cseppen, csöppen szinonimái

ige
 • leesik, aláhull, csurran, csippen (tájnyelvi)
 • (valaki valahova): jut, kerül, érkezik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

külügyminiszter

főnév
 • külügyér (régies)

időhúzás

főnév
 • elnyújtás, nyújtás, halogatás
 • akadályozás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a cseppen, csöppen szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

címszereplő

főnév
 • főszereplő, sztár

besugárzás

főnév
 • sugárkezelés, radioterápia

beletalál

ige
 • eltalál, célba talál, beletrafál (bizalmas)

átépítés

főnév
 • újjáépítés, átalakítás, felújítás, renoválás, korszerűsítés, modernizálás
 • átrendezés, átszervezés, átstrukturálás

csapszeg

főnév
 • szegecs, rögzítőcsap, pecek (bizalmas), nitt (szaknyelvi)

diadalmaskodik

ige
 • győz, nyer, győzedelmeskedik, győzelmet arat, diadalra jut, diadalt arat, diadalt ül, diadalmat ül (régies), elnyeri a pálmát, elnyeri a babérkoszorút, babért arat, triumfál (régies), felül marad, felülkerekedik

közelálló

melléknév
 • közeli, bizalmas, meghitt, bensőséges, szoros, szűk, közvetlen

ajtófélfa

főnév
 • ajtótok, ajtófél (tájnyelvi), ajtószárfa (tájnyelvi), ajtómellék (tájnyelvi)

acél

főnév
 • (régies): vas, kard, penge

áldozópap

főnév
 • miséspap, áldozár (régies)

dob

ige
 • vet, hajít, repít, lök, lendít, dobál, szór, dobint (tájnyelvi), gór (tájnyelvi), hajint (tájnyelvi)
 • tesz, csap, vág, lódít, hány
 • (szleng): elhagy, otthagy, faképnél hagy, kiadja az útját, szakít (valakivel), lekoptat (szleng), leráz (bizalmas), ejt (szleng)

ejnye

indulatszó
 • ejnye-bejnye, ej, irgum-burgum, ejha, ugyan, nono

felharsan, fölharsan

ige
 • felhangzik, felcsendül, felzendül, felzúg, felmorajlik, kitör, kirobban, megszólal

elvirágzik

ige
 • elvirul (választékos), elvirít, elhervad, meghervad, elnyílik, elfonnyad, kitátosodik (tájnyelvi)

cserdít

ige
 • pattant, kondít (tájnyelvi), kongat (tájnyelvi), suhint, csesszintget (tájnyelvi)
 • (közibük): odavág, közbelép, beavatkozik, rendet teremt

cigánylány

főnév
 • gitanissa (régies), rányi (szleng), romacsaj

dacára

névutó
 • ellenére, szemben, ellentétben, függetlenül (valamitől), tekintet nélkül (valamire)

eltéveszt

ige
 • elnéz, elhibáz, melléfog, elvét, összecserél, elbakaláz (tájnyelvi)

csipetke

főnév
 • csipedett (tájnyelvi), csipegetett (tájnyelvi), csipicsusza (tájnyelvi), szaggatott (tájnyelvi), körmöncsipi (tájnyelvi)

betessékel

ige
 • behív, beinvitál, bevezet

deli

melléknév
 • (választékos): daliás, délceg, karcsú, magas, arányos, atléta, formás, kecses, csinos, szemrevaló, nyalka, kackiás, erős, termetes, deltás (bizalmas), szép szál, jó kiállású, sudár, szálegyenes, szálfaegyenes, szálfatermetű, jóvágású, jókötésű (tájnyelvi), snájdig (régies), stramm (bizalmas)
 • (régies): pompás, remek, nagyszerű, kiváló, kitűnő

elvész, elveszik

ige
 • elkallódik, lába kél, bottal üthetik a nyomát, szőrén-szálán eltűnik, ebek harmincadjára kerül, elhányódik, elhánykolódik (tájnyelvi), elsíkul (tájnyelvi), elveszelődik (tájnyelvi)
 • kárba vész, veszendőbe megy, elsikkad, elolvad, elfogyatkozik, elúszik (bizalmas), füstbe megy, (remény) szertefoszlik, odalesz
 • elpusztul, megsemmisül, semmivé lesz, elenyészik
 • eltűnik, belevész (valamibe), nyoma vész, nyoma se marad