megvékonyodik szinonimái

ige
 • megsoványodik, lesoványodik, lefogy

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

rémkép

főnév
 • agyrém, rémlátás, rém, rémlátomás, lázálom, látomás, fantom, kiméra (választékos), fantazma (régies), vízió
 • mumus

pislog

ige
 • hunyorog, hunyorgat, hunyorít, pillog, pislantgat, kummogat (tájnyelvi), passog (tájnyelvi), pisladoz (tájnyelvi) Sz: pislog, mint a miskolci béka a kocsonyában; pislog, mint a réti bagoly
 • pislákol
 • (bizalmas): kukucskál
 • tekinget, kacsingat
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megvékonyodik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megoperál

ige
 • megműt

löncs

főnév
 • ebéd, délebéd (régies), diner (régies), délétel (régies), déllakás (régies), asztalvetés (tájnyelvi)

létfenntartás

főnév
 • önfenntartás, megélhetés, életlehetőség, kenyérkereset, kenyér, élet, szubszisztencia (idegen)

kugli

főnév
 • teke, tekejáték
 • tekebáb
 • (szleng): fej, kobak (bizalmas)

megszül

ige
 • világra hoz, lebabázik, meggyerekezik (tájnyelvi), megszabadul (tájnyelvi), megkettőzik (tájnyelvi), megszaporodik (tájnyelvi)
 • (bizalmas): létrehoz, befejez

mogyoróhagyma

főnév
 • burgonyahagyma, salottahagyma

zsibongó I.

melléknév
 • zajongó, hangoskodó, csivitelő, zsivajgó, lármázó
 • zsibbadó, bizsergő
 • kavargó, rajzó

kiürül

ige
 • kifogy, kiüresedik
 • (szervezetből): kitisztul, kipurgálódik (szaknyelvi)
 • elnéptelenedik

kísért

ige
 • csábít, ingerel, ösztönöz
 • ijeszt, fenyeget, lidérckedik, hazajár, háborgat, üldöz
 • megkísérel, próbál, próbálkozik

házasságközvetítő

főnév
 • házasságszerző, társkereső, sadhen (régies), köszköpű (tájnyelvi), kuttyogó (tájnyelvi)

kompromittál

ige
 • hírbe hoz, szégyenbe hoz, gyanúba kever, gyanúba hoz, lejárat, blamál (idegen), diffamál (idegen)

mozdulatlan

melléknév
 • moccanatlan, álló, merev, szoborszerű, nyugodt, élettelen, halott, holt Sz: mint a bálvány, úgy áll; úgy ül ott, mint egy csomó szentlélek
 • állandó, rögzített, fix (bizalmas), stabil, mozdíthatatlan, immobil (idegen)(idegen)

nesztelen I.

melléknév
 • zajtalan, halk, néma, hangtalan, csendes, zörejmentes, szótlan, hallgatag

csillapodik

ige
 • csillapul, csillapszik, csökken, mérséklődik, enyhül, tompul, lanyhul, alábbhagy, gyengül, gyaludik (tájnyelvi), szűnik, múlik, halkul
 • csendesedik, csitul, engesztelődik, juházik (tájnyelvi), csihad (tájnyelvi), csiggad (tájnyelvi)(szleng)

protezsál

ige
 • pártfogol, támogat, pártol, felkarol, beajánl, közbenjár (valakinél valakiért), patronál, segít(valakit)(bizalmas)(valakinek)(szleng)

összekülönbözik

ige
 • összevész, összezördül, összetűz, összekoccan (bizalmas), összekap (bizalmas), összeszólalkozik, összeágaskodik (tájnyelvi), megviszonylik (tájnyelvi)

megvesztegethető

melléknév
 • megvásárolható, lepénzelhető, lefizethető, korrupt, megkenhető (szleng)

megneheztel

ige
 • megharagszik, felháborodik, megorrol, megsértődik, megapprehendál (régies), indignálódik (régies), felhúzza az orrát, rossz néven vesz, megböstörködik (tájnyelvi)(valamivel)(valaminek)

mező

főnév
 • mezőség, rét, kaszáló, legelő, pusztaság, határ, síkság, róna, ugar, rétség, szérű, cárina (tájnyelvi)
 • szántóföld, tábla, tarló
 • színtér, csatatér, csatahely
 • pajzsmező, mezőny (régies)
 • erőtér

összeaszik

ige
 • összezsugorodik, összeszárad, kiszárad, megfonnyad, megtöpped (tájnyelvi), összetöpörödik, összesömörödik (tájnyelvi)

méltóságos

melléknév
 • (választékos): méltóságteljes, méltó, dicső, fejedelmi, fenséges, fennkölt, magasztos, ünnepélyes, tekintélyes, bámulatos, nagyszerű, nemes
 • (régies): nagyméltóságú, kegyelmes, nagyságos

magány

főnév
 • egyedüllét, magányosság, társtalanság, magárahagyatottság, árvaság, egyedülvalóság (régies), egyedülség (régies), elhagyatottság
 • elvonultság, visszavonultság, emberkerülés, remeteség, remeteélet, elzárkózás

mini II.

főnév
 • miniszoknya

összeismerkedik

ige
 • megismerkedik, összeparolázik (régies)