háromszor szinonimái

határozószó
 • három alkalommal, három ízben (választékos)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

katonás

melléknév
 • kemény, erélyes, szigorú, rendezett, fegyelmezett, merev, feszes
 • pattogó, harcias, bátor, férfias, stramm (bizalmas)
 • marciális (régies)
 • (tájnyelvi): háborús
 • (bizalmas): remek, nagyszerű

rendezetlen

melléknév
 • áttekinthetetlen, kusza, zilált, kaotikus, rendszertelen, anarchisztikus (idegen), zűrzavaros, zavaros, eldöntetlen, fejetlen, problematikus
 • rendetlen, ápolatlan, gondozatlan, slendrián
 • elintézetlen, megoldatlan, tisztázatlan
 • kifizetetlen, kiegyenlítetlen, hátralékos, hátralévő
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a háromszor szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hajszálnyi

melléknév
 • csekély, árnyalatnyi, finom, hajszálfinom, elenyésző, apró, észrevehetetlen, parányi, csipetnyi, jottányi, szemernyi, fikarcnyi

furcsáll

ige
 • csodálkozik (valamin), csodál, különösnek tart, fönnakad (valamin)
 • helytelenít, nehezményez

forgalmas

melléknév
 • népes, frekventált, sűrűn látogatott, közkedvelt
 • eleven, élénk, nyüzsgő, mozgalmas

felhagy, fölhagy

ige
 • abbahagy, félbehagy, félbeszakít, letesz (valamiről), eláll (valamitől), lemond, leszokik, megáll, leáll, kiugrik (bizalmas), kiszáll (szleng), felmond (tájnyelvi), fennhagy (tájnyelvi), felad, tartózkodik, megszüntet, megszakít, felfüggeszt, véget vet (valaminek), végez (valamivel), belehagy (tájnyelvi)

hangsúlyoz

ige
 • megnyom (szótagot), nyomatékol (szaknyelvi), nyomatékoz (régies), kiemel (szót), akcentuál (idegen)
 • aláhúz, megjelöl, állít, kidomborít, előtérbe állít, előtérbe helyez, nyomatékossá tesz, hangoztat, rámutat, súlyt fektet (valamire), felhívja a figyelmet, megerősít

hittan

főnév
 • hittudomány, teológia (szaknyelvi), vallástan, istentudomány (régies), istenészet (régies), dogmatika

porít

ige
 • porrá tör, morzsol, elporlaszt, porlaszt, pulverizál (szaknyelvi), őröl, aprít, szétzúz, elmállaszt

érdek

főnév
 • érdekeltség, érdeklet (régies)
 • haszon, nyereség, előny, java (valakinek)
 • haszonlesés, számítás, önzés
 • (régies): érdeklődés, kíváncsiság

emancipáció

főnév
 • emancipálás, egyenjogúsítás, felszabadítás

bricsesz

főnév
 • lovaglónadrág
 • térdnadrág, sportnadrág

este II.

főnév
 • est, estve (régies), esthajnal (régies), napnyugta, napest (régies), napszállat (régies), napszentület (tájnyelvi)
 • alkony, alkonyat, szürkület
 • előeste

hónalj

főnév
 • hajlat
 • (szaknyelvi): (növényé) tőhajlat

inaszakadtáig

határozószó
 • szakadásig, megerőltetően

kivonás

főnév
 • visszarendelés, visszahívás, visszavonás, elvezényelés
 • kiválasztás, kinyerés, előállítás, kioldás
 • kisebbítés, elvétel, csökkentés, szubtrakció (szaknyelvi)

kényszerhelyzet

főnév
 • kényszerűség, kénytelenség, szükség, szükséghelyzet, muszáj, szorultság, szűkölködés, kutyaszorító, slamasztika, nehézség

hárul

ige
 • háramlik, jut, esik, nehezedik, terhelődik

hajléktalan

főnév, melléknév
 • otthontalan, csavargó, kóborló, házatlan, tekergő, sehonnai, naplopó (szleng), csőlakó, csöves (szleng), hobó (szleng) Sz: átellenben lakik Senki Pállal; nincs hol a fejét lehajtani; csillagokkal takarózik; hátán hordja házát; bokor a szállása, harmat a takarója

herdál

ige
 • pazarol, szór, tékozol, fecsérel, veszteget, pocsékol, prédál (pejoratív)

kegyenc

főnév
 • kegyelt (régies), kedvenc, kedvelt, pártfogolt
 • befi (régies), favorit (bizalmas)
 • udvaronc

hátralék

főnév
 • tartozás, adósság, teher, restancia (bizalmas), elmaradás, késedelem, hátralevőség, kinnlevőség

fürdőköpeny

főnév
 • fürdőköntös, köntös, frottírköpeny, strandkabát

higiénikus

melléknév
 • fertőtlenített, csíramentes, steril, aszeptikus (szaknyelvi), fertőzésmentes, egészséges, tiszta

kenetteljes

melléknév
 • kenetes, szenteskedő, ájtatos, papos