megbékél szinonimái

ige
 • megegyezik, megállapodik, kibékül, elássa a csatabárdot, juházódik (tájnyelvi)
 • megbékül, megengesztelődik, megenyhül Sz: megfordul benne a borjú; lefonja a gugyelát (a fonnivalót); beadja a korsót

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szállingózik

ige
 • hull, hulldogál, szálldogál, lebeg, libeg, lepked (tájnyelvi), pelyhez (tájnyelvi), pilinkél (tájnyelvi), darvadoz (tájnyelvi), szálal (tájnyelvi), szilánkol (tájnyelvi)
 • gyülekezik, cillingózik (tájnyelvi), hullong (tájnyelvi)
 • (hír): szállong, terjed, szájról szájra jár

mindannyi

névmás
 • mindahány, valamennyi, összes, mind
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megbékél szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

makaróni

főnév
 • csőtészta

lajstromoz

ige
 • felír, feljegyez, nyilvántart, regisztrál, katalogizál
 • összeszámlál, leltároz

kuka2

főnév
 • szeméttartály, szeméttartó, szemeteskuka
 • szemeteskocsi, kukáskocsi

kivitelezés

főnév
 • elkészítés, létrehozás, megalkotás, végrehajtás, megvalósítás, kidolgozás, teljesítés
 • kivitel, kiállítás, forma, külcsín (választékos)

maszkíroz

ige
 • adjusztíroz (szaknyelvi), alakít, kikészít (arcot)
 • álcáz, elrejt, elleplez

megöregedik, megöreg

ige
 • megvénül, megkorosodik, megtörődik, megaggik (régies), élemedik (tájnyelvi), megvénhedik (régies), aggódik (tájnyelvi), megőszül, elvirágzik (választékos), elhervad (választékos) Sz: elérte a sok péntek (tájnyelvi); eljár felette az idő; eljár rajta az idő, mint az öreg lányon
 • berozsdásodik, eltompul

vérszopó II.

főnév
 • vámpír, parazita, élősdi, pióca
 • (bizalmas): uzsorás

készül

ige
 • készülődik, készíti magát, nekigyürkőzik, szedelődzködik, szedelőzködik
 • keletkezik, lesz, küszöbön áll, kialakul, csinálódik, létesül, épül
 • sül, fő
 • szándékozik, akar, törekszik, tervez, kitervel, kigondol, fontolgat, forral
 • tanul, gyakorol, felkészül
 • edz, tréningez

képviselet

főnév
 • mandátum (szaknyelvi), megbízatás, küldetés, követség, misszió, reprezentáció (idegen), helyettesítés
 • támogatás, pártolás, pártfogás, védelem, gyám, oltalom
 • (régies): delegáció, küldöttség
 • kirendeltség, fiók

gyerekbénulás,gyerme

főnév
 • gyermekparalízis, Heine—Medin-kór (szaknyelvi), poliomyelitis (szaknyelvi)

kiegyezik

ige
 • megegyezik, megállapodásra jut, megállapodik, paktál (régies), tranzigál (idegen)
 • belenyugszik, beletörődik(tájnyelvi)

megszed

ige
 • (tájnyelvi): leszed, összegyűjt, leszüretel
 • (tájnyelvi): megtölt
 • (tájnyelvi): lefölöz
 • (megszedi magát): meggazdagodik, meggazdagszik, meggazdagul, megtollasodik (bizalmas), megvagyonosodik, megszerzi magát (tájnyelvi), megboldogodik (tájnyelvi), jómódba jut, vagyont szerez, megpelyhesedik (tájnyelvi)

miatta

határozószó
 • végette, érette, kedvéért
 • felőle

boszorkányszombat

főnév
 • ördögszombat

paprikás II.

főnév
 • pörkölt, gulyás

nyomul

ige
 • halad, hatol, ér, megy, jut
 • érvényesül
 • ömlik, özönlik, tódul, hömpölyög
 • tolakodik, toszul (tájnyelvi), tolakszik, tülekedik, nyomakszik, préselődik, könyököl
 • (szleng): küzd, hajt, törtet (pejoratív)
 • tért hódít, divatossá válik

megbicsaklik

ige
 • megrándul, kificamodik, kiugrik, kifordul, kimegy a helyéből, csikkan (régies), marjul, kimarjul (tájnyelvi), kicsuklik (tájnyelvi), kificamlik (tájnyelvi), kiszelik (tájnyelvi), fitorodik (tájnyelvi)
 • megakad, (lendület) megtörik, elfullad, elcsuklik

magtalan

melléknév
 • meddő, terméketlen, gyümölcstelen, gyerektelen, gyermektelen
 • nemzésképtelen, steril
 • hiábavaló, tartalmatlan

megjegyzés

főnév
 • hozzászólás, észrevétel, hozzáfűznivaló, meglátás, magyarázat, megállapítás, véleménynyilvánítás, hivatkozás, reflexió, annotáció (választékos), obszerváció (régies), észrevevés (régies), aranyköpés (bizalmas), beköpés (szleng), bemondás (bizalmas), benyögés (szleng)
 • kommentár, jegyzet
 • bírálat

nyenyere

főnév
 • forgólant, tekerőlant, tekerő, bözsike (tájnyelvi)

megemlít

ige
 • említést tesz, szóba hoz, előhoz, felemlít, érint, megpendít (bizalmas), felvet, felhoz (bizalmas), megemlékezik, szóvá tesz, célzást tesz, rámutat, felhozakodik (tájnyelvi)

lapszemle

főnév
 • sajtószemle, tallózó

megmagyarázhatatlan

melléknév
 • érthetetlen, megfejthetetlen, rejtélyes, titokzatos, homályos, meghatározhatatlan, enigmatikus (idegen), összefüggéstelen, felfoghatatlan, értelmetlen
 • természetfölötti, földöntúli, kísérteties, rejtelmes, titkos, túlvilági, paranormális (idegen)

nyomorgat

ige
 • hatalmaskodik, elnyom, uralkodik (valaki felett), gyötör, meggyötör, sanyargat, nyúz, kínoz
 • idegesít, zaklat, baszogat (durva), buzerál (szleng), macerál (szleng)
 • szorongat, nyomkod, csomoszol (tájnyelvi), macsgál (tájnyelvi)