pormentes szinonimái

melléknév
 • porálló
 • portalan

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szervál1

ige
 • adogat
 • (szleng): szerez, vesz
 • lop, csen

tanulmány

főnév
 • tanulás, stúdium
 • értekezés, közlemény, esszé, opus (választékos), dolgozat, cikk, disszertáció, etűd (idegen), traktátum (régies)
 • monográfia
 • vizsgálódás, búvárkodás, kutatás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a pormentes szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

pergőtűz

főnév
 • össztűz

osztás

főnév
 • bennfoglalás
 • elosztás, felosztás, darabolás, szétosztás, parcellázás

oldalszárny

főnév
 • oldalépület, mellékszárny, ála (idegen), épületszárny

nagyjában, nagyjából

határozószó
 • futólag, futtában, nagy vonalakban, körülbelül, nagy általánosságban, lényegében, felületesen, átabotában (tájnyelvi), tessék-lássék, úgy-ahogy, felibe-harmadába, fél kézzel, arányzomra (tájnyelvi), tulajdonképpen, voltaképpen, hozzávetőleg, majdnem, körvonalaiban, félig, félig-meddig, felszínesen, hevenyészve, hamarjában, elnagyoltan, többé-kevésbé

plébánia

főnév
 • paplak, papház, parókia, plébániahivatal
 • egyházközség, eklézsia

rátér

ige
 • ráfordul, rákanyarodik
 • fordítja a szót (valamire), áttér

megvigasztalódik

ige
 • vigaszt talál, vigasztalást talál, kihever, földerül, megvigasztalkodik (tájnyelvi)

megszeret

ige
 • megkedvel, beleszeret (valakibe), szívébe zár, megbarátkozik (valakivel, valamivel)

kivonás

főnév
 • visszarendelés, visszahívás, visszavonás, elvezényelés
 • kiválasztás, kinyerés, előállítás, kioldás
 • kisebbítés, elvétel, csökkentés, szubtrakció (szaknyelvi)

mérhetetlen

melléknév
 • végtelen, határtalan, hatalmas, korlátlan, feneketlen, terjedelmes, megszámlálhatatlan, felmérhetetlen, felbecsülhetetlen, beláthatatlan, leírhatatlan, kiszámíthatatlan, felfoghatatlan, gigászi, immenzis (idegen)
 • mértéktelen, aránytalan, féktelen, tomboló, zabolátlan, túlzott, gigantikus, kolosszális, roppant, rettentő, szélsőséges, rendkívüli, monumentális, óriási, horribilis

reláció

főnév
 • kapcsolat, viszony, viszonylat, összefüggés, vonatkozás
 • (régies): beszámoló, jelentés, előterjesztés
 • összeköttetés, nexus, kontaktus
 • járat

sajgó

melléknév
 • égő, éles, heves, maró, erős, intenzív, langallós (régies)
 • fájó, fájós, fájdalmas, kínzó, gyötrelmes, gyötrő
 • (régies): fénylő, ragyogó, csillogó, csillámló

felelevenít, fölelev

ige
 • feléleszt, felébreszt, feltámaszt, felmelegít, előszed, újjáéleszt
 • reaktivál (szaknyelvi), felújít, felidéz, felpiszkál, újrateremt, megifjít
 • felfrissít, fellendít, felüdít, felpezsdít, színt visz (valamibe), felvillanyoz

társalgó II.

főnév
 • szalon, hall, fogadószoba
 • előcsarnok

szemcsés

melléknév
 • grízes, szemes, szemcsézett, granulált, ikrás

portás

főnév
 • kapus, kapuőr, ajtónálló, őrkutya (szleng), portatündér (szleng)
 • házfelügyelő, házmester
 • (szleng): kidobólegény

pénztáros

főnév
 • pénztárnok (régies), kasszír (régies), pénzkezelő

ráerőltet

ige
 • ráerőszakol, rákényszerít, ráoktrojál, ráimádkozik (bizalmas), rátukmál, rásóz (bizalmas), nyakába sóz, nyakába varr
 • rábír, rábeszél, elunszol (tájnyelvi), rálőcsöl (tájnyelvi)

szegődik

ige
 • csatlakozik, pártol, bekapcsolódik, követ, nyomon követ, társul, kullancskodik, ráakaszkodik
 • szerződik, munkába áll, leköti magát, felcsap, alkudik (régies)

pribék

főnév
 • hóhérsegéd
 • porkoláb (régies), pandúr, fogdmeg (régies)
 • semmirekellő, jöttment, elvetemült, aljas (ember)
 • (régies): útonálló, zsivány (régies), rabló
 • (régies): áruló, hitszegő

öltözőasztal

főnév
 • pipereasztal, toalettasztal, toalett

rakomány

főnév
 • teher, áru, szállítmány, teherrakomány, teherfuvar, fuvar

szélvihar

főnév
 • vihar, fúvalmány (régies), fúvallós (régies)
 • szélvész, orkán, fergeteg
 • hurrikán, tornádó