másfajta szinonimái

melléknév
 • más, másféle, másnemű, másmilyen, másforma, elütő, eltérő, különböző, különnemű (régies), egyébmilyen (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

évtized

főnév
 • dekád, decennium (idegen)

vodka

főnév
 • gabonapálinka, burgonyapálinka
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a másfajta szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

lökdös

ige
 • taszigál, döföl (tájnyelvi), lökötöl (tájnyelvi), gyeszetel (tájnyelvi), hány-vet (tájnyelvi)

kulturális

melléknév
 • művelődési, műveltségi, szellemi

középfedezet

főnév
 • centerhalf (régies)

kiszámíthatatlan

melléknév
 • előreláthatatlan, beláthatatlan, meghatározhatatlan, bizonytalan, kifürkészhetetlen, felfoghatatlan, leírhatatlan, határozatlan, felmérhetetlen, meglepetésszerű, hirtelen, váratlan, megdöbbentő
 • szeszélyes, változékony, ingatag, labilis, megbízhatatlan, fegyelmezetlen, meggondolatlan, hóbortos, bolondos, rapszodikus, kelekótya, kelemótyás (tájnyelvi), hómántikus (tájnyelvi)

malac II.

melléknév
 • disznó, trágár, obszcén, csúnya, szemérmetlen, szeméremsértő, mosdatlan, illetlen, útszéli, sikamlós, pikáns, pornográf

megkér

ige
 • felkér, kérlel, megkeres, könyörög, rimánkodik, esedezik, kunyerál, rekvirál (régies), instál (régies)
 • felszólít, követel
 • feleségül kér, nőül kér
 • elkér, visszakér, visszakövetel, visszaigényel (választékos)(valamiről)
 • megigényel, megkérvényez, megpályáz, kérelmez, folyamodik, meginstál (régies), felkér (tájnyelvi)

végtelen II.

határozószó
 • végtelenül, mérhetetlenül, túlságosan, roppantul

képviselő I.

melléknév
 • reprezentáló (idegen)

kecsegtet

ige
 • biztat, buzdít, ígér
 • hiteget, áltat, ámítgat, csalogat, csábít, édesget, csecseget (régies), gögyöget (régies) Sz: keni a száját (valakinek)
 • (tájnyelvi): hízeleg, udvarol, kedveskedik
 • (régies, választékos): kényeztet, becéz, mecegtet (tájnyelvi)

gránát

főnév
 • kézigránát, robbanólövedék

kevesebb

számnév
 • csekélyebb, kisebb számú, apróbb, kisszámú

megnyerő

melléknév
 • vonzó, attraktív (idegen), hódító, meggyőző, imponáló, rokonszenves, ellenállhatatlan, kedves, udvarias, szimpatikus, barátságos, tetszetős, szemrevaló, jóvágású, jóképű, impozáns, nyájas, sima modorú, szimpi (bizalmas) Sz: orcáján hordozza az ajánlólevelet

menü

főnév
 • étrend, étlap, menükártya
 • ételsor

bojkottál

ige
 • kiközösít, kirekeszt, kizár, elutasít, elszigetel, izolál, mellőz

ösztöndíj

főnév
 • stipendium (régies)

nyák

főnév
 • nyálka (szaknyelvi)
 • kása, pép

masiniszta

főnév
 • (régies): cséplőgépkezelő, gépkezelő, gépész
 • (régies): mozdonyvezető

lojális

melléknév
 • hű, hűséges, elvhű, rendületlen, állhatatos, ragaszkodó, kitartó, odaadó, kötődő, szilárd, méltányos, igazságos, fidélis (régies)
 • becsületes, jóhiszemű, egyenes
 • (régies): királyhű, királypárti

megfeszít

ige
 • meghúz, szorosra húz, kifeszít
 • felajz, csigáz, fokoz
 • keresztre feszít, felfeszít

névleg

határozószó
 • név szerint, nominaliter (régies)
 • formailag, látszólag, formaliter (régies)

megajándékoz

ige
 • meglep, kedveskedik, elhalmoz, megprezentál (régies), adományoz, adománnyal látogat (régies), gratifikál (régies), megáld, megjutalmaz

különbség

főnév
 • eltérés, elütés, különbözés, különbözőség, distancia (választékos), nüánsz (választékos), differencia, difi (bizalmas)
 • megkülönböztetés
 • (tájnyelvi): nézeteltérés, veszekedés

meghatottság

főnév
 • megilletődés, elérzékenyülés, megindultság, elfogódottság, felindulás, megrendülés

növénytan

főnév
 • botanika (szaknyelvi), fitológia (szaknyelvi), növény (szleng)