ige
 • ráz, lötyögtet, döcögtet, zöcsköl (tájnyelvi), zötyögtet, pallal (régies)
 • rostál, szitál, szelel

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

amellett

határozószó
 • azonkívül, azonfelül, ráadásul, tetejében, még hozzá, hozzá még, sőt még

fuszulyka

főnév
 • bab, paszuly, faszulyka (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a rázogat szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

puskázik

ige
 • lő, lődöz, lövöldöz
 • (iskolában): csal, les

pállik

ige
 • kisebbedik
 • fülled, erjed, dohosodik, rothad

összeken

ige
 • összepiszkít, bepiszkít, összepiszkol, bepiszkol, összemaszatol, bemaszatol, bemázol, bemocskol, beszennyez, bepacsmagol (bizalmas), összefen (tájnyelvi), összekenceficél (tájnyelvi)

nyomortanya

főnév
 • nyomorfészek, kalyiba, kulipintyó (bizalmas), odú, putri, viskó
 • bádogváros

rakoncátlan

melléknév
 • csintalan, pajkos, fegyelmezetlen, szertelen, féktelen, duhaj, fékevesztett, zabolátlan, vásott, komisz, huncut, szófogadatlan, engedetlen, mihaszna, gézengúz, rebellis (régies), nyughatatlan, makrancos, vadóc, szilaj, rossz, cselefendi (tájnyelvi)

röhög

ige
 • vihog, hahotázik, rötyög (tájnyelvi), höcsörít (tájnyelvi), hinnyog (tájnyelvi)
 • kikacag
 • (tájnyelvi): nyerít (pejoratív), nyikog

mór

melléknév, főnév
 • szaracén (régies), szerecsen (régies), berber, arab

mindenesetre

határozószó
 • okvetlenül, kétségkívül, bizonyosan, bizonyára, feltétlenül, mindenképpen, bizonnyal

kötetlen

melléknév
 • szabad, fesztelen, informális (idegen), magánjellegű, felszabadult
 • prózai
 • bekötetlen
 • felkötözetlen (szőlő)

működtet

ige
 • működésbe hoz, beindít, járat, mozgat, forgat, kezel, hajt
 • üzemeltet, fenntart

sanyarú

melléknév
 • keserves, szomorú, nyomorúságos, gyötrelmes, nehéz, kegyetlen
 • szűkös, szegényes, ínséges

strapa

főnév
 • munka, meló (bizalmas), nyűg, gürcölés, robot (bizalmas), megerőltetés, fáradság, fáradalom, vesződés, erőltetés, kimerülés, kínlódás, elfáradás, hajsza (bizalmas)

fércmunka, fércmű

főnév
 • (pejoratív): kontármunka, tákolmány, fércelmény, iromány, firkálmány, ponyva, ócskaság

tipográfia

főnév
 • (szaknyelvi): könyvnyomtatás, nyomtatás, nyomdászat

szorulás

főnév
 • székrekedés, bélrenyheség (szaknyelvi), dugulás, obstipáció (szaknyelvi), konstipáció (szaknyelvi)
 • (régies): tolongás, tolakodás, taszigálás, lökdösődés
 • (bizalmas): bűnhődés, lakolás, verés, szidás

rebben

ige
 • (madár): reppen, repül, röpül, felreppen, felröppen
 • mozdul, rezzen, megremeg

puffanás

főnév
 • dobbanás, zuhanás, durranás, püffenés, huppanás, esés, becsapódás, robbanás, lövés, dobogás

rímel

ige
 • összecseng, egybecseng, összecsendül, passzol (tájnyelvi), rámegy (tájnyelvi)
 • kádenciáz (régies), rímeket farag, versel

szobor

főnév
 • faragvány, statua (idegen), plasztika
 • (régies): emlékoszlop

remete

főnév
 • anachoreta (idegen), aszkéta (választékos)
 • emberkerülő, embergyűlölő, mizantróp

papucs

főnév
 • házicipő, klumpa, cókó (régies), mamusz, tutyi (bizalmas), csoszi (tájnyelvi), csoszogó (tájnyelvi), lipegő (tájnyelvi), mennybelépő (tájnyelvi), pantofli (régies)
 • papucsférj

roncs

főnév
 • rom, romhalmaz, düledék, omladék, hulladék
 • kripli (durva), nyomorék, fogyatékos, inaszakadt (régies)
 • maradvány, maradék, töredék
 • nyom

szórakoztat

ige
 • mulattat, felderít, felvidít, gyönyörködtet, örömet szerez, disztrahál (idegen)