meghonosodik szinonimái

ige
 • elterjed, megtelepedik, meggyökeresedik, gyökeret ver, szokássá válik, divatba jön, lábra kap (választékos), felkapják (választékos), bekerül (tájnyelvi), akklimatizálódik, állandósul

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szélvész

főnév
 • szélvihar, orkán, fergeteg, tátorján (tájnyelvi), viheder (tájnyelvi), vihornya (tájnyelvi)
 • forgószél, ciklon, hurrikán, tornádó, tájfun

fejenként

határozószó
 • egyenként, egyénenként, külön-külön, személyenként, emberenként, koponyánként, kopoltyúnként (tréfás), per capita (régies), per kopf (bizalmas), per koponya (tréfás), per kopoltyú (szleng), summa szerint (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a meghonosodik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megbékél

ige
 • megegyezik, megállapodik, kibékül, elássa a csatabárdot, juházódik (tájnyelvi)
 • megbékül, megengesztelődik, megenyhül Sz: megfordul benne a borjú; lefonja a gugyelát (a fonnivalót); beadja a korsót

légnyomásmérő

főnév
 • barométer, légmérő (régies), légsúlymérő (régies), légnyomásíró (régies), aneroid (régies), storm-glass (régies)

lassít

ige
 • fékez
 • hátráltat, késleltet, visszatart, visszafog, akadályoz

kormányférfi

főnév
 • államférfi

megfertőz

ige
 • elfertőz, ráragaszt, inficiál (szaknyelvi), kontaminál (szaknyelvi)
 • megmérgez, megmételyez
 • megront, bemocskol, megveszteget (régies), beszennyez
 • rossz példát mutat, rossz útra vezet

megveszteget

ige
 • megvásárol, megvesz, lepénzel, lefizet, lekenyerez, megken (szleng), korrumpál (idegen), bundázik (szleng), megfaggyúz (szleng), bezsebel (tájnyelvi) Sz: aranyírt ken a kezére (valakinek); hájazza a kereket, hogy jobban csússzon a szekér; megaranyozza a keze fejét (valakinek); megkeni a tenyerét (valakinek); megkeni a markát (valakinek); oldalba nyom (valakit)
 • megnyer, meghódít, elbűvöl, megigéz

viszontagság

főnév
 • megpróbáltatás, hányattatás, hányódás, pokoljárás, balszerencse, balsors, szerencsétlenség, kínlódás, gyötrelem, tortúra, baj, csapás, nehézség
 • kaland, élmény

kifolyik

ige
 • kiömlik, kiszivárog, túlárad, kiárad, kibuggyan, kibugyog, kibuzog, kifut, kiözönlik, kicsorog, kiomlik

kiállító

főnév
 • bemutató
 • kibocsátó

hajléktalan

főnév, melléknév
 • otthontalan, csavargó, kóborló, házatlan, tekergő, sehonnai, naplopó (szleng), csőlakó, csöves (szleng), hobó (szleng) Sz: átellenben lakik Senki Pállal; nincs hol a fejét lehajtani; csillagokkal takarózik; hátán hordja házát; bokor a szállása, harmat a takarója

kínlódik

ige
 • szenved, fáj (valamije), gyötrődik, vonaglik, vergődik, kínokat áll ki, emészti magát, eszi magát, nyűglődik, nyavalyog, vajúdik (régies)
 • nyomorog, tengődik, ínségben él, sínylődik, sanyarog
 • vesződik, küszködik, bajlódik, fáradozik, erőlködik, munkálkodik, törődik, gürcöl, robotol (bizalmas), cülődik (tájnyelvi)

mélyreható

melléknév
 • alapos, gyökeres, radikális, totális, átható, beható, drasztikus, mély, lényegbevágó, fontos, erélyes, intenzív, sarkalatos, messzemenő

mozdít

ige
 • elmozdít, mozgásba hoz, eltol, húz, lök, taszít, moccant
 • indít, lendít
 • (tájnyelvi): tesz, csinál
 • késztet, buzdít, bozdít (tájnyelvi), motivál, hajt, sarkall, serkent, ösztökél, ösztönöz, mozgít (tájnyelvi)

cafka

főnév
 • utcalány, utcanő, prostituált, prosti (szleng), örömlány, félvilági nő, kurva (durva), kurtizán (választékos), kokott (régies), perdita (régies), riherongy (tájnyelvi), ringyó, ribanc (durva), rima (tájnyelvi), szajha, lotyó (durva), repedtsarkú (durva), szotyka (tájnyelvi), cemende (tájnyelvi), ká (szleng), kéjnő (régies), céda

pénztáros

főnév
 • pénztárnok (régies), kasszír (régies), pénzkezelő

olykor

határozószó
 • néha, alkalomadtán, némelykor, néha-néha, hébe-hóba, egyszer-egyszer, egyszer-másszor, időnként, elvétve

meghűl

ige
 • megfázik, megnáthásodik, náthát kap, meghidegszik (régies), influenzás lesz, meghülemlik (tájnyelvi), megtaknyosodik (durva)
 • kihűl, lehűl, lehülepedik (tájnyelvi)

megalapoz

ige
 • alátámaszt, indokol, megokol, magyarázatot ad, magyaráz, etablíroz (régies), kifejt, értelmez, megvilágít, kellő megvilágításba helyez

megszabadító

melléknév, főnév
 • megmentő, felszabadító, megváltó

okmánybélyeg

főnév
 • illetékbélyeg

megkülönböztet

ige
 • felismer, kiválaszt, kiemel, különválaszt, disztingvál, elkülönít, szétválogat, szétválaszt, csoportosít, osztályoz, megbélyegez (régies), differenciál (idegen), különbséget tesz, izolál

lekap

ige
 • levesz, leemel, levisz
 • (bizalmas): odaéget, odakozmásít, odasüt
 • lefényképez, lefotóz
 • lerajzol, leskiccel
 • összeszid, leteremt, letol (bizalmas), leszól, lehord (bizalmas), ledorongol (bizalmas), leszúr (bizalmas)
 • (nap): megkap, lesüt, feléget

megterhelés

főnév
 • teher, tehertétel, súly
 • jelzálog
 • stressz, megpróbáltatás

olvas

ige
 • betűz, silabizál, csetil (tájnyelvi)
 • búj, tanulmányoz, belemélyed
 • (tájnyelvi): számlál, számol, megolvas (tájnyelvi)